Advokat 6 Netværk og internationalt udsyn er vigtigt

Print Print
22-08-2017

 

Rets- og voldgiftssager udgør kernen i Sarah Schæffers arbejde. Derfor er hun i gang med at opbygge netværk, både nationalt og internationalt, der kan styrke hendes viden og holde hende ajour med udviklingen inden for hendes speciale.

Tekst: Kirsten Weiss
Foto: Mikkel Adsbøl

Allerede i studietiden blev jeg interesseret i kommercielle tvister og ret hurtigt bevidst om, at det var inden for det område, jeg ville arbejde. Jeg tror, min interesse for konfliktløsning hænger sammen med, at jeg godt kan lide at se en problemstilling fra begge parters side og så bruge juraen til at udvikle holdbare argumenter til min klients fordel. Og så kan jeg godt lide den mundtlige forhandling, og den måde man i proceduren når en afslutning af sagen på. Men voldgift er særlig interessant, fordi det giver parterne en vis fleksibilitet. De har i højere grad mulighed for at vælge og styre processen i forhold til deres individuelle konkrete behov.

Jeg er bestyrelsesmedlem i Young Arbitrators Copenhagen, som er en forening, der udbreder viden om og interesse for dansk og international voldgift blandt yngre jurister. Aldersgrænsen for foreningens medlemmer er 40 år, og arbejdet i bestyrelsen går blandt andet ud på at arrangere medlemsevents, som sætter fokus på de forskellige discipliner og grene inden for voldgift. I en travl hverdag kan det nemlig godt være svært at holde sig så opdateret på området, som man gerne vil – og derfor er mit arbejde i foreningen givende på mange planer.

På vores seneste event havde vi en counsel fra ICC i Paris på programmet, som fortalte om arbejdet i en af verdens førende voldgiftsinstitutioner. Desuden samarbejder vi med vores søsterorganisationer i andre lande og deltager i internationale seminarer og konferencer. For mig er engagementet i foreningen i det hele taget med til at skabe en kontrast til min hverdag på kontoret.  Det giver mig også mulighed for at skabe et netværk med andre yngre kolleger.

Vi unge advokater bliver lært op med, hvor vigtigt det er at skabe netværk. Det kan godt være svært, og til tider lidt grænseoverskridende, at netværke som ung advokat – man har jo ikke alverdens erfaring endnu. Personligt synes jeg, det er nemmere at deltage i nogle netværk, hvor publikummet er lidt til den yngre side. Her føler jeg, at jeg kan bidrage, selvom jeg ikke har 30 års erfaring på bagen.

Det internationale udsyn er nødvendigt i dag. Det er også en af de værdier, vi som unge advokater bliver flasket op med. Advokatbranchen bliver mere og mere international, og voldgift bliver også mere udbredt på grund af globaliseringen. Det er altid spændende at komme ud i verden og møde udenlandske kolleger og høre om deres retssystemer og deres kultur. Overordnet set udvider det min horisont – jeg ser, hvor meget der er uden for mit kontor og væggene her i kobbertårnet hos Plesner.

I januar 2018 flytter jeg til Paris for et år. Jeg skal læse en LLM (Master of Law) i Comparative International Dispute Resolution på Queen Mary University of London, der har en afdeling i Paris. Jeg er en af dem, der ikke tog til udlandet og læste under jurastudiet. Og det har jeg tit fortrudt. Sidste sommer var jeg på Summer School i New York, og det satte for alvor gang i min lyst til at komme ud og læse. Jeg blev nysgerrig efter at få et mere internationalt udsyn og kunne se de kvaliteter, et års uddannelse i udlandet ville føre med sig. Jeg havde lidt den følelse, at jeg ville mangle en dimension og måske være et skridt bagud, både personligt, sprogligt og fagligt, hvis jeg ikke prøvede at studere i udlandet. Så nu skal jeg af sted.

New York var en smagsprøve på det hele, og først tænkte jeg: Det er her, jeg skal læse. Men der er også langt til New York, når man er glad for sin familie og sine venner herhjemme. Så valget faldt på Paris, hvor jeg havde hørt godt om den specialiserede LLM fra Queen Mary. Den største motivationsfaktor for mig i forhold til at flytte til udlandet og læse er den personlige udvikling – at jeg kaster mig ud i noget, jeg ikke har prøvet før.

Det er min erfaring, at man lærer mest, når man kommer ud af sin komfortzone. Selvfølgelig ville det da være meget nemmere at blive hjemme, og ikke sidde i en lille studiolejlighed i Paris, tilbage på skolebænken, langt fra mine venner og min kæreste. Men jeg glæder mig til både at lære noget nyt, få en masse nye indtryk og lære nye mennesker at kende, som jeg måske kan drage nytte af senere i min karriere. For mig handler det selvfølgelig om at få en god uddannelse, men i lige så høj grad om at udvikle mig personligt. Den udvikling vil jeg i høj grad kunne bruge i mit arbejde som advokat.

Man brænder hurtigt ud, hvis man ikke brænder for sit område. Den stigende specialisering i branchen kræver, at man har valgt det rigtige. For når man ikke længere er generalist, som advokater i større omfang var tidligere, bliver hverdagen hurtigt utilfredsstillende, hvis man ikke er virkelig interesseret i det, man beskæftiger sig med.

Jeg tror, det kendetegner min generation af advokater, at vi netop er ret bevidste om, at man virkelig skal kunne lide det, man arbejder med. Fordi arbejdet optager så mange timer af ens hverdag, er man nødt til at være meget interesseret i sit område og hele tiden være motiveret til at blive endnu bedre.

Og så fornemmer jeg blandt min generation et større fokus på, hvordan advokaterhvervet kan integreres i en hverdag, hvor også andre værdier har en stor plads som familie, andre relationer og fritidsinteresser. Jeg tror, det er et mål for mange unge advokater at finde frem til en løsning, hvor det hele kan gå op i en højere enhed, uden at man nødvendigvis skal gå på kompromis med karriere eller det liv, som ligger udover. Hvordan folk gør det, er naturligvis meget individuelt og forskelligt, men overordnet set synes jeg, man ser en vilje til ikke at vælge det ene fremfor det andet. 

Sarah Schæffer
Er advokat i Plesners Dispute Resolution team og beskæftiger sig med rets- og voldgiftssager inden for entrepriseret og generel forsikrings- og erstatningsret.  Sarah er 28 år, ansat i Plesner i 2010, cand.jur. 2013 og advokat i 2016.  Medlem af bestyrelsen i Young Arbitrators Copenhagen, som udbreder viden om dansk og international voldgift blandt yngre jurister.