Advokaten 8 Kort Nyt

Print Print
24-10-2016


Ny formand for Advokatnævnet
Højesteretsdommer Kurt Rasmussen er blevet udpeget som formand for Advokatnævnet for en periode på seks år med virkning fra 1. december 2016. Kurt Rasmussen vil afløse højesteretsdommer Jon Stokholm, hvis beskikkelse som formand for Advokatnævnet udløber 30. november 2016. Desuden er landsdommer Mikael Sjöberg, Øster Landsret, udpeget som næstformand for Advokatnævnet for en periode på seks år med virkning fra 1. september 2016. Mikael Sjöberg afløser landsdommer Elisabeth Mejnertz, hvis beskikkelse som næstformand for Advokatnævnet udløb 31. august 2016.

Møde i Højesteret
Advokatrådets formand Peter Fogh og medlem af Advokatrådet Claus Guldager deltog 22. august 2016 i et møde i Højesteret med Danske Advokater og Højesteretsskrankens bestyrelse. På mødet informerede Højesteret blandt andet om de aktuelle berammelsestider og forventningerne til den fremtidige sagsudvikling. Højesteret opfordrede endvidere til, at processkrifter udformes kort og præcist. Sammenfattende processkrifter bør normalt have et omfang af højst 10-15 sider og alene indeholde hovedanbringender.
Endvidere blev det drøftet, om det på forhånd bør oplyses, hvilke dommere der forventes at deltage i en hovedforhandling, idet sådanne oplysninger især kan tænkes at være relevante i forbindelse med habilitetsspørgsmål. Højesteret har efterfølgende oplyst over for Advokatsamfundet, at man vil iværksætte en ordning, således at oplysninger om, hvilke dommere der medvirker i hovedforhandlinger, fremover angives på retslisterne, der findes i Højesteret samt på Højesterets hjemmeside, senest en uge forud for hovedforhandlingen.


IBA: Mary Robinson modtager Stockholm Human Rights Award
IBA, Swedish Bar Association og the International Legal Assistance Consortium uddeler igen i år Stockholm Human Rights Award. Det sker i Stockholm 23. november. Prisen tilfalder den tidligere præsident for Irland Mary Robinson, som er særligt kendt for sit arbejde med at fremme menneskerettighederne.
Læs mere her.http://www.ibanet.org

Pilottest af digital sagsbehandling ved domstolene
Den 4. oktober begyndte pilotafprøvning af digital behandling af civile sager på minretssag.dk – i første omgang i Retten i Horsens og Vestre Landsret. I de øvrige retter behandles civile sager som hidtil.
Læs spørgsmål og svar om digital behandling af civile sager her.