Advokaten 7 Opdatering af de advokatetiske regler om oplysningsforpligtelse

Print Print
26-09-2016

 

Opdatering af de advokatetiske regler om oplysningsforpligtelser
Advokatrådets vejledende regler for god advokatskik – de advokatetiske regler – opdateres med virkning fra 1. november 2016.

Af advokat Lise Ravnkilde, Advokatsamfundet

Som det tidligere har været omtalt i Advokaten 7/2014 og 7/2015, er der i lovgivningen (forbrugeraftaleloven og forbrugerklageloven) indført oplysningspligter for erhvervsdrivende, som også har virkning for advokater.

Reglerne om erhvervsdrivendes oplysningspligt i forbrugersager er så mangeartede, at Advokatrådet tilbage i 2011 besluttede at gengive lovkravene direkte i de etiske regler, hvilket ellers ikke er almindelig praksis. Som følge af den ændrede lovgivning har Advokatrådet vedtaget en opdatering af de etiske regler, så de afspejler lovgivningens krav og Advokatnævnets praksis. Der er også gennemført et par ændringer i systematikken, med det formål at gøre reglerne lettere at anvende.

De vigtigste ændringer kort fortalt

Forbrugerklageloven pålægger erhvervsdrivende at give information om det relevante tvistløsningsorgan, som forbrugeren kan henvende sig til, hvis en uenighed mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren ikke kan løses i mindelighed.
For advokater betyder det, at forbrugerklienterne skal have adgang til oplysning om Advokatnævnets fysiske adresse og hjemmesideadresse, samt om Advokatnævnets kompetence i salærsager. Oplysningen skal fremgå af advokatens hjemmeside og forretningsbetingelser, men skal også gives direkte og skriftligt til forbrugeren, når en tvist er opstået.
I forhold til den skriftlige opdrags- og prisoplysning er der blandt andet sket en ændring vedrørende oplysning om omkostninger. Det påhviler advokaten at give oplysning om alle de omkostninger, som er forbundet med den tjenesteydelse, advokaten leverer. Er beløbet kendt, skal dette oplyses, alternativt hvordan beløbet vil blive beregnet.
Det er nu som en form for service nævnt direkte i de etiske regler, at honorarer i forbrugersager (jævnfør markedsføringsloven) skal oplyses inklusive moms. Det vil sige, at eksempelvis en timepris kan oplyses som ‘2.500 kroner inklusive moms’ eller ‘2.000 kroner eksklusive moms, svarende til 2.500 kroner inklusive moms’.

De advokatetiske regler findes på Advokatsamfundet.dk under ‘Advokatregulering’.

Vær også opmærksom på oplysningsreglerne vedrørende klientbankkonti og indskydergaranti, som fremgår af de etiske regler pkt. 13.1 nr. 7-9, pkt. 13.8 og 13.9.