Advokaten 2 Kort nyt

Print Print
14-03-2016

 

Pilottest af domstolenes nye sagsportal er udskudt   
Test af domstolenes portal til digital behandling af civile sager har påvist nogle fejl, som betyder, at pilottesten i to retter bliver udskudt. Efter planen skulle det nye it-system til behandling af civile sager ved domstolene udrulles i de to første retter, nemlig Vestre Landsret og Retten i Horsens i april. Leverandøren har imidlertid set sig nødsaget til at melde forsinkelse på den sidste del af udviklingen af systemet til civile sager. Udrulning af civilsystemet i pilotretterne udskydes derfor til efter sommerferien 2016.

Læs mere om den nye sagsportal til digital behandling af civile sager på domstol.dk

Syv tiltag skal afhjælpe tolkeproblemer
En klient var sigtet for at planlægge indsmugling af 100 kilo amfetamin. En lydoptagelse viste dog, at der ikke var tale om kilo – men om gram. Det er blot et af eksemplerne fra en ny rapport fra Institut for Menneskerettigheder.
Institut for Menneskerettigheder påpeger i rapporten, at uprofessionel tolkebistand kan true retssikkerheden ved straffesager, og anbefaler syv tiltag, der skal afhjælpe tolkeproblematikken. Disse anbefalinger tæller blandt andet etableringen af en certificeringsordning, så tolke kan verificeres efter endt uddannelse eller på baggrund af en prøve i tolkning og sprog.

Læs mere på menneskeret.dk

Aggressive Tax Planning
Europa-Parlamentet arbejder videre med anbefalingerne fra ‘TAXE’ komiteen om blandt andet regler mod ‘Aggressive Tax Planning’. Den 28. januar 2016 har kommissær Pierre Moscovici offentliggjort en ‘Anti Tax Avoidance Package’, som indeholder fire overordnede elementer: Anti Tax Avoidance Directive, Recommendation on Tax Treaties, Revised Administrative Cooperation Directive og Communication on External Strategy. Der fremlægges ligeledes konkrete forslag til imødegåelse af ‘Aggressive Tax Planning’.
CCBE og Advokatsamfundet arbejder fortsat målrettet på at oplyse Europa-Parlamentet om nødvendigheden af ikke at gennemføre regler mod ‘Aggressive Tax Planning’ som kompromitterer grundlæggende advokatetiske værdier såsom advokaters tavshedspligt. Sagen vil være et særligt fokusområde for Advokatrådets Internationale Udvalg i den kommende tid.

Advokatnævnet: Nye kendelser
“Uanset at der ikke forelå et klientforhold, udgjorde det en tilsidesættelse af god advokatskik, at advokaten ikke fulgte op på henvendelser.”
Sådan lyder det i en ny kendelse fra 13. november 2015. Selvom der ikke var etableret et klientforhold, udgjorde det en tilsidesættelse af god advokatskik, at en advokat, der var administrator for en andelsboligforening, ikke fulgte op på en henvendelse fra en andelshaver om muligheden for at forfølge et krav imod lejere, der var fraflyttet lejligheden.
Advokatnævnet fandt, at advokaten burde have præciseret for andelshaveren, hvilken bistand han som administrator for andelsboligforeningen kunne påtage sig.
Dette gjaldt især, når advokaten tidligere i en korrespondance med andelshaver havde givet andelshaveren en forventning om, at han kunne rådgive i relation til kravet mod lejerne.

Læs mere om advokatetik og flere af Advokatnævnets kendelser i Advokatsamfundets Vidensdatabase

Del din viden
Har du en stærk faglig viden inden for et juridisk område? Så del din viden med Advokatens læsere. Kontakt redaktionen med forslag på hha@advokatsamfundet.dk