Advokaten 8 Et mere målrettet tilsyn

Print Print
24-10-2016

 

Vi skal hele tiden bidrage til at sikre, at tilliden i samfundet til advokatstanden bevares. Det skal vi gøre ved at have et effektivt tilsyn uden at bruge flere ressourcer. Ved at tage fat i problemerne, inden de er blevet for omfattende, vil vi desuden spare penge i den sidste ende.

En henvendelse fra klienten til Advokatsamfundet om alvorlige fejltrin, manglende ansvarsforsikring eller tilsidesættelse af klientkontovedtægten kan fremover udløse et såkaldt risikobaseret tilsyn, som skal supplere det ordinære tilsyn.

Af Hanne Hauerslev

Siden 2008 har Advokatsamfundet hvert år udført tilsyn blandt ti procent af tilfældigt udvalgte advokater i Danmark. Tilsynet har fungeret fint, viser en undersøgelse fra 2014, hvoraf det blandt andet fremgår, at tilsyn foregår i god tone, er effektivt og professionelt.
-Tilsynet har hidtil i høj grad haft en forebyggende effekt, men nu bliver en del af det dedikeret til et risikobaseret tilsyn. Det har vi besluttet for at sikre et effektivt tilsyn, som mere præcist rammer der, hvor problemerne er, siger Lone Møller, medlem af Advokatrådet samt Regel- og Tilsynsudvalget.
Et risikobaseret tilsyn kan udløses, hvis eksempelvis Advokatsamfundet får en henvendelse fra en klient, som giver anledning til alvorlig bekymring.
- Det kan være, at klienten undrer sig over, at pengene fra en arvesag ikke bliver udbetalt, eller at der på anden vis er noget galt. Et andet eksempel kan være i forbindelse med, at Advokatsamfundet registrerer, at advokaten ikke overholder klientkontoreglerne, siger Lone Møller og understreger, at det langtfra vil være i alle tilfælde, hvor en advokat træder ved siden af reglerne, at risikobaseret tilsyn vil komme i spil – det gælder kun i tilfælde, som giver anledning til bekymring.
Formålet med ændringen er at rette op på forholdene så tidligt som muligt, sådan at klienten undgår at blive berørt af advokatens manglende overholdelse af reglerne.
- Vi ser det risikobaserede tilsyn som et smidigt værktøj, som kan tages i anvendelse, når der er et konkret behov. Det kommer til at foregå på den måde, at Tilsynsafdelingen indstiller sagen for Regel- og Tilsynsudvalget, hvis der kommer henvendelser, der peger på, at der er særlig grund til at være opmærksom, eller når der er registreret en uregelmæssighed. Når det gælder indberetning om betroede midler af klientkonto, hvor der årligt er deadline 31. marts, så vil det vise sig enten ved, at der mangler registrering eller ved, at der er mangler ved erklæringen, forklarer Lone Møller, der understreger, at det ekstraordinære tilsyn ikke udelukker, at der vil blive foretaget andre skridt – det kan eksempelvis være en kollegial samtale.
Overordnet set ser hun den ny ordning som en beskyttelse af advokatstanden.
- Vi skal hele tiden bidrage til at sikre, at tilliden i samfundet til advokatstanden bevares. Det skal vi gøre ved at have et effektivt tilsyn uden at bruge flere ressourcer. Ved at tage fat i problemerne, inden de er blevet for omfattende, vil vi desuden spare penge i den sidste ende. Det er jeg helt sikker på, slutter Lone Møller, der forventer, at det risikobaserede tilsyn blot vil udgøre en lille del af det samlede ressourceforbrug til det generelle tilsyn.

Læs mere om de risikobaserede tilsyn på Advokatsamfundet.dk

Lone Møller
Advokat, medlem af Advokatrådet og Advokatrådets Regel- og Tilsynsudvalg.