Advokaten 4 Kort Nyt

Print Print
17-05-2016

 

Møde med skatteministeren om skattely
Skatteminister Karsten Lauritzen havde på baggrund af oplysningerne i de lækkede dokumenter fra Panama om skatteunddragelse besluttet at indkalde en række udvalgte organisationer til et hastemøde til en nærmere drøftelse af problemstillingen. Mødet fandt sted i Skatteministeriet 15. april 2016, og fra Advokatrådet deltog formanden for Advokatrådets Skatteudvalg Kim Pedersen og afdelingschef Lars Økjær Jørgensen, som under mødet blandt andet redegjorde for Advokatrådets tilsynsindsats.

Ny præsident for Vestre Landsret
Dommerudnævnelsesrådet har indstillet byretspræsident Helle Bertung til præsident for Vestre Landsret. Helle Bertung har siden 2006 været byretspræsident i Retten i Viborg og var inden da landsdommer i Vestre Landsret i 12 år. Helle Bertung afløser Bjarne Christensen, der fratræder stillingen som landsretspræsident ved udgangen af juni 2016.

Nye informationsfilm til unge vidner og tiltalte
Unge vidner savner ofte information om retssystemet, og den retssag, de er en del af. Det viser en undersøgelse fra Børnerådet og Rigshospitalet. Derfor har Danmarks Domstole produceret en informationsfilm, der forklarer processer, talemåder og hvem, der er hvem i en retssag. Danmarks Domstole står også bag en film, der henvender sig til unge tiltalte. I filmene fortæller en række unge mennesker om deres oplevelser som vidner eller tiltalte.
Filmene ‘Når du skal i retten‘ og ‘I retten som tiltalt’ henvender sig primært til unge over 15 år.

Stor opbakning til Advokatrådets projekt om retssikkerhed i Grønland
Der var stor opbakning fra alle sider, da Advokatrådets arbejdsgruppe i midten af april besøgte Grønland for at blive klogere på eventuelle retssikkerhedsmæssige udfordringer i det grønlandske retssystem. Under besøget blev der afholdt møder med advokaterne i Grønland samt de relevante organisationer og myndigheder.
Næste skridt i projektet er afholdelsen af en række tilsvarende møder med relevante parter i København. Herefter udarbejder Advokatrådet en rapport med anbefalinger. Rapporten ventes afgivet omkring årsskiftet.
Projektet om retssikkerhed i Grønland er støttet af Dreyers Fond.

Er du rigtig klog?
Hvis du har en stærk, faglig viden inden for et helt bestemt juridisk område, har du nu muligheden for at dele din viden med Advokatens læsere. Send dit forslag til en faglig artikel til hha@advokatsamfundet.dk.

Kender du Advokatsamfundets Vidensdatabase?
Advokatsamfundets Vidensdatabase indeholder kendelser fra Advokatnævnet, samt domme og artikler. Vidensdatabasen opdateres jævnligt og giver nem adgang til praksis vedrørende god advokatskik.
Find Advokatsamfundets Vidensdatabase på Viden.advokatsamfundet.dk.