Advokaten 2 Leder Når spørgejørgen tager fat

Print Print
14-03-2016

 

“Da jeg rejste rundt i verden som udviklingsminister fik jeg netop indblik i, hvor vigtigt det er at have en høj grad af retssikkerhed og retfærdighed på det juridiske plan som et fundament for hele folkestyret. Og her spiller advokatstanden en væsentlig rolle. Det er vigtigt at have en institution, som er uafhængig af staten, sådan at det ikke er det rene statslige synspunkt, der præger tilgangen til for eksempel retssikkerheden.”

Sådan siger justitsminister Søren Pind i et interview i denne udgave af magasinet Advokaten, og han sætter dermed fokus på et for os særligt forhold, nemlig at vi som advokater har en forpligtelse til at interessere os for – og værne om – det danske retssamfund. Heri ligger ikke kun afgivelse af mere eller mindre kritiske høringssvar om ny lovgivning, at arrangere konferencer om borgernes retssikkerhed i mødet med forvaltningen eller at afvikle Folkedomstolen i forbindelse med det årlige Folkemøde på Bornholm, men også at bidrage til at rejse debat om de retssikkerhedsmæssige aspekter ved væsentlige samfundsmæssige begivenheder og udfordringer.
Og det er ikke kun retorik. Det følger direkte af § 36 og § 37 i vedtægterne for Advokatsamfundet, at Advokatrådet skal deltage på et partipolitisk og fordelingsmæssigt neutralt grundlag i lovforberedende arbejde med videre og kan tage initiativer med henblik på at sikre respekt for grundlæggende rettigheder, overholdelse af retsstatsprincippet og en sikker retsanvendelse. Endvidere skal Advokatrådet arbejde for, at enhver har adgang til kvalificeret, uafhængig og fortrolig advokatbistand samt at fremme retssikkerheden såvel inden for retsplejen som i den offentlige forvaltning.
Sådan er det i øvrigt ikke kun her til lands, for i de fleste vestlige demokratier er det en rolle, som advokatstanden har taget på sig som en helt naturlig opgave.
Set i det lys er det også kun naturligt, at Advokatsamfundet fra tid til anden påtager sig rollen som den, der udfordrer statsmagtens verdensbillede og agerer spørgejørgen om væsentlige samfundsmæssige forhold – også selvom det ikke altid opleves lige bekvemt for myndighederne.       
Det er ikke forbigået nogens opmærksomhed, at tilstrømningen af migranter og flygtninge til Europa i den senere tid er taget til i et hidtil uset omfang. Det udfordrer det danske velfærdssamfund på en måde, som vi ikke har set før, og situationen kalder naturligt nok på handling fra politikernes side, både internt i Danmark og på EU-niveau. Og det er netop i en sådan situation, at det er vigtigt at få alle aspekter belyst, før der skrides til handling. Det gælder de økonomiske, sociale og sikkerhedsmæssige aspekter. Det gælder imidlertid også de retssikkerhedsmæssige aspekter, som er forbundet med de forskellige initiativer, der iværksættes som svar på flygtninge- og migrantkrisen, og her har Advokatsamfundet en væsentlig rolle.
Derfor har vi i denne udgave af Advokaten valgt at sætte et kritisk lys på en af de vigtigste sager på den politiske dagsorden i øjeblikket, nemlig udlændingelovgivningen. Vi håber dermed at have bidraget til at nuancere og kvalificere debatten om et væsentligt og særdeles aktuelt emne.