Advokaten 10 - Digital fakturering i 2017

Print Print
19-12-2016

 

Alle overgår automatisk til den nye ordning med digital fakturering. Firmaer, der ikke ønsker at modtage opkrævningen i firmaets e-boks, skal give besked om, hvilken løsning de ønsker i stedet ved henvendelse til Advokatsamfundets administration på samfund@advokatsamfundet.dk. Det skal oplyses, om firmaet ønsker at modtage fakturaer pr. brev eller mail, og modtagermailadressen skal oplyses.

Sekretariatet indfører digital udsendelse af fakturaer til opkrævning af medlemsbidrag og kursusafgift på advokatuddannelsen i 2017
Advokatsamfundet modtager ofte ønsker fra advokater om at modtage fakturaer digitalt og fleksibelt – der er blandt andet ønsker om at få fakturaer scannet ind og sendt pr. mail. Hidtil er den store udsendelse (til cirka 6.200 advokater) af opkrævning af medlemsbidrag foregået på print med manuel kuvertering med videre. Denne løsning er hverken tidssvarende eller økonomisk fordelagtig.
For at imødekomme ønskerne og samtidig effektivisere især masseudsendelserne vedrørende medlemsbidraget, har vi analyseret de eksisterende muligheder og er kommet frem til en model, der tilgodeser flest mulige ønsker.
Valget af forsendelsesform sker firma for firma. Det vil sige, at fakturaer til alle advokater og advokatfuldmægtige knyttet til det samme CVR-nummer afsendes på samme måde.
Løsningen indebærer, at fakturaerne som udgangspunkt sendes som en pdf til firmaets e-boks (knyttet til firmaets CVR-nummer). Alternativt kan fakturaen sendes pr. mail til firmaets hovedmailadresse eller en særlig faktureringsmailadresse. Hvis dette ikke er muligt, kan fakturaen undtagelsesvis sendes pr. brev. Har firmaet EAN, sendes fakturaen som sædvanlig via firmaets EAN-nummer.
At det er firmaets e-boks og hovedmailadresse/faktureringsmailadresse, der er valgt, skyldes, at det for langt de fleste advokaters vedkommende er aftalt, at det er firmaet, der afholder udgiften til medlemsbidrag.
Den nye løsning er i første omgang tiltænkt den årlige opkrævning af bidrag og opkrævninger af kursusafgift på advokatuddannelsen. Der er ikke tilsigtet nogen ændring i ad-hoc fakturering eller i rykkerproceduren i denne omgang. Rykkere sendes som udgangspunkt på papir til advokaten på firmaadressen, medmindre der er lavet en anden aftale.
Udgifterne til oprettelse og programmering anslås at være tjent ind i løbet af de første to år. Herefter vil ordningen medføre en besparelse de kommende år, da der ikke skal betales for porto, papir, tryk, kuverter, tid med mere.