Advokaten 5 Advokatmødet 2017

Print Print
20-06-2017

 

Skarpere fokus på kerneværdierne
Advokatens særlige pligter, uafhængighed i forhold til staten og rollen som en vigtig spiller i samfundet. Det er noget, som advokater identificerer sig med, og er det, som gør det til noget særligt at være advokat.
Sådan lød det fra Advokatrådets formand, Peter Fogh, på Advokatmødet 2017, som blev afholdt 19. maj på det nyåbnede konferencecenter, Odeon, i hjertet af Odense.
- I den foregående rådsperiode har vi haft et skærpet fokus på kerneværdierne retssikkerhed, uafhængighed og integritet.  For det er de værdier, der driver os fremad som advokatstand, og det håber jeg, at det nye råd også vil arbejde sammen om fremadrettet, sagde Peter Fogh, der blandt andet fremhævede, at det nye Advokatråd har en afbalanceret sammensætning, både geografisk, fagligt og med en blanding af forskellige størrelser af advokatvirksomheder.
- Advokatsamfundet er i god stand. Lad os fremadrettet arbejde på at vise, hvad vi kan give til samfundet – og ikke, hvad samfundet kan give til os.

Et regnskab i balance
Advokatrådets afgående næstformand, Kristian Dalsgaard, gennemgik regnskaberne for årene 2015-2016 og budgettet for de kommende to år. Der er stadig særligt fokus på at holde omkostningsniveauet nede og reducere udgifterne mest muligt – blandt andet ved at genforhandle kontrakter.  Men overordnet set har organisationen en sund økonomi, og det forventes, at inden for de kommende år vil likviditeten også være helt på plads, så der ikke længere er behov for at trække på kassekreditten ved udgangen af året.
Regnskaberne og budgettet, herunder forslaget til bidrag for 2018 og 2019 på 6.500 kroner pr. advokat, blev godkendt uden bemærkninger.
Advokatsamfundets regnskab kan ses på Advokatsamfundet.dk.

Ændringer af vedtægten
Det seneste Advokatråd nedsatte i 2015 Vedtægtsudvalget – som blev etableret med henblik på ajourføring af Advokatsamfundets vedtægter.
Generalsekretær Torben Jensen fortalte på Advokatmødet 2017 om processen, og han gennemgik de vigtigste ændringer. En af de væsentlige ændringer er et forslag om at åbne for at gennemføre elektronisk afstemning. Det vil betyde, at formandsvalg og valg til råd, nævn og kredsbestyrelser på møder i Advokatsamfundets kredse på sigt kan ske elektronisk. Desuden vil der ske ændring af reglerne vedrørende fuldmagter. I dag kan advokater medbringe to fuldmagter til Advokatmødet – et antal, der efter den nye vedtægt bliver ændret til fem. Fremover kan fuldmagter også blive anvendt i forbindelse med afstemninger på kredsmøder, hvor det i dag ikke er muligt at anvende fuldmagt.
De nye regler i Advokatsamfundets vedtægt blev vedtaget uden bemærkninger. Hvis ændringerne godkendes af Justitsministeriet forventes det, at de nye regler træder i kraft 1. januar 2018.

Ny næstformand i Advokatrådet
Advokatrådet har valgt advokat Claus Guldager som ny næstformand.
Claus Guldager har været medlem af Advokatrådet de seneste fire år, og er formand for Procesretsudvalget, som han har været medlem af siden foråret 2012. Her har han blandt andet været med til at udvikle Den Gode Proces, som er en guide til advokatens arbejde i retssalen.
Han har i en årrække været engageret i det kollegiale arbejde, og har været medlem af og formand for femte kreds, inden han blev valgt ind i Advokatrådet. Claus Guldager har desuden i en årrække undervist i God Advokatskik på Advokatuddannelsen ligesom han er censor ved retssagsprøven.
Claus Guldager er cand.jur. fra Aarhus Universitet i 1995 og blev advokat i 1998. Han har møderet for Højesteret.  I dag er han partner hos Andersen Partners i afdelingen i Kolding, hvor han hovedsageligt beskæftiger sig med generel erhvervsrådgivning, persondataret og arbejds- og ansættelsesret.

Opfordring fra Dreyers Fond
Dreyers Fond støtter gerne advokater og advokatfuldmægtige, som vil til udlandet for at videreuddanne sig og læse en LLM, master eller lignende, ligesom fonden også støtter deltagelse i summer schools. Antallet af ansøgninger til kurser og summer schools er dog faldet. Derfor benyttede formanden for fonden, advokat Birte Rasmussen, lejligheden til at opfordre særligt de yngre kolleger til at søge legater med det formål at videreuddanne sig internationalt.
 - Som stand får vi en masse god viden retur, når advokater uddanner sig i udlandet. Derfor støtter vi gerne ophold – fra længerevarende uddannelser til de korte ophold på tre til fem uger. Desuden opfordrer vi alle til at søge – også hvis de er fra Aalborg eller Odense. Der er nemlig en tendens til, at ansøgningerne primært kommer fra København og Aarhus, sagde hun under Advokatmødet 2017.

Advokaten i det nye mediebillede
Velkommen til fremtiden med data i skyen og prøvekørsel af din nye bil ved hjælp af virtuelle briller, der giver mulighed for også at dufte bilens læderbetræk. Det er en digital virkelighed, som vil være næsten lige så stærk som den analoge.
Sådan indledte ekspert i digital kommunikation og sociale medier, Benjamin Rud Elberth, eftermiddagens faglige program på Advokatmødet 2017. Men hvad betyder det for advokatens hverdag?
- De unge er jeres kunder om lidt. Vejen til forbrugeren går ikke længere igennem de klassiske medier. I dag finder man sin nye advokat via de sociale medier – det kan for eksempel være på YouTube, sagde Benjamin Rud Elberth.
Den holdning er han ikke alene om. I to paneler fortalte blandt andre advokat Poul Hauch Fenger og Anders Etgen Reitz fra IUNO Advokatpartnerselskab om deres brug af sociale medier. 
Mens Anders Etgen Reitz har valgt en strategi om synlighed på sociale medier med det formål at bruge medierne som led i strategisk branding, som skal give vækst, så bruger Poul Hauch Fenger blandt andet nyhedsmediet Point of View International til at skrive artikler. Han understregede, at de gode historier ikke nødvendigvis skal fortælles af journalister.
Men hvordan passer den nye virkelighed med de advokatetiske regler?
- Vi taler om disruption, og der vil komme nye former for konkurrence. Her spiller de sociale medier helt sikkert en rolle, men det er vigtigt at huske, at vi ikke kan give køb på de etiske regler, sagde Martin Lavesen, som er formand for Regel- og Tilsynsudvalget, der også deltog i paneldebatten, som blev styret af journalist Niels Krause-Kjær.
Selvom advokaten må tage den gode advokatskik med sig, når han gebærder sig på de sociale medier, mener advokat og MF (V) Jan E. Jørgensen, at der er masser af plads til advokaters holdninger i cyberspace.
- Da jeg var advokat hos Horten, oplevede jeg det som en fordel, at jeg deltog i politiske diskussioner og kendte det politiske liv. Men advokater er rystende fraværende i den politiske debat. For øjeblikket er der en debat om minimumsstraffe, og jeg forstår ikke, hvorfor der ikke er advokater, som blander sig. Brug jeres troværdighed til at påvirke nogle debatter med fakta, opfordrede han.

Advokatrådets Journalistpris 2017 til Politiken-journalist
Frank Hvilsom fra dagbladet Politiken modtager Advokatrådets Journalistpris 2017. Prisen, som er på 20.000 kroner, er en anerkendelse for at kunne give komplicerede retspolitiske emner liv.
Ved valget har Advokatrådet lagt vægt på, at Frank Hvilsom med sine bredere og ofte funderende artikler er med til at skabe debat inden for det retspolitiske område.
Advokatrådet har blandt andet lagt vægt på, at Frank Hvilsom er lyttende og en journalistisk fighter, der ikke giver op, selvom emnet kan være svært tilgængeligt og måske ikke indeholder præcis den case eller den knivskarpe nyhed, som journalister sædvanligvis efterspørger. Han har en særlig interesse for mennesket bag retssystemet og de konsekvenser, som manglende retssikkerhed har for den enkelte.
Tidligere modtagere af Advokatrådets Journalistpris er Astrid Fischer fra DR, Bo Maltesen fra Politiken og Niels Northroup fra Ritzau.
Journalistprisen er støttet af Dreyers Fond.