Advokaten 8 Kort nyt

Print Print
24-10-2017

 

Forbedring af retshjælpsordningen
På baggrund af blandt andet anbefalingerne i Advokatsamfundets og Danske Advokaters rapport om retshjælp fra december 2016 har Justitsministeriet taget initiativ til en møderække om forbedring af retshjælpsordningen.
Når møderækken er afsluttet, vil Justitsministeriet foretage en samlet opfølgning på behovet og mulighederne for at ændre ordningen. Advokatrådet er inviteret med til møderækken og vil arbejde for en forenklet retshjælpsmodel i overensstemmelse med anbefalingerne i rapporten.

Vejledning til advokater om persondataforordningen
De nye regler for håndtering af persondata indebærer en række nye krav til virksomheder, offentlige myndigheder og andre, der håndterer personoplysninger – herunder advokater. Advokatsamfundet er for øjeblikket i gang med at udarbejde en vejledning om de emner, som har særlig betydning for advokater. Vejledningen forventes klar inden årsskiftet. Den nye persondataforordning finder anvendelse fra 25. maj 2018.

Advokater til undersøgelseskommissionen om SKAT
Justitsministeriet har efter indstilling fra Advokatrådet udpeget advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen, advokatfirmaet Norrbom Vinding, som medlem af undersøgelseskommissionen om SKAT. Som suppleant har ministeriet udpeget advokat Sune Troels Poulsen, advokatfirmaet Mazanti-Andersen Korsø Jensen. Advokatrådet afgav indstilling til Justitsministeriet efter et opslag til alle landets advokater. Rådet modtog 62 ansøgninger.

Udvalget om undersøgelseskommissioner
Ved kommissorium af 27. september 2016 nedsatte regeringen et udvalg, som under ledelse af højesteretsdommer Jens Peter Christensen har til opgave at foretage en erfaringsopsamling af de hidtidige undersøgelseskommissioner og samtidig vurdere behovet for en ændring af undersøgelseskommissionsordningen. Advokatrådet er repræsenteret i udvalget ved advokat Pernille Backhausen.