Advokaten 6 Unge advokater med globalt fokus

Print Print
25-08-2016

 

Fagligt giver det ekstremt meget, for jeg henter en masse inspiration og holder mig opdateret. Og det er fornøjeligt at mødes med kolleger fra andre lande og kulturer, der interesserer sig for det samme fagområde, som jeg selv gør. De ser ofte tingene på en helt anden måde.

Vi lever i en verden, der bliver mere og mere global, og derfor bliver juraen det også. Det mener advokat Jacob Møller Dirksen, der ligesom advokat David Frølich er med til at skabe rammer for, at andre unge advokater kan få et større internationalt udsyn.

Temaet er skrevet af Lone Schrøder Jeppesen
Foto: Mikkel Adsbøl

Et internationalt fokus er værdifuldt
Voldgiftsadvokat Jacob Møller Dirksen dyrker sit internationale netværk i foreningen Young Arbitrators Copenhagen. Både fagligt og socialt giver det værdi. Det er både interessant og brugbart at vide, hvad der rører sig i New York eller London, mener han.
Internationalt fokus og vidensdeling på tværs af landegrænser er ikke kun interessant, men også  vigtig for yngre advokater, som arbejder med voldgift. Det mener Jacob Møller Dirksen, der er advokat og partner hos Horten Advokatpartnerselskab i Hellerup og leder af firmaets afdeling for kommercielle tvister og voldgift.
Ved siden af jobbet er han formand for foreningen Young Arbitrators Copenhagen (YAC). Foreningen afholder løbende arrangementer, der giver voldgiftsjurister og -advokater op til en alder af 40 år mulighed for at mødes til foredrag og ekspertoplæg, hvor de kan udveksle erfaringer og synspunkter, dele viden og ikke mindst udvikle deres netværk internationalt.
- Hvis man skal være kompetent, er man nødt til at hente inspiration udefra. Det bliver mere og mere aktuelt i takt med globaliseringen. Voldgift er den foretrukne måde at løse tvister på i erhvervslivet såvel nationalt som internationalt, understreger han.
YAC er en del af Co-Chairs’ Circle (CCC), der er den internationale paraplyorganisation for voldgiftsforeninger for yngre jurister. Her samarbejder YAC med internationale søsterorganisationer om seminarer og konferencer i både Danmark og udlandet.
For Jacob Møller Dirksen er det blevet en fast del af hans arbejdsliv at deltage i YAC’s arrangementer i Danmark og i udlandet. Hans rejser fem til seks gange om året for at mødes med andre unge advokater og jurister, der beskæftiger sig med voldgift, er værdifulde.
- Fagligt giver det ekstremt meget, for jeg henter en masse inspiration og holder mig opdateret. Og det er fornøjeligt at mødes med kolleger fra andre lande og kulturer, der interesserer sig for det samme fagområde, som jeg selv gør. De ser ofte tingene på en helt anden måde. Det giver rigtig meget at følge med i tendenserne der, for det smitter også af på vores praksis herhjemme. Jeg kan bruge det helt konkret. Til gengæld kan jeg fortælle dem om strømningerne i de skandinaviske lande, siger han.

Tillidsfulde relationer
Den sociale del betyder også meget for Jacob Møller Dirksen. At rejse ud giver nye kontakter og et større netværk. På den måde har han etableret mange personlige forbindelser til udenlandske kolleger i hele verden, som kan hjælpe, når behovet for juridisk bistand rækker ud over landets grænser. For eksempel når en dansk virksomhed er blevet involveret i en voldgiftssag i Stockholm, og der er brug for at koble en svensk advokat på. I en sådan opgave er det oplagt for ham at trække på de kontakter, som han har etableret via YAC.
- Det handler om personlige relationer og tillid. Man mødes fagligt og socialt og får opbygget en tillidsfuld relation, der gør det let at kontakte hinanden. Det er meget rart at kende nogen i Spanien, hvis man sidder med en konkret sag om spanske forhold. Man får helt klart mere viden at trække på. Et internationalt netværk er meget brugbart, uddyber Jacob Møller Dirksen, der udover at virke som advokat i voldgiftssager også fungerer som voldgiftsdommer.

Interessen for voldgift vokser
YAC arbejder på et fælles arrangement i Tyskland foruden et fælles nordisk seminar med søsterorganisationerne i Sverige, Norge og Finland til efteråret. Interessen for voldgift vokser nemlig i Danmark. Ikke mindst det internationale fokus tiltaler mange yngre danske advokater.
Jacob Møller Dirksen var en af initiativtagerne til YAC, der blev stiftet i København i 2012. Antallet af medlemmer er nu oppe på omkring 220. Internationalt er voldgift også blevet voldsomt populært og et område, som udvikler sig meget i øjeblikket, og der etableres young arbitrators-foreninger verden over.
Det giver god mening, at unge har deres eget forum at mødes i, mener han. Traditionelt har det været den ældre generation af jurister og advokater, der har beskæftiget sig med voldgift.
- Hidtil har det krævet en hel del grå hår at blive en del af voldgiftsmiljøet. Det kan godt opfattes som et ret lukket miljø, som er svært for unge at komme ind i. Der er brug for et miljø for yngre advokater, hvor man kan udveksle erfaringer og have en mere åben og fri debat om de udfordringer, man sidder med. Fordelen ved et forum som YAC er, at man i højere grad tør stille de dumme spørgsmål. Uden at ville generalisere – for der findes undtagelser – er unge generelt mere tilbøjelige til at være åbne for nye tilgange til faget og tænke nyt, siger Jacob Møller Dirksen, der er glad for at kunne være med til at påvirke udviklingen og bygge bro mellem generationerne i voldgiftsmiljøet.
Han vil varmt anbefale andre unge jurister og advokater at deltage i foreninger som YAC, for hans erfaring er, at det er en glimrende måde at udvikle sig fagligt og personligt på. Og det er ikke mindst en genvej til et internationalt netværk.
YAC vil desuden medvirke til, at Danmark bliver mere kendt for voldgift i udlandet. Jacob Møller Dirksen deler gerne ud af sine egne erfaringer og har blandt andet holdt oplæg om erfaringerne med international voldgift som ung voldgiftsadvokat og -dommer. Det bliver mere og mere almindeligt at have et globalt udsyn i arbejdet med voldgiftssager, forudser han.
- Det internationale arbejde vil udvikle sig over tid. Vi lever i en verden, der bliver mere og mere global, og derfor bliver juraen det også. Fremover er det afgørende for advokater at have en international vinkel. I hvert fald hvis man beskæftiger sig med de større og mere komplekse erhvervstvister, fremhæver han.

Jacob Møller Dirksen
40 år, advokat (L), LL.M., partner hos Horten og leder af firmaets afdeling for Kommercielle tvister & voldgift samt sektorgruppen Forsikring & Ansvar. Cand. jur. 2000, advokat siden 2003. Specialiseret i komplekse rets- og voldgiftssager og erstatnings- og forsikringsret. Certificeret voldgiftsdommer.

Kort om YAC
Young Arbitrators Copenhagen (YAC) blev stiftet i 2012 af en række initiativtagere fra københavnske advokatfirmaer og Voldgiftsinstituttet. Foreningens formål er at udbrede viden om og interesse for voldgift blandt yngre jurister. Foreningen, der nu har mere end 200 medlemmer, afholder løbende arrangementer i Danmark og udlandet. YAC er en del af Co-Chairs’ Circle (CCC), der er den internationale paraplyorganisation for voldgiftsforeninger for yngre jurister.  Læs mere på www.yac.dk.

Det giver unik inspiration
David Frølich er dybt engageret i den internationale forening AIJA – i en grad så han netop er udnævnt til præsident for organisationen. Det giver ham masser af faglig inspiration at møde unge advokater fra andre dele af verden og udveksle viden og erfaringer med dem.
Kufferten er altid fyldt med viden og inspiration, når David Frølich, 38, vender hjem fra seminarer, workshops og foredrag i udlandet. Ved siden af sit arbejde som advokat med speciale i M&A hos advokatfirmaet Lund Elmer Sandager i København er han aktiv i AIJA, International Association of Young Lawyers. Foreningen fremmer vidensdeling, samarbejde og netværk blandt yngre advokater under 45 år på globalt plan.
- Det er utroligt givende fagligt set. Man får accelereret sin viden i stedet for at skulle lære tingene på bagkant. Jeg er ikke i tvivl om, at jeg bliver en dygtigere advokat af det, for jeg får altid noget med hjem. En viden, der let kan rulles videre til klienterne, siger David Frølich, der deltager i 10-15 arrangementer i udlandet om året.
Hans mantra er, at den bedste mulighed for at udvikle sig er ved at være aktiv. Han startede som ordinært medlem af AIJA for otte år siden. Herefter fik han posten som repræsentant for Danmark og medlem af bestyrelsen. I 2015 blev han udnævnt til vicepræsident og trådte ind i den øverste ledelse. Og nu er han avanceret til præsident for AIJA i august 2016.

Ringer til Renata i São Paulo
Via sit arbejde i AIJA har David Frølich opbygget et internationalt netværk med kolleger i især Europa og Nordamerika. De deler erfaringer om sagsbehandling og domspraksis, og hvordan lovgivningen er blevet implementeret og håndteret i de enkelte lande. Det giver værdifuldt input – som både er brugbart i Danmark og i forhold til klienter uden for landets grænser.
- Jeg har simpelthen fået flere kolleger. Hvis vi skal bruge en advokat i Japan, kan jeg hurtigt finde en. Og det er lettere at ringe til Renata i São Paulo, når man har drukket et glas rødvin sammen i Barcelona. Jeg ved, hvem de er, og hvad de står for fagligt. Det er bedre at investere sin tid i at pleje relationer i stedet for blot at søge efter folk på internettet. På den måde er det muligt at teste af, om de udover at være fagligt dygtige også er omgængelige mennesker, som er gode at samarbejde med, forklarer han.
David Frølich deler også gerne ud af sin viden. Unge advokater i udlandet kan lære en masse af Danmark, for vi har meget at byde ind med udadtil, er hans holdning.
- Eksempelvis har vi en hurtig og uformel tilgang til det at få registreret en ny virksomhed til forskel fra eksempelvis Tyskland. Vi kan også med faglig stolthed berette om et land med et meget lavt korruptionsniveau, for her er der ikke brug for penge under bordet for at få tingene til at ske. Det er vigtigt at bære den stolthed videre i kommende generationer, for det må ikke være noget, man tager for givet, mener han.

Fordelen i at netværke med andre unge advokater
At engagere sig i en international organisation som AIJA og mødes med andre unge advokater giver desuden karrieren et skub. I stedet for at vente på 25-års jubilæet og udnævnelsen til seniorpartner er det muligt at få opfyldt sine faglige ambitioner og opbygget et internationalt netværk tidligere i karrieren. Ældre advokatkolleger har nemlig ofte deres egne netværk og måske derfor ikke så meget lyst til at netværke med de yngre, så det giver god mening at sætte en aldersbegrænsning.
- De, du har det bedst med, er dem, du er i øjenhøjde med. Det giver mange gode relationer, du kan bruge fagligt, men mange af dem bliver også til venskaber. Det har givet mig fantastiske venner, som jeg sætter stor pris på. Det sociale er en utrolig vigtig del af indholdet. Det tæller højt for AIJA, siger David Frølich.
AIJA strukturerer sit arbejde på fire områder: Membership Forum administrerer medlemskaber for de i alt 10.000 medlemmer. Law Course Committee (LCC) hjælper medlemmerne med at arrangere og afholde seminarer, workshops og foredrag i de enkelte lande. Forum of the Commissions (FOC) styrer de i alt 30 fagspecifikke grupper, der eksempelvis beskæftiger sig med køb og salg af virksomhed, konkurrenceret, skatteret og familieret. Og Human Rights Committee arbejder med menneskerettigheder for unge advokater i Afrika og Mellemøsten.

Mange gør ikke nok
David Frølich vil helt klart anbefale andre unge advokater at være aktive i internationale organisationer som AIJA, fordi det giver unik inspiration. Hans synspunkt er, at alt for mange yngre advokater ikke gør nok. Ikke fordi, de ikke vil, men fordi de ikke får den fornødne støtte til det fra deres chef.
- Hvis du er 28 år og lige blevet advokat, kræver det mod og mandshjerte at banke på oppe hos partnergruppen og bede om 10-15.000 kroner til en konference i Bruxelles. Et drømmescenarie ville være, at det er seniorpartneren, der banker på døren hos den unge og spørger, om han eller hun ikke kunne have lyst til det. Jeg tror, forståelsen for det er vigtig, men det kræver et ændret mindset. Ja, det koster noget, men man må budgettere efteruddannelse, påpeger David Frølich, der selv forventer at komme op på mellem 100 og 150 rejsedage årligt, for nu hvor han er præsident for AIJA, skal han deltage i alle seminarer og repræsentere AIJA udadtil.
At have en international vinkel på sit arbejde bliver endnu mere naturligt fremover, når man arbejder som erhvervsadvokat, mener han. Grænserne flytter sig, og verden er ikke kun København. En kontrakt er altid stykket sammen af internationale aspekter, og det er den vej, udviklingen går. Og det skal advokatbranchen også.
- Man bliver nødt til at få international bredde og erfaring, når man arbejder i en international verden. Selv i forhold til vores nærmeste markeder Sverige og Tyskland er der både kulturelle, juridiske og processuelle forskelle, der gør sig gældende, så en global indpakning er helt nødvendig i fremtiden. Der bliver i større udstrækning brug for at have en basisviden om de lande, som ens danske klienter har samhandel med. Det kan man ikke lukke øjnene for, understreger han.  

David Frølich
38 år, advokat (L), juniorpartner hos Lund Elmer Sandager. Cand.jur. 2003, advokat 2006. Speciale i M&A. Arbejdsområder: nationale og internationale kontrakter, køb og salg af selskaber, selskabsforhold, virksomhedsudvikling, markedsføring, patenter, varemærker og ophavsret, omstruktureringer, management buy-ins and buy-outs.

Kort om AIJA
AIJA – International Association of Young Lawyers er en forening, som fremmer samarbejdet blandt advokater under 45 år på globalt plan. Siden 1962 har AIJA sikret unge ambitiøse advokater adgang til viden, læring og netværk gennem møder, seminarer, konferencer og workshops i hele verden.

Læs mere på www.aija.org.