Advokaten 7 Kort Nyt

Print Print
26-09-2016

 

Høring om ny hvidvasklov
Den nye hvidvasklov, som netop har været i høring, træder i kraft 1. januar, og Advokatrådet har i den forbindelse udarbejdet høringssvar til lovforslaget. Den kommende lov er baseret på 4. hvidvaskdirektiv og indeholder en række ændringer, som vil få betydning for advokater. Der er blandt andet blevet vedtaget regler om risikovurdering ved identifikation og legitimering af klienter, reviderede regler for reelle ejere samt regler om, at firmaer med flere end fem ansatte skal etablere en whistleblowerordning.
Advokatrådets høringssvar fokuserer på retssikkerhedsmæssige udfordringer. Advokatsamfundet følger udviklingen tæt og informerer løbende her i Advokaten samt i vores nyhedsbrev.

Partnerprøven
Partnerprøven afholdes næste gang 31. oktober 2016 kl. 13-15 på Københavns Universitet, Peter Bangs Vej 36, 2000 Frederiksberg. Partnerprøven er obligatorisk for ikke-advokater, der har erhvervet aktier eller anparter i et advokatselskab. Det er således efter retsplejeloven muligt, at en andel mindre end 10 procent af ejerandelene i et advokatselskab kan være ejet af personer, som er ansat i selskabet uden at være advokat.
Tilmelding sendes til Lise Ravnkilde, Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K eller på mail lra@advokatsamfundet.dk.

Ændring af Vestre Landsrets plenarmødevedtagelse om rejseforbehold
Højesteret har 1. april 2016 afsagt to kendelser om rejseforbehold. Det har medført, at Vestre Landsrets plenarmødevedtagelse om rejseforbehold er blevet ændret. Ændringen betyder, at der nu sker beskikkelse med begrænset rejseforbehold. Det betyder, at en beskikket advokat (forsvarer) vil få salær for rejsetid og godtgørelse for rejseudgifter svarende til en lokal advokat, for eksempel i forbindelse med arrestbesøg og afhøringer hos politiet.
Læs mere på domstol.dk/VestreLandsret.


Studieophold i Skotland
Kunne du tænke dig at opleve det skotske retssystem og få en særlig internationalt orienteret oplevelse? Og få mulighed for at opbygge eller udbygge dit internationale netværk?
European Lawyers Association (ELA) udbyder igen i 2017 European Lawyers’ Programme i Edinburgh. Der bliver tale om et spændende, lærerigt og oplevelsesmættet forløb, der begynder 18. april 2017 og slutter 30. juni 2017. Programmet rummer både teori og praktikophold hos advokater og domstole, og igennem forløbet opnår du et akademisk og praktisk kendskab til skotsk ret. Skotland har et common law retssystem som det engelske, så samtidig får du et indblik i, hvad common law er, og hvordan et sådant retssystem fungerer.
Ansøgning skal ske med et ansøgningsskema, du kan få tilsendt tillige med informationsmateriale ved henvendelse til advokat Flemming Keller Hendriksen, KELLER Advokatfirma, på fkh@kellerlaw.dk eller 70 90 90 60.
Ansøgningsfristen er fredag 30. september 2016, og interviews vil blive afholdt i oktober.
Læs mere om European-lawyers.org.