Advokaten 9 Kort Nyt

Print Print
22-11-2017

 

185
Så mange af de godt 6.000 advokater er under 30 år    
1.814 advokater er mellem 30 og 39 år         
1.964 er mellem 40 og 49 år         
1.235 er mellem 50 og 59 år         
837 er mellem 60 og 69 år         
Og 295 er over 70 år      

 

Et retssamfund skal måles på mange ting. En af dem er det arbejde, som udføres i en retssal. En vigtig aktør i en retssal, når en tiltalt ikke forstår dansk, er tolken. Det vil sige, at en dårlig kvalitet også svækker retssikkerheden meget betydeligt.
Generalsekretær Torben Jensen i dagbladet Information


Advokatrådet støtter et familieretligt system
Børne- og socialministeren har foreslået en ny model for det familieretlige system, som består af et familieretshus, der skal løse de simpleste sager, samt en domstol – ‘familieretten’ – der skal håndtere de komplekse og konfliktfyldte sager. Forslaget er i øjeblikket til forhandling i Folketinget.
Advokatrådet er af retssikkerhedsmæssige grunde stærk fortaler for et enstrenget system med en familieretsdomstol og hilser regeringens forslag velkomment. Rådet hæfter sig blandt andet ved det positive i, at de mest konfliktfyldte sager i det nye system sendes direkte til domstolene, og at der lægges op til en god og mere moderne konflikthåndtering.


Udlevering af sagsakter
Advokatnævnet har fundet, at indklagede havde tilsidesat god advokatskik ved ikke at udlevere alle sagens akter – eventuelt i kopi ­­– til klager. Indklagede blev ikendt en sanktion.

Læs Advokatnævnets kendelser i videndatabasen på Advokatsamfundet.dk.