Advokaten 8 Leder Et effektivt tilsyn

Print Print
24-10-2016

 

Blandt én af Advokatsamfundets helt centrale opgaver er varetagelsen af tilsynet med medlemmerne, og siden maj 2009 har Advokatsamfundet gennemført såkaldt udkørende tilsyn. I praksis betyder det, at et antal advokater over hele landet via et computerprogram bliver udtrukket til et tilsynsbesøg – noget som, både sekretariatets erfaring og en undersøgelse viser, bliver overordentlig positivt modtaget.
De fleste advokater bruger nemlig tilsynet som en god lejlighed til at forventningsafstemme med Advokatsamfundet og bruger det samtidig som en anledning til at spørge til de områder, hvor der kan være tvivl.
Mange melder tilbage, at det samlet set giver en tryghed at vide, at der er styr på tingene – og det er der da også i langt de fleste tilfælde.  I det hele taget er der – i forhold til de første år efter at vi startede med udkørende tilsyn – langt færre, der har problemer med at opfylde de helt grundlæggende regler om forsikring, efteruddannelse, prisoplysning med videre.
At der er en meget høj grad af ‘orden i eget hus’, har givet Advokatrådet anledning til at overveje fokus i tilsynet, herunder en overvejelse af om man kunne dreje en del af tilsynsressourcerne der hen, hvor behovet måske er størst.  
Hvor behovet er størst, er der nemlig også mest at vinde ved at tage på tilsyn – og de ressourcer, der anvendes på tilsynet, gør størst gavn. Det er grunden til, at vi i Advokatrådet nu har besluttet at supplere det generelle tilsyn med et risikobaseret tilsyn. Det bygger naturligvis videre på de erfaringer, som vi har med det generelle tilsyn, og får særlig fokus der, hvor netop erfaringen viser, at det kan gå rigtig galt, hvis der ikke er styr på tingene. Det gælder i særlig grad klientbogholderiet.
Der kan være mange grunde til, at der opstår behov for et risikobaseret tilsyn. Det kan for eksempel være sygdom eller andre uforudsete omstændigheder, der gør, at tingene begynder at gå skævt for en advokat.
For alle parter handler det også om, at der sættes ind, før klienter og andre udsættes for risiko for tab. Heldigvis har vi jo et kollegialt system, hvor kredsene spiller en væsentlig rolle, og hvor der står kolleger parate til at bakke op om den enkelte kollega.
Her i Advokatsamfundet er vi også altid parate til at hjælpe. Derfor vil jeg samtidig opfordre til at kontakte sekretariatet, hvis der er behov for rådgivning eller støtte til at få tingene på rette spor igen. For det er ikke kun i den enkelte advokats og klients interesse, men i hele advokatstandens interesse.