Advokaten 3 Leder Giv tid til uddannelse

Print Print
27-03-2017


Jeg tror, at de fleste af os hurtigt kan blive enige om, at advokatuddannelsen udgør et vigtigt fundament for en karriere som advokat. Det afspejlede sig da også i en undersøgelse, som Advokatsamfundet gennemførte for et par år siden, som blandt andet viste, at der er stor opbakning fra partnerne til, at advokatfuldmægtigen gennemfører advokatuddannelsen med optimalt fagligt og socialt udbytte.
Men jeg tror også, at de fleste af os kender den udfordring, som opstår, når ønsker og idealer skal stå sin prøve i en travl hverdag. For advokatfuldmægtige kan en af de udfordringer være at få tid og rum til at være 100 procent til stede på advokatuddannelsen.
Når jeg læser temaet i dette nummer af Advokaten – hvor vi sætter fokus på advokatuddannelsen – hæfter jeg mig i alt fald ved, at en af underviserne, advokat Gert Willerslev, siger, at mange sidder til undervisningen med en telefon, der stjæler deres opmærksomhed.
Jeg tror næppe, at jeg er den eneste, som har oplevet at deltage i kurser, undervisning eller møder, hvor mange har brugt mere tid på at besvare sms’er og mails end på at deltage aktivt. Og jo, det er da ærgerligt. Ikke blot for deltageren selv – men også for underviseren eller mødelederen og for de diskussioner, der netop kan opstå, når alle er på.
Derfor kan jeg kun bakke op om Gert Willerslevs opfordring til at deltage aktivt i undervisningen på advokatuddannelsen. Brug tiden til at deltage i de spændende debatter og til at danne netværk, som kan blive vigtige senere i karrieren. Der er simpelthen for meget at få glip af ved at lade være!
Når det er sagt, så vil jeg gerne understrege, at det ikke blot er fuldmægtigens eget ansvar. Jeg vil gerne opfordre principalerne til at give deres fuldmægtige de nødvendige rammer til at fokusere på uddannelsen. Lav klare aftaler om uddannelsesdage og eksamensfri, sådan at forventningerne er afstemt. I sidste ende har man som principal stor interesse i, at fuldmægtigen får så meget som muligt ud af sin uddannelse, fordi det tilfører værdi i dagligdagen hjemme på kontoret. Hvis fuldmægtigen bliver for presset under uddannelsen, bliver der ganske enkelt mindre udbytte at bidrage med.
Herfra skal der også lyde en opfordring til at bruge uddannelsen til at afprøve sig selv og til at lære af sine fejl. Se det som et lille laboratorium, hvor der er plads og rum til at prøve jer selv af. Hvis alle går ind i uddannelsen med den holdning, er jeg helt sikker på, at udbyttet bliver stort.