Advokaten 4 Ung advokat

Print Print
27-04-2017


Min tilgang er altid paragraffen
Lovgivningen er et kompas for samfundets etik og moral, og derfor skal vi ikke bare læne os tilbage, når loven ikke overholdes, mener Miriam Michaelsen. Den 34-årige partner og advokat har, parallelt med sit helt andet forretningsområde, startet foreningen Digitalt Ansvar og hjælper ofre for digitale sexkrænkelser med at rejse civilretlige krav. Målet er at råbe ikke bare politiet og offentligheden op, men også andre advokater  – og på det mere personlige plan: At give noget tilbage til samfundet.

Af Kirsten Weiss
Foto: Morten Holtum

Men det her kan jo ikke være rigtigt. Vi lever i et retssamfund, og det her er ulovligt. Alligevel lader vi det passere og kalder det ovenikøbet ‘drengestreger’. Vi er langt forbi drengestreger her.
Tanker af den her slags begyndte for et par år siden at rumstere rigtig højt i advokat Miriam Michaelsens hoved. Anledningen var en stigende presseomtale af sager, hvor især yngre kvinder stod frem og åbent fortalte, hvordan billeder af dem i intime situationer, uden deres samtykke, blev delt på sociale medier – og at de hos politiet blot blev mødt med noget, der lignede et skuldertræk.
Krænkelserne var åbenbart ulovlige. Alligevel kunne de krænkede gang på gang fortælle om ikke blot skammen over bogstaveligt talt at være klædt af til skindet og stillet offentligt til skue – men også om manglen på interesse for deres sager hos den myndighed, der i første omgang burde behandle dem.  
- Jeg gik og filosoferede en del over det, og begyndte også at mumle lidt højere her på kontoret, og tænkte, at der da måtte være en vej omkring de her sager. Min tilgang er altid paragraffen, så jeg satte mig ned og læste straffelovens bestemmelser på området, og lovgivningen er jo i orden. For mig er lovregler et kompas, der kan bruges til at pejle os i den rigtige retning. Og når jeg oplever, at sager som disse ligger halve og hele år hos politiet, uden at der sker noget, eller at holdningen i samfundet generelt bevæger sig i retning af “åh, så slemt er det vel heller ikke; det er jo bare drengestreger i en digitaliseret verden,” så får jeg lyst til at holde fast i, at vi i det her land faktisk har taget stilling til etik og moral og skrevet det ned i en lovgivning. Det var det, der tændte mig, siger Miriam Michaelsen.

Jeg har truffet et aktivt valg
Udover at være en af landets få yngre kvindelige partnere er den 34-årige advokat hos NJORD Law Firm med speciale i ansættelses- og selskabsret initiativtager til foreningen Digitalt Ansvar, der har til formål at bekæmpe digitale krænkelser på nettet. I år falder der desuden dom i den første private straffesag, hun har rejst, hvor en ung kvinde uden vidende er blevet filmet i en meget intim situation, hvorefter optagelsen er blevet delt på nettet.
- Det er den første sag af denne type private straffesager, jeg har anlagt, men hun er langtfra den eneste krænkede, jeg har talt med. Desværre har holdningen hos politiet og også hos en del advokater hidtil været, at der ikke er noget at gøre i den slags sager. Jeg har talt med krænkede, der faktisk har henvendt sig til en advokat og har fået at vide, at de nok bare skal glemme det. Det skal vi ikke. Lovens rammer er på plads, og vi skal kræve seriøse straffe og reelle sanktioner, for de her sager har store konsekvenser for de krænkede, som stadig efter fem-ti år kan se deres sexbilleder dukke op på nettet. Det er stærkt belastende. Og jeg mener, at vi som advokater skal tage en aktiv rolle i at løse det samfundsproblem. Fordi vi har viden og ressourcer og bør forstå, at etik og moral skrider, hvis ofrene i de her sager ikke bliver behandlet ordentligt. Vi er nødt til at komme tilbage på rette spor igen, og jeg har truffet et aktivt valg om at tage en stemme i den her debat, siger Miriam Michaelsen.

Min stemme er juraens
Advokatbranchen bør, mener hun, tage ansvar for, at moral og etik ikke bliver flydende begreber, men faktisk rummes inden for lovgivningen. Og branchen bør også højlydt gøre det tydeligt for ofrene, at deres sag har værdi. Derfor pointerer Miriam Michaelsen, at den her type sager godt kan rejses uden om politiet, som private straffesager, og at også andre bestemmelser i lovgivningen kan anvendes, for eksempel krav om erstatning efter ophavsretsloven eller markedsføringsloven samt anmeldelse til Datatilsynet.
- Når man tager en stemme, tager man også et personligt engagement på sig, og jeg bliver da også personligt påvirket, når jeg taler med de krænkede, men jeg holder fast i, at min stemme er juraens. Jeg siger det, der står i lovgivningen. Og jeg frabeder mig, at nogen betragter mit engagement som noget, der er båret af mine private følelser. Grundfølelsen her er, at det, jeg siger, er rigtigt. Mit udgangspunkt er juraen, og min tilgang er altid paragraffen. Længere er den ikke. Men naturligvis er det en støtte for mig, at jeg har Njord Law Firm i ryggen. Jeg ønsker at ændre adfærd og holdninger i samfundet, og opbakningen til og interessen for at bruge ikke-debiterbar tid på de her sager er stor på kontoret her. Jeg har kun mødt velvilje.

Noget der giver mening
I dag er foreningen Digitalt Ansvar godt på vej, og ambitionen er at samle en gruppe advokater, som stiller sig selv og deres viden til rådighed for folkeskoler, gymnasier, erhvervsskoler og organisationer som for eksempel Red Barnet eller Institut for Menneskerettigheder. Miriam Michaelsen giver gratis personlig rådgivning, og også internt i Njord har en gruppe advokater samlet sig om oplysningsarbejdet og ambitionerne om at skubbe til bevidstheden om, at krænkelser på nettet har store omkostninger – og skal udløse sagsanlæg og højere straffe end i dag.
- Der er stor glæde ved at se frugten af sit arbejde. Det tror jeg gælder for de fleste mennesker, og jeg kan se, at vi allerede er videre: Politiet tager sagerne mere alvorligt, og regeringen er kommet med sit udspil, en handlingsplan mod digitale sexkrænkelser, der blandt andet foreslår at hæve strafferammen for deling af nøgenbilleder eller video uden samtykke fra seks måneder til to år. I dag får man typisk 14 dages betinget fængsel og den krænkede får måske 10.000 kroner som et plaster på såret. Det er alt for lidt, og afgørelserne hidtil tager slet ikke højde for konsekvenserne af de her delinger. Vi er også i kontakt med NGO’er, der gerne vil bruge vores viden om lovens rammer, og vi bliver kontaktet af gymnasier og skoler, der gerne vil have os ud og fortælle, siger Miriam Michaelsen og minder om, at advokatbranchen har en lang og fornem tradition for pro bono-arbejde – som en yngre generation nu nyfortolker.
- Advokatbranchen har ry for kun at beskæftige sig med penge, men jeg tror, at mange yngre advokater, ligesom jeg, har lyst til at beskæftige sig med noget, der giver mening. Det kan jeg mærke på de henvendelser, jeg får fra mange yngre advokater, i øvrigt lige mange af begge køn. Advokater kan faktisk gå ind og tage aktive roller og påvirke samfundets udvikling. Og i de her sager er der brug for advokater, der går ind og er de krænkedes stemme.

Miriam Michaelsen
Partner i NJORD Law Firm. Cand.jur. 2010, advokat 2013, møderet for landsret 2015.

NY SERIE
I en ny serie sætter Advokaten fokus på unge advokater med en række interviews. Advokaterne fortæller om, hvorfor de har valgt deres speciale, hvad der optager dem lige nu, hvad der driver dem og hvordan de forholder sig til retssikkerhed.


Foreningen Digitalt Ansvar
Foreningens formål er at bekæmpe digitale sexkrænkelser, ved at medvirke til udarbejdelse af juridisk analyse og oplysning omkring lovgivningen vedrørende ulovlig digital adfærd på nettet.
Foreningens aktiviteter udføres primært ved frivillig arbejdskraft fra foreningens medlemmer, som stilles til rådighed af enkeltpersoner, advokatfirmaer, interesseorganisationer og andre.
Formålet opnås ved at foreningens medlemmer underviser på landets skoler, gymnasier og uddannelsesinstitutioner i reglerne samt konsekvenserne ved ulovlig deling og ulovlig digital adfærd. Herudover er foreningen forum for vidensdeling på området samt medvirker til rådgivning af de krænkede. 
Foreningens non-profit økonomi baseres på medlemskontingenter og donationer.

Tjekliste og fem trin til at få stoppet deling af billeder og film på nettet:
1. Dokumenter krænkelsen.
2. Stop ulykken. Tag straks kontakt til hjemmesider og sociale medier og bed dem om at fjerne billeder eller film.
3. Anmeld til politiet.
4. Kontakt en advokat.
5. Klag til politiet, hvis der ikke efter tre måneder er sket noget i sagen.
http://njordlaw.com/da/de-5-trin-njord-udsender-guide-til-ofre-haevnporno/