Advokaten 3 Leder En nødvendig debat om fremtiden

Print Print
12-04-2016


Når Advokatrådet med en konference og med dette nummer af Advokaten vælger at sætte fokus på fremtidens jurist, så er det særligt af en årsag:
Den juridiske kandidateksamen er advokatens fundament. Det er hele det grundlag, vi bygger advokatuddannelsen og den efterfølgende karriere som advokat på. Selv om vi er en del af et fællesskab med stærke værdier, hvor vi fortrinsvis føler os som advokater – så er vi også jurister. Derfor er det helt afgørende, at den nyuddannede cand. jur., der står med sit dugfriske eksamensbevis i hånden, har en garanti for at have de helt rigtige kompetencer med sig videre i den tilværelse som advokat, som venter forude.
Dermed ikke sagt, at jurauddannelsen – som den er i dag – ikke er god nok! Men vi må på den anden side ikke bygge et elfenbenstårn omkring os selv. Samfundet udvikler sig hele tiden, juristens rolle ændrer sig – og der kommer nye uddannelser til, som betyder, at juristen i stigende omfang kommer i konkurrence med andre faggrupper.
I interviewet med professor Mads Bryde Andersen i temaet om fremtidens jurist, hæfter jeg mig ved, at han giver udtryk for sin bekymring over, at de specialiserede fag fylder langt mere på jurauddannelserne end tidligere. Hvis det sker på bekostning af den grundlæggende forståelse af faget, bliver juristerne låst fast til forholdsvis snævre faglige miljøer, mener han:

Efterspørgslen efter specialistkompetencer har en uheldig tendens til at overskygge de grundlæggende juristfærdigheder. En dygtig jurist udmærker sig ikke ved at være specialist i A, B og C, men ved at kunne tænke så metodisk og selvstændigt, at han uden vanskelighed kan forstå og håndtere emnerne A, B og C. Man lærer netop denne metodiske selvstændighed ved at dygtiggøre sig i de klassiske områder af juraen: forvaltningsret, formueret og procesret.”

Og jeg er helt enig. Vi må ikke gå på kompromis med de klassiske juridiske dyder, men skal samtidig være åbne over for samfundsudviklingen og de nye krav, der stilles til os. Og her er jeg også sikker på, at juristerne stadig står stærkt. Med konferencen vil vi sammen med en række kompetente paneldeltagere tage en diskussion af, hvad der skal til, for at gøre uddannelsen endnu skarpere – og dermed være med til at sikre, at vores eget fundament i fremtiden ikke smuldrer. Af samme grund vil jeg opfordre jer kolleger til at deltage i konferencen 12. maj. Kom og vær med til at præge diskussionen – den er vigtig for os alle og den er vigtig for det danske retssamfund.