Advokaten 5 Kort Nyt

Print Print
20-06-2017

 

Advokat pålagt bøde for salærrov
Advokatnævnet har pålagt en advokat en bøde på 120.000 kroner for groft uberettiget salærberegning. Advokaten havde gennem flere år fået salæret i et antal skattesager betydeligt nedsat af Advokatnævnet, da SKAT som følge af reglerne om omkostningsgodtgørelse havde påklaget salærets størrelse.
Advokatrådet indbragte advokaten for Advokatnævnet med påstand om en skærpet bøde for ‘salærrov’ på baggrund af tre konkrete sager, hvor nævnet havde nedsat salæret til en brøkdel af det opkrævede.
Advokatnævnet fandt, at der var tale om groft uberettiget salærberegning og pålagde med henvisning til en tidligere kendelse en tillægsbøde på 120.000 kroner. Advokaten havde ikke svaret i sagen, men den er nu indbragt for retten.


Revideret lægeattest til brug for dokumentation for lovligt forfald
Domstolsstyrelsen og Lægeforeningens Attestudvalg har udsendt en revideret lægeattest til brug for dokumentation af sygdom som lovligt forfald ved møde i retten, der har virkning fra 1. juni 2017.
Attesten kan også anvendes i forhold til Advokatsamfundet i forskellige sammenhænge, herunder som dokumentation for lovligt forfald ved udeblivelse fra tilsynsbesøg, kollegiale samtaler med videre.
Find lægeattesten på Domstol.dk under selvbetjening / blanketter.

Planlovens ekspropriationsbestemmelser skal under lup
Med udnævnelsen af advokat Håkun Djurhuus som formand for Ekspropriationsudvalget, som erhvervsminister Brian Mikkelsen netop har nedsat, har juraen fået en central placering i det lovforberedende arbejde. Det mener generalsekretær Torben Jensen, Advokatsamfundet.
“Regeringen har valgt en ny tilgang til det lovforberedende arbejde ved at nedsætte et juridisk ekspertudvalg frem for intern lovforberedelse i ministeriet eller en bred repræsentation af interesseorganisationer. Dermed bliver der også langt mere fokus på de væsentlige juridiske forhold. Og det giver i vores øjne rigtig god mening, da man som advokat netop har erfaring i at se en vanskelig juridisk problematik fra mange vinkler”, siger Torben Jensen.
Ekspropriationsudvalget nedsættes som opfølgning på aftalen mellem regeringen, S og DF om Danmark i bedre balance fra juni 2016. "Jeg er ydmyg over for den opgave, jeg er blevet betroet. Det glæder mig, at regeringen nu i højere grad end det hidtil har været tilfældet bringer den praktiske og juridiske ekspertise, som er til stede hos specialistadvokater, i anvendelse i lovforberedende arbejde", siger advokat Håkun Djurhuus, der også er aktiv i Advokatrådets Procesretsudvalg.