Advokaten 2 Kort nyt

Print Print
26-02-2017

 

Reception for Advokatrådets formand
Advokatrådets formand, Peter Fogh, fylder 60 år 31. marts 2017. I den anledning holdes en reception i Kronprinsessegade 28 fra kl. 14 til 16.
Alle kolleger og samarbejdspartnere er velkomne.

Åbent for nye ansøgninger til Lesbos-projektet
Grækenland har i 2015 været det primære ankomststed for mere end én million flygtninge og migranter, som er søgt til Europa. I den forbindelse har sammenslutningen af advokatsamfund i Europa, CCBE, sammen med Deutscher Anwalts Verein (DAV) i 2016 iværksat en koordineret indsats, hvor advokater fra hele Europa, herunder også fra Danmark, kan udsendes til Lesbos i en periode på en til tre uger ad gangen for blandt andet at yde juridisk rådgivning til flygtninge og migranter.  
I 2016 har to danske advokater været sendt afsted. Der er nu igen åbent for ansøgninger. Det er en forudsætning for at blive udsendt, at advokaterne har et grundigt kendskab til udlændingeret, herunder reglerne om asyl. Det er endvidere en forudsætning, at advokaterne taler og skriver flydende engelsk, ligesom kendskab til arabisk er en fordel.
Læs mere på Advokatsamfundet.dk.

Møde med Københavns fængsler om fængselsbesøg
Formanden for Landsforeningen for Forsvarsadvokater, advokat Kristian Mølgaard, formanden for Advokatrådets Strafferetsudvalg, advokat Sysette Vinding Kruse samt generalsekretær Torben Jensen, Advokatsamfundet, mødtes 25. januar 2017 med fængselsinspektør Arne Tornvig Christensen, Vestre Fængsel, for at drøfte den række af restriktioner, som er indført i den senere tid og som vanskeliggør forsvarsadvokaternes gennemførelse af fængselsbesøg på en hensigtsmæssig måde. Nogle restriktioner, herunder forbuddet imod at medbringe mobiltelefoner i fængslerne, er politiske beslutninger, som ikke er truffet lokalt af den enkelte institution, hvorimod andre initiativer kan og vil blive taget op med institutionerne og Direktoratet for Kriminalforsorgen, herunder for eksempel visitationer af indsatte.
Advokatrådet har desuden haft lejlighed til at drøfte problemstillingen med forbuddet imod at medbringe mobiltelefoner i kriminalforsorgens institutioner med justitsminister Søren Pape Poulsen og vil meget nøje følge udviklingen. Vi hører meget gerne fra medlemmer om konkrete erfaringer på området, som bedes sendt til samfund@advokatsamfundet.dk.

Klientkontoerklæring for 2016
Tiden nærmer sig for afgivelse af klientkontoerklæring for 2016, og Advokatrådet har udsendt cirka 6.000 breve i den anledning. Alle advokater og advokatselskaber skal afgive klientkontoerklæring, uanset om de har haft betroede midler i årets løb eller ej. Fristen er 31. marts 2017, og erklæringen kan afgives såvel på papir som elektronisk.

Ombudsmanden: Større åbenhed om tilsynsbesøg
Resultaterne af ombudsmandens tilsynsbesøg bliver fremover offentliggjort på ombudsmandens hjemmeside. Det sker, for at interesserede kan følge med i, hvilke institutioner ombudsmanden besøger, og hvad der kommer ud af besøgene. Blandt andet vil man kunne se de afsluttende anbefalinger til institutionerne. Samtidig lægger ombudsmanden en ny tilsynsmanual ud på sin hjemmeside, der i detaljer beskriver, hvordan besøgene gennemføres. 
Læs mere på Ombudsmanden.dk.