Advokaten 2 Leder Gør din indflydelse gældende, kollega!

Print Print
26-02-2017

 

Her i marts og april er der kredsbestyrelsesmøder i alle otte advokatkredse, hvor der skal vælges medlemmer til Advokatrådet, Advokatnævnet og kredsbestyrelserne. Med andre ord er det nu, du kan gribe muligheden for at gøre din indflydelse gældende.
Det kan du gøre på to måder. Du kan vælge at stille op til et af de ledige hverv i Advokatsamfundet og dermed blive direkte aktiv i det kollegiale arbejde. Eller du kan møde op på kredsmøderne for at stemme på de kolleger, som stiller op til en post inden for de tre organer – og samtidig benytte chancen for at deltage i en debat med kolleger om de emner, som optager jer lige nu.
Selv kan jeg kun på det varmeste anbefale at engagere sig i det kollegiale arbejde. Det har jeg gjort i mere end ti år, og jeg kan skrive under på, at det er ‘stærkt vanedannende’, som et tidligere rådsmedlem fra Maribo har formuleret det. Og selvom det – i alt fald i perioder – tager tid at engagere sig, ville jeg ikke have været foruden det netværk, de faglige diskussioner og de muligheder for indflydelse, der følger med. Hurtigt finder man nemlig ud af, at man faktisk kan bruge sin baggrund som advokat til at gøre en forskel. Det, tror jeg også, er en af grundene til, at en del advokater fortsætter i andre kollegiale sammenhænge efter de seks år, det er muligt at være valgt ind i de forskellige organer.
Jeg vil gerne rette en særlig opfordring til, at unge advokater engagerer sig – også selvom jeg ved og har fuld forståelse for, at det kan knibe med tiden. De fleste starter først for alvor den kollegiale karriere, når de nærmer sig eller har passeret de 50 år, for så er børnene blevet store. Indtil da har man som advokat fokus på balancen mellem debiterbar tid og familie, og jeg forstår godt, at det kan være svært at presse flere aktiviteter ind i en fyldt kalender. Men måske kan vi sammen i standen finde nye veje til at indgå i det kollegiale arbejde, sådan at vi kan få de unge advokater engageret på en måde, så de ikke bliver overbebyrdet med flere opgaver her – og samtidig får en masse ud af at deltage.
Derfor: Giv det en tanke, når I her i løbet af den kommende tid modtager en indbydelse fra jeres lokale kredsformand. Et sted at starte kunne være at deltage i kredsmødet og de valg, der skal foregå der. Der er behov for, at der er en bred repræsentation, og at så mange som muligt gør deres indflydelse gældende.
Her fra Advokatsamfundet deltager vi også i kredsmøderne i den kommende tid. Vi vil blandt andet sætte fokus på Advokatsamfundets vedtægter, der for øjeblikket er ved at blive behandlet af et udvalg under Advokatrådet. Inden reglerne skal til endelig godkendelse på Advokatmødet i maj, er det vigtigt, at der er en debat blandt medlemmerne. Det er nemlig endnu et vigtigt sted at gøre sin indflydelse gældende.

Så kære kollega: På gensyn til kredsmødet!