Advokaten 6 Nødværge eller selvtægt? døm selv

Print Print
22-08-2017

 

Folkedomstol, advokatvagt og masser af debatter om retssamfundet. Advokatrådet var traditionen tro på Folkemødet i Allinge på Bornholm, der i år havde næsten 100.000 besøgende. Blandt andre Advokatrådet, Dansk Politi og Danmarks Domstole var samlet i Danchells Anlæg og kunne igen i år konstatere, at interessen for retssamfundet er rigtig stor.

Folkedomstolen
Hvor langt må du gå for at forsvare dig selv ved et hjemmerøveri? Det var spørgsmålet, da Advokatrådet og Danmarks Domstole for sjette år i træk afholdt Folkedomstol, som blev et ægte tilløbsstykke med over 250 tilskuere. I år skulle publikum sammen med medlemmer af Retsudvalget tage stilling til både skylds- og strafspørgsmålet i en sag, der bygger på en dom afsagt af Østre Landsret.
Den tiltalte havde en sommeraften skudt forurettede gennem en rude i sin kælderdør. Men var det nødværge? Det påstod tiltalte, der tidligere havde været udsat for hjemmerøveri, og denne aften blev skræmt af en puslen ved døren. Forurettede kunne ikke huske noget fra episoden. Han havde været beruset og formentlig blot ledt efter et sted at sove.
Ja, han skal dømmes for forsøg på manddrab. Det mente halvdelen af publikum, mens den anden halvdel mente, at han skulle frifindes på grund af nødværge. Også blandt de tre medlemmer af Retsudvalget var der uenighed. Trine Bramsen og Christina Egelund ville dømme tiltalte, mens Carolina Magdalene Maier stemte for frifindelse. 
Tiltalte blev herefter i overensstemmelse med stemmefordelingen blandt medlemmerne af Retsudvalget dømt for forsøg på manddrab.
Da der skulle tages stilling til straffen for forsøg på manddrab, var der blandt publikum bred enighed om, at straffen skulle fastsættes til fængsel i under seks år, som er normalstraffen for drabsforsøg. Trine Bramsen og Christina Egelund delte publikums holdning, mens Carolina Magdelene Maier fandt grundlag for strafbortfald.
I den dom, der lå til grund for Folkedomstolens straffesag, blev tiltalte idømt fire års fængsel for forsøg på manddrab.

Læs mere om Advokatrådet på Folkemødet

Hokus Pokus – du er rask
“Hvis en sagsbehandler i Guldborgsund Kommune træffer afgørelse om, at du er rask, så er der reelt ikke en eneste advokat i Danmark, som kan gøre noget ved det.”
Det konstaterede advokat Mads Krøger Pramming i en debat under Folkemødet, som Advokatsamfundet holdt i samarbejde med Danske Handicaporganisationer om retssikkerhed i borgerens møde med forvaltningen.
Efter Mads Krøger Prammings opfattelse er det største retssikkerhedsmæssige problem domstolenes tilbageholdenhed med at prøve forvaltningens skønsmæssige afgørelser.
Panelet, som blev styret af Iben Winsløw, medlem af Advokatrådet, bestod blandt andre også af folketingspolitikerne Orla Hav (S) og Carl Holst (V).
Carl Holst var parat til at se på denne problemstilling og lovede, at der ville blive arrangeret en høring eller lignende om emnet i Folketinget.

Du ved, du har ret! Bevis det!
Der er fugt i kælderen i det nye hus, og nu viser det sig, at et dræn ikke fungerer. Men hvad med bevisbyrden?
Sådan lød optakten til et af Advokatrådets arrangementer på Folkemødet. Sagen tager afsæt i den virkelige verden, og der blev stillet skarpt på, om der er særlige regler for bevisbedømmelsen, før en dommer kan afsige dom?
Advokatrådets arrangement blev gennemført som en kombination af processpil, spørgsmål og debat, hvor byretspræsident Jørgen Lougart deltog som dommer, advokat Bjarne Olesen, advokat Peter Paldan Sørensen, begge advokater på Bornholm, som henholdsvis sagsøgers og sagsøgtes advokat. Iben Winsløw, Randi Bach Paulsen, Jan Hollmén Olesen, Martin Lavesen og Peter Fogh, alle fra Advokatrådet, spillede henholdsvis parter, vidner og skønsmand, og arrangementet blev modereret af retoriker og journalist Dorthe Studsgarth.
Ved afslutningen bad Dorthe Studsgarth publikum om at tilkendegive deres holdning til sagen. Der var markant flertal for, at sælger skulle frifindes – et resultat, som lå langt fra den dom, casen byggede på, idet der i dommen blev givet et forholdsmæssigt afslag i købesummen på grund af manglerne ved drænet.

ADVOKATVAGTEN: På Folkemødet er gode råd gratis
Hvem skal arve? Hvad kan trækkes fra i skat? Og hvad sker der, hvis du køber en vare på nettet, som aldrig dumper ned i postkassen? Igen i år var der en velbesøgt advokatvagt på Folkemødet. Advokatvagten blev varetaget af de lokale bornholmske advokater, advokater fra andre steder i landet, som i anden sammenhæng var på Folkemødet, ligesom medlemmer af Advokatrådet gav gode råd. Fredag og lørdag blev advokatvagten suppleret med en skatteadvokat. Advokatrådet havde fået støtte af Dreyers Fond til i år at gøre ekstra ud af annoncering for advokatvagten i blandt andet Bornholms Tidende.

Når undervisning sammenlignes med produktionen på en japansk bilfabrik
Under titlen “Konkurrencestaten – hvorfor gik det galt, hvordan undgår vi gentagelser? Og hvilken betydning har det haft for borgernes retssikkerhed?” inviterede Advokatrådet og Skatteankestyrelsen til debat.
Konkurrencestaten bygger på ideen om borgeren som forbruger af den offentlige sektor og større produktivitet for færre penge.
Debatten tog udgangspunkt i områder, hvor konkurrencestaten har fået slagside, nemlig folkeskolen, skatteområdet, sundhedsområdet og det sociale område. Et veloplagt panel bestod af Marianne Jelved (RV), Anette Hummelshøj fra Skatteankestyrelsen, Anni Pilgaard fra Dansk Sygeplejeråd og Thorkild Olesen fra Danske Handicaporganisationer med Jan Nørgaard, Cairos Consult, som moderator. Og med eksempler som at børn og undervisning ikke kan sammenlignes med produktionen på en japansk bilfabrik, udfordrede debattørerne brugen af New Public Management og ‘silotænkning’ i den offentlige sektor.