Advokaten 7 Erstat forbud med registrering af mobiltelefoner

Print Print
26-09-2016

 

Et generelt forbud mod brugen af mobiltelefoner med videre i fængsler og arresthuse trådte i kraft 1. august. Det har fået Advokatrådet, Danske Advokater og Landsforeningen af Forsvarsadvokater til skarpt at kritisere Kriminalforsorgens initiativ. Mobiltelefonen er et arbejdsredskab, som er nødvendigt – også i mødet med den indsatte.

Tekst: Hanne Hauerslev
Foto: Birgitte Røddik

- Brug af mobiltelefoner blandt indsatte i arresthuse er ulovligt. Det er der gode grunde til. Men derfra og til at forbyde, at vi som professionelle aktører anvender mobiltelefoner i forbindelse med vores arbejde, er unægtelig et kæmpe skridt, hvilket jeg er helt uforstående overfor. Advokaten må naturligvis ikke overlade sin mobil til den indsatte, det gør forsvarsadvokaten selvsagt heller ikke og fra Kriminalforsorgens side, bør man naturligvis også have tillid til, at det ikke sker.
Sådan lyder det fra Kristian Mølgaard, der som formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater, taler på vegne af de forsvarsadvokater, der har deres daglige gang i fængsler og arresthuse.
På linje med både Advokatrådet og Danske Advokater har han derfor sendt en appel til Kriminalforsorgen som reaktion på det generelle forbud mod at medtage mobiltelefoner og iPads i fængsler og arresthuse, som trådte i kraft 1. august.  Blandt andet henstiller Advokatrådets formand, Peter Fogh, i sin henvendelse på det kraftigste til, at det genovervejes at undtage forsvarsadvokater fra det generelle forbud – et synspunkt, som Kristian Mølgaard helt igennem deler.
- Problemet ved et forbud er, at mobiler og computere med internetadgang er arbejdsredskaber for os – arbejdsredskaber, som er helt essentielle for, at vi kan udføre vores job. Når du har møde med den sigtede eller tiltalte i fængslet for at gennemgå sagen, kan der være grund til for eksempel at kontakte Anklagemyndigheden. Det kan være, at der er tiltalepunkter, der er tvivlsomme, vidneførsel, der skal drøftes, tilskæring eller andet, som kræver, at min klient er til stede under telefonsamtalen med Anklagemyndigheden.
- Der kan også være situationer, hvor det er nødvendigt, at tolkning foregår via telefonen, for er der tale om et kort møde, er det ofte ikke muligt og i alle tilfælde unødigt ressourcekrævende, at en tolk skal transporteres til fængslet. I de tilfælde, hvor der er grunde til, at tolken skal være til stede i fængslet, kan der også opstå behov for at kunne kontakte advokaten ved noget så lavpraktisk som en forsinkelse, siger Kristian Mølgaard, og understreger, at dette i lighed med behov for at kunne komme i kontakt med sit kontor eller retten, blot er et par af mange eksempler på, at der er behov for, at forsvarsadvokaten har telefonen på sig – også ved besøg i arresten.

Forslag til praktisk løsning
Han mener, at et alternativ til et generelt forbud kunne være registrering af mobiltelefon, iPad og computer ved både advokatens ankomst til fængslet, og når det forlades igen.
- I kombination med de scannere, der passeres ved ankomst til arresterne, vil Kriminalforsorgen på den måde få sikkerhed for, at der ikke efterlades mobiltelefoner i fængslerne. At advokaten skulle overlade sin telefon til sin klient under besøget, er jeg helt afvisende overfor – det er ganske enkelt ikke tilladt, og jeg mener så absolut, at man fra Kriminalforsorgens side skal have tillid til, at det ikke sker, siger Kristian Mølgaard.
Han håber på, at forhandlinger i september med Kriminalforsorgen vil føre til en løsning, som er acceptabel for alle parter.
- Vi lever i en digital tidsalder, hvor mere og mere foregår digitalt. Derfor er vi nødt til at tilrettelægge de praktiske forhold på en måde, som er i overensstemmelse hermed, som alle kan leve med og arbejde effektivt i, siger han.
Advokatsamfundet orienterer løbende om sagens udvikling i nyhedsbrev og på hjemmeside, ligesom Advokatrådet drøftede sagen med justitsministeren på et møde 7. september 2016.