Advokaten 7 Kort Nyt

Print Print
26-09-2017

 

Studieophold i Skotland
European Lawyers Association (ELA) udbyder igen i 2018 European Lawyers’ Programme i Edinburgh.
Det er et spændende, lærerigt og oplevelsesmættet forløb, der begynder 3. april 2018 og slutter 29. juni 2018. Programmet nyder administrativ og logistisk støtte fra the Faculty of Advocates, og undervisningen er gratis. Du skal selv påregne udgifter til transport, indkvartering og leveomkostninger, men der er fonde at søge støtte hos her i Danmark.
Ansøgning skal ske med et ansøgningsskema, som du kan få tilsendt tillige med informationsmateriale ved henvendelse til advokat Flemming Keller Hendriksen, KELLER Advokatfirma, på fkh@kellerlaw.dk eller 70 90 90 60. Ansøgningsfristen er tirsdag 31. oktober 2017, og interviews vil blive afholdt i de to første uger af november.

Læs mere om ELA på European-lawyers.org .

 

Politisk opbakning til at forbedre retshjælpsordning
Den nuværende retshjælpsmodel har nogle grundlæggende problemer, som betyder, at en række borgere reelt har en begrænset adgang til retssystemet. Det konkluderer en rapport fra tænketanken Justitia, som blev offentliggjort på en konference på Christiansborg.
Blandt de største udfordringer er den geografiske fordeling af retshjælpskontorerne. Det er et stort problem, påpegede advokat Nikolaj Linneballe, som har været formand for Advokatsamfundets og Danske Advokaters udvalg, der har udarbejdet en rapport om retshjælp.
“Vi kommer ikke udenom, at der er et geografisk underskud her i landet, for man tager ikke bare fra Nakskov til København for at få retshjælp,” påpegede han og anbefalede, at man ryster posten og starter helt forfra med at gentænke retshjælpssystemet ‘fra vugge til grav’.
“Det er, som om man har lyttet til ‘Der bor en bager i Nørregade’, mens man lavede det nuværende system. Har du penge, så kan du få, og har du ingen, så må du gå,” lød det også fra talerstolen, og fra politisk side var der positive tilkendegivelser om, at tiden nu er kommet til at handle på baggrund af de rapporter, der dokumenterer problemet med manglende access to justice for alle borgere.

Læs mere på Justitia-int.org .

 

Hvidvask i Danmark
Financial Action Task Force (FATF) har gennemført tilsyn med Danmarks bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, og det var ikke lutter roser, Danmark fik med på vejen. En del af kritikken er dog allerede imødegået, efter at den nye hvidvasklov trådte i kraft i juni 2017, men FATF anbefaler blandt andet, at Danmark forbedrer samarbejdet mellem myndighederne, målretter tilsyn mod områder med øget risiko og forbedrer den nationale risikovurdering vedrørende hvidvask.

Læs FATF-rapporten på Advokatsamfundet.dk.