Advokaten 9 Leder Husk også de gode historier!!

Print Print
22-11-2017

 

Advokaters omdømme er under pres og har været det længe. Det gælder ikke alene i Danmark, men også internationalt, hvor for eksempel Panama-Papers og nu senest Paradise-Papers giver negativ omtale af blandt andet advokater. Her i landet har debatten om forsvarsadvokater og historier i pressen om advokaters høje salærer og mulige svindelsager heller ikke bidraget til at forbedre advokaters renommé.
I Advokatrådet kan vi konstatere, at de negative historier risikerer at stække advokaters uafhængighed. I tilfældet med skatteunddragelse drøfter Skattelovrådet i øjeblikket, om advokater, der yder skatterådgivning, for eksempel skal være undergivet en særlig underretningspligt over for myndighederne og omfattet af et særligt Skatterådgivernævn. Det første bryder jo markant med almindelige principper om tavshedspligt og fortrolighed, og det andet er i bedste fald overflødigt alt den stund, at vi har et velfungerende Advokatnævn.
Advokaters omdømme er helt afgørende for os som stand: Jo dårligere omdømme, jo større pres vil der være på vores kerneværdier om uafhængighed og integritet.
Derfor drøfter Advokatrådet i øjeblikket, hvordan vi alle kan arbejde for at forbedre standens omdømme. Der er ikke nogen enkel løsning på denne udfordring. Men at fortælle historierne om det store arbejde, som advokater og Advokatrådet gør for retssikkerheden, er efter min opfattelse med til at give de dårlige historier den nødvendige modvægt.
Det gør vi netop i dette nummer af Advokaten, som sætter fokus på en af de helt store retssikkerhedsmæssige udfordringer, som vi står over for i øjeblikket: Retssikkerheden i borgerens møde med forvaltningen. Det er et område, som Advokatrådet har et stærkt engagement i – blandt andet udgav vi for to år siden rapporten Retssikkerhed i Forvaltningen.
En af de advokater, der gør en forskel på dette område, er Mads Krøger Pramming, som er interviewet på side 12. Udover at han har været advokat i den såkaldte Slagelse-sag, er han også dybt engageret i arbejdet for retssikkerhed og de svageste i samfundet. Han har blandt andet stiftet advokatvagten på ydre Nørrebro og er involveret i Advokatrådets Retssagsprojekt – et nyt initiativ, som går ud på at få ført en række principielle forvaltningssager for domstolene. Mads’ arbejde er et godt eksempel på det, der kan give advokater et mere positivt omdømme. Det er også et arbejde, som han i november modtog DIGNITY Prisen 2017 for. Begrundelsen var blandt andet: Hans resultater som advokat har også skabt forandringer på det institutionelle plan og dermed banet vejen for, at mange andre udsatte borgere kan få genoprejsning, retfærdighed og værdigheden tilbage.

I et interview med en anden ildsjæl, stifter af Gadejuristen Nanna W. Gotfredsen, kan man se, at der fortsat er et kæmpe arbejde at gøre for at sikre de allersvageste borgere retssikkerhed. Som advokater har vi de kompetencer, der skal til, for at gøre en forskel. Og så ligger det i vores advokat-DNA at hjælpe andre.
Så kære kollega: Overvej om du har mulighed for at bidrage til arbejdet for højere retssikkerhed. Dit arbejde er med til at sikre hele standens fremtid. Og husk at fortælle de gode historier!!