Advokaten 3 Nye rammer – nye fællesskaber

Print Print
27-03-2017


Ved semesterstart i februar rykkede Det Juridiske Fakultet for første gang i mere end 500 år under samme tag. Søndre Campus danner fremover rammen om undervisning og studieliv – og huser også de mange eksterne undervisere, der hvert år gæster fakultetet.

Tekst: Kirsten Weiss
Foto: Sif Meincke

Vi vil så gerne have, at du bliver lidt længere …
Jacob Graff Nielsen, dekan og professor ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet, tøver ikke med at citere Fakta-butikkernes reklame, når han skal karakterisere en af de mange forhåbninger, der knytter sig til fakultetets nylige flytning fra indre by til universitetets nye Søndre Campus på Amager.
For er der én ting, Det Juridiske Fakultet hidtil ikke har været berømmet for, er det sit studiemiljø. Eller som dekanen direkte formulerer det:

- Vi er kendt for at have de dårligste studiemiljømålinger på universitetet. Så øverst på vores dagsorden står forbedring af studiemiljøet med mulighed for at få et reelt og levende studiefællesskab.
Den 1. januar flyttede fakultetet til Søndre Campus, hvor Københavns Universitet i helt nye rammer samler alle enheder fra Det Juridiske Fakultet, Det Humanistiske Fakultet og Det Teologiske Fakultet samt en mindre del af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.
Visionen er at skabe et helt nyt københavnsk knudepunkt, hvor teknologi, kunst, kultur og medier spiller sammen med erhvervsliv og andre institutioner i Ørestaden. I alt er flere end 15.000 studerende tilknyttet campus – heraf 4.800 fra Det Juridiske Fakultet, som blandt andet rummer Danmarks største BA-uddannelse.
Udover de mange studerende huser de nye bygninger, som er tegnet af Arkitema, naturligvis også administrativt og videnskabeligt personale og eksterne gæster og undervisere, herunder mange advokater, der kommer til at undervise på fakultetet. Og de nye arkitektoniske rammer vil, mener Jacob Graff Nielsen, også spille en rolle for dem, der kommer udefra med deres viden og nu kan dele den i nye rammer.
- Vores nye omgivelser giver os meget bedre mulighed for at tiltrække førende eksperter, forskere fra ind- og udland og den omkringliggende juridiske sektor. Vi vil gerne på landkortet som et sted, hvor juraen udforskes i et fællesskab med det omkringliggende samfund, og det gælder både i forhold til studiemiljøet og vores samarbejde med eksterne stakeholders, siger Jacob Graff Nielsen.

Nye måder at mødes på
Med udflytningen i januar 2017 samles alle studerende og medarbejdere ved Det Juridiske Fakultet for første gang, siden fakultetets grundlæggelse i 1479, og muligheder for såvel fordybelse i studiet som socialt samvær er fra starten tænkt ind i planlægningen.
- Vi har gjort meget ud af at opfylde de studerendes behov for at kunne arbejde i studiegrupper med opdateret teknologi og i lækre omgivelser. Faktisk har vi sparet op til vores nye møbler i ti år! Samtidig lægger vi stor vægt på muligheden for at mødes på andre måder end hidtil, hvor vi var splittet op, siger Jacob Graff Nielsen, der pointerer, at det er et stort skifte at flytte fra de højloftede gamle kontorer i indre by til Amager, hvor alt er nyt.
Kultur og traditioner ‘hænger nemlig også i væggene’, og for eksempel er Minervas stenugler, der indrammede indgangen i Studiegården – og mindede den passerende om, at visdom er et gode – allerede savnede.
- Vi har faktisk undersøgt, om vi kunne få vores ugler med til Søndre Campus. Det kunne vi ikke, men vi kigger på at få dem genskabt i andre former, og glæder os også til at få skabt en helt ny kultur med et stærkere fællesskab og en større berøringsflade – både mellem de studerende her hos os, men også med universitetets øvrige studerende og det omgivende samfund. Vi håber, som Fakta gør i sin reklame, at man vil blive her lidt længere.

Jacob Graff Nielsen
Dekan og professor ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet.


Plads til både samvær og fordybelse
Søndre Campus’ nye studiefaciliteter byder blandt andet på Juridisk Videnscenter med bibliotek, informationsspecialister, lounge- og caféområde, læsesal, individuelle læsepladser, gruppelæsepladser, grupperum og arbejdspladser til op til 200 specialestuderende.
Hertil kommer 18 lukkede grupperum og 20 åbne gruppekupeer og andre studiemiljøområder med individuelle og gruppelæsepladser.
Fakultetets brugere vil også for første gang kunne sætte sig i samme kantine, og hertil kommer et ‘Hjemstavnsområde’ på mere end 300 m2, som er indrettet i tæt dialog med studenterrepræsentanter og vil være samlingssted for jurastuderende – til både sociale og faglige arrangementer.
De 35 undervisningslokaler kan desuden bruges til gruppearbejde og læsepladser, når der ikke er undervisning. Og hertil kommer to auditorier og to tagterrasser, begge med direkte adgang fra undervisningsområdet.