Advokaten 3 Højere kvalitet i skattelovgivningen er et fælles ønske

Print Print
12-04-2016


Lovkvalitet og retssikkerhed. Det var de to centrale emner på dagsordenen, da Advokatrådets Skatteudvalg havde inviteret skatteminister Karsten Lauritzen til møde for at drøfte, hvordan udvalget bedst muligt kan støtte det lovforberedende arbejde. På mødet fortalte Skatteudvalgets formand blandt andet om forslaget om et skattelovråd. Ministeren selv løftede sløret for, hvilke muligheder han ser for at øge kvaliteten i skattelovgivningen.

Tekst: Hanne Hauerslev
Foto: Sif Meincke

Der var kaffe i kopperne, lakridser i skålene og en rigtig god stemning, da skatteminister Karsten Lauritzen i slutningen af februar mødtes med Advokatrådets Skatteudvalg. Formålet med mødet var primært at drøfte, hvordan udvalget kan bidrage til en højere kvalitet i skattelovgivningen.
Men inden Skatteudvalgets formand Kim Pedersen kom med konkrete bud på tiltag, ville skatteministeren gerne kvittere for at sætte et emne på dagsordenen, som også ligger ham selv meget på sinde.
- Som skatteminister har jeg helt fra starten haft et personligt politisk projekt – nemlig at få øget fokus på retssikkerheden. I et højbeskatningsland som Danmark – som det selv med en sænket skatteprocent vil være – er det ekstra vigtigt, at borgerne har tillid til skattevæsenet. Retssikkerheden har været udfordret i en periode, og det er gået ud over tilliden til SKAT. Derfor er det glædeligt, at der er bred opbakning til at øge retssikkerheden – også på Christiansborg, sagde Karsten Lauritzen, der også fra starten af mødet understregede, at han generelt gerne vil have hjælp fra Skatteudvalget til at identificere, hvor behovet er for at forbedre lovgivningen.
- Overordnet mener jeg ikke, at vi skal finde på nye skatter og afgifter. Fedtafgiften er et eksempel på en ny afgift som viste sig at være svær at administrere. Vi skal heller ikke lave om for blot at lave om! Vi skal koncentrere os om at få den rigtige lovgivning skruet sammen – det er især vigtigt, fordi skattelovgivningen er kompleks. Her ser jeg en mulighed for at gøre det i dialog med faglige kompetencer. Formen er ikke fastlagt, men det er vigtigt at få et rum for dialog med eksperter, sagde ministeren.

Et skattelovråd står højt på ønskelisten
Et forum, hvor både teoretikere og praktikere er samlet for både at inspirere og give feedback i lovgivningsprocessen, er netop noget, som står højt på ønskelisten hos Skatteudvalget.
- Det er et forslag, som vi allerede kom med i efteråret som en del af Advokatrådets ønskeliste til det ny Folketing. Konkret går forslaget ud på at revitalisere skattelovrådet. Vi ser mulighed for at danne et råd, som består af en række fagkyndige personer med forskellige faglige baggrunde, men som alle har høj ekspertise inden for skat. Opgaven skulle blandt andet være at tage temperaturen på retssikkerheden, komme med lovinitiativer samt analysere retstilstanden på udvalgte områder for på denne måde at følge den politiske og strategiske udvikling på skatteområdet på en mere ubundet måde, end en skatteombudsmand har mulighed for, sagde Kim Petersen.
Hvilken form et sådant forum skal have, har ministeren ikke en færdig løsning på, men forslaget flugter med hans egne tanker.
- Det er noget af det, vi drøfter nu i forbindelse med de kommende retssikkerhedspakker. Som parlamentariker har jeg været tilhænger af et lovråd i Folketinget. Jeg kan sagtens se gråzoner, hvor det kunne være brugbart, men det er vigtigt at finde den rigtige form på et organ, som kan bidrage til at sikre forbedret lovkvalitet og retssikkerhed på skatteområdet, forklarede Karsten Lauritzen, der også understregede, at SKAT har været under pres i særligt det seneste år, hvilket også har haft indflydelse på modernisering af lovområdet.
- Men her til foråret tager vi fat på moderniseringen af skattekontrolloven. Og ja, det er et eksempel på et område, hvor der er mange relevante diskussioner, sagde ministeren, der også pegede på Retssikkerhedspakkerne III og IV som kommende vigtige diskussionsområder, hvor der er behov for en faglig debat.

Fire uger kan være en kort høringsfrist
Kim Pedersen understregede, at man ser positivt på forslaget i Retssikkerhedspakke II om en Skatteombudsmand, men at der er andre områder, hvor udvalget gerne ser et løft.
- Høringsfristerne har været meget korte. Hvis der skal være høj kvalitet i høringssvarene, er det vigtigt, at der er rimelig tid til at afgive svar. Underlæggeren er fire uger, men hvis der er tale om store, komplekse lovændringer, så er det faktisk meget kort tid, understregede han.
- Som minister lytter jeg til de høringssvar, der kommer ind. Det er en central del af lovgivningen for at forstå, hvilke konsekvenser lovændringer kan have. Jeg har forståelse for, at netop ændringer i skattelovgivningen kan kræve en længere høringsfrist end fire uger, hvis der for eksempel er tale om kompliceret lovstof. Jeg har selv valgt at skubbe dele af forårets lovprogram til efteråret for at skabe bedre mulighed for en gennemarbejdet lovgivningsproces.
- Jeg overvejer også, om man fremover i starten af folketingsåret kan identificere særlig kompliceret lovgivning på lovprogrammet, og sætte en længere høringsfrist på udvalgte områder. Det er også et tiltag, som kan være med til at trække tingene i den rigtige retning, sagde Karsten Lauritzen.