Advokaten 7 Det er andet end bare paragraffer, der driver mig

Print Print
26-09-2017

 

Værdier skal leves og efterleves. Ellers ender de bare som pæne ord på en hjemmeside, mener advokat Martin Vesth. Både professionelt og privat er hans kerneværdier nærvær og åbenhed, og han prioriterer sin tid, så den rækker til både job, pro bono-rådgivning og træning af sønnens fodboldhold.

Tekst: Kirsten Weiss
Foto: Jeppe Carlsen

Jeg ved godt, det kan lyde banalt, men for mig er udgangspunktet: Hvem er jeg som menneske? Hvordan vil jeg gerne leve?  Og hvordan kan jeg forene mine personlige værdier med at drive en advokatforretning? For mig handler det at være advokat om et menneskesyn, og ordet nærvær er det, jeg hele tiden falder tilbage til. Sammen med ordet åbenhed. De to ting går igen hele tiden. Man kan vel kalde dem en slags kerneværdier, som man både kan tage med på job og i sit liv i det hele taget, for jeg vil både have tid til jobbet som advokat, men også tid til familieliv og fritid.

Nærvær og åbenhed starter med os selv på kontoret, og jeg ser sådan på det, at hvis jeg ikke selv kan efterleve mine værdier og gå hjem et sted mellem klokken 16 til 17, hvordan skal mine medarbejdere så? Dine værdier skal leves. Hvis du ikke efterlever dem, ender de bare som fine ord om mission, vision og værdier på din hjemmeside. Det handler om at kigge indad. Og ja, jeg tror, man bliver en bedre advokat af det.

Har man brug for en dag hjemme, og det gælder også os partnere, så tager man det. Jeg prøver virkelig at forklare mine medarbejdere, at man ikke altid behøver at love en sag klar til i morgen tidlig. Naturligvis har jeg også weekendarbejde indimellem, men det er vigtigt for mig, at der også er tid til andet end arbejde. Og det er sjældent, der sidder nogen på kontoret hos os efter klokken 17. Folk i branchen bliver ofte forbavsede, når de hører det.

Vi har lige haft jobsamtaler, og folk tror jo, de skal arbejde døgnet rundt. De fortæller, at de ikke har nogen kæreste, at de kan arbejde hver weekend og hver aften og stort set er til rådighed hele tiden. Det er slet ikke det, vi går efter her. Efter min mening er branchen forstokket på det punkt, for jeg ved, det giver bedre og gladere medarbejdere, hvis man ikke arbejder i døgndrift. I sidste ende betyder det også, at du får større overskud og nærvær over for andre, også dine klienter.

Tillid, åbenhed og gennemsigtighed skal gerne gå igen både i mit arbejde og i mit liv ved siden af. Jeg har to børn, en på 11 og en på 1 år, og det er vigtigt for mig også at have tid til at være sammen med familien. Der var ingen andre, der ville, så nu træner jeg min søns fodboldhold et par gange om ugen. Det tager tid, naturligvis, men det vigtigt er for mig at tage tiden til det.

Jeg tænker på mennesker, også mine klienter, som nogle jeg skal have en 1:1-relation med. Hvis du har ro, overskud og tid, så skinner det igennem i dit møde med andre mennesker. Det er lidt som i et parforhold: Der skal tid til. Og du er hele tiden nødt til at minde dig selv om at leve efter dine værdier. For mig er der en stor tilfredsstillelse i det – at man ser sit liv som en helhed. Naturligvis skal det faglige være på plads, men nærvær og ikke mindst erfaring spiller også en stor rolle for en advokat. Det er andet end bare paragraffer, der driver mig. 

Forventningsafstemning er vigtig. Både i forhold til medarbejdere og klienter. Den åbenhed og det nærvær, der betyder noget for mig, skal også afspejle sig i den måde, vi møder klienterne på. Som advokat arbejder man ikke kun for sin egen interesse, men for et højere formål, herunder at give den rigtige rådgivning. Det, man gør, skal give mening for begge parter, og jeg har ikke lyst til at sende en regning på 10.000 kroner for en ‘møgsag’ med besked om, at “rent juridisk har du ikke nogen sag”. Så jeg bruger ret meget tid på at sætte mig ind i, om der overhovedet er en sag, før vi går i gang. Folk skal ikke være bange for at ringe til en advokat, fordi de tror, de altid ender med en stor regning.  

Jeg har valgt at arbejde pro bono, fordi advokatens rolle i samfundet favner bredt, og fordi vi ikke kun bør tænke i kroner og øre. Pro bono-arbejdet laver vi for iværksættere, som kan komme og få gode råd og sparring, både til aktuelle problemstillinger, men også til struktur, valg af selskabsform med videre. Tidligere var vi tilknyttet Københavns Erhvervscenter, i dag foregår det typisk ved, at vi annoncerer det på hjemmesiden og sætter en fredag eftermiddag om måneden af til det. Det handler igen om at pege folk i den rigtige retning, hjælpe dem med at undersøge og sige: “Har du tænkt over det her? Du kunne også kigge i den retning, selvom det måske ikke var lige det, du havde set for dig.” 

Jeg ser advokatens rolle som en, hvor man i videst muligt omfang forsøger at undgå en konflikt, og jeg er indstillet på at drive en advokatforretning, hvor jeg ikke fakturerer hver eneste time. Jeg ved godt, det kan lyde højtravende, og selvfølgelig vil vi også gerne tjene penge. Men jeg vil også gerne være med til at ændre det generelle syn på advokatstanden, som dem med de høje salærer.

Nogle af de bedste oplevelser, jeg har haft, er faktisk dem, hvor kunderne ringer og er taknemmelige for, at man har brugt to timer på at fortælle dem, at de ikke har en sag, rent juridisk. Uden at det koster dem noget. Den der ærlighed hænger nok sammen med åbenheden og nærværet. Jeg vil gerne have, at mine klienter forstår deres sag fra A til Z, også når den, som det ofte gør, handler om noget helt andet, end de tror, når de henvender sig. Meget af vores arbejde som advokater handler om at forebygge. Jo mere man kan forebygge, jo længere kommer vi som samfund.  

Martin Vesth
37 år og advokat samt partner i advokatanpartsselskabet Invictus i København, som han i 2016 etablerede sammen med en tidligere kollega. Kontoret består – udover de to advokater – af en fuldmægtig, en sagsbehandler og to studenter. Kontoret beskæftiger sig hovedsageligt med generel selskabsret og sager vedrørende fast ejendom. Cand.jur. i 2013 og tidligere ansættelser hos Jackie Phillip & Co. Advokatfirma og GE Capital. Far til to børn på 11 og 1 og fodboldtræner på sønnens fodboldhold i Skovshoved.

Und advokat
Advokaten sætter i de kommende numre fokus på unge advokater med en række interviews. Advokaterne fortæller blandt andet om, hvorfor de har valgt deres speciale, hvad der optager dem lige nu, hvilke værdier der driver dem, og hvordan de forholder sig til retssikkerhed.