Advokaten 10 - Leder - Lad os få retshjælpen tilbage

Print Print
19-12-2016

 

Offentlig retshjælp er et retskrav for den borger, der opfylder de økonomiske betingelser. Men i praksis er der meget, der tyder på, at retten til retshjælp efterhånden er blevet illusorisk.
Det dokumenterer en rapport, som en arbejdsgruppe nedsat af Advokatsamfundet og Danske Advokater netop har afgivet.
Rapporten viser blandt andet, at brugen af offentlig retshjælp på trin to og tre på det nærmeste er forsvundet – det vil sige retshjælp, hvor der er behov for enkelte skriftlige henvendelser fra en advokat, eller hvor der er behov for rådgivning for at løse en tvist. I 2015 brugte staten nemlig et beløb på denne form for retshjælp svarende til kun godt en enkelt krone pr. borger i Danmark. Og ser man på det samlede billede hen over de seneste ti år, er statens udgifter hertil reduceret til en fjerdedel. Konklusionen er klar: Selvom retshjælpskontorerne de seneste år er blevet styrket, er der slet ikke tale om en samlet retshjælpsordning, som er på niveau med ordningen for ti år siden. Med andre ord: Det er gået den helt forkerte vej.
Årsagen er både en ændring af anvendelsesområdet for retshjælp og desuden er ordningen så bureaukratisk og administrativ tung, at der ikke længere er nogen rimelig sammenhæng mellem taksten for retshjælp og det arbejde, som for den enkelte advokat er forbundet med at udføre en retshjælpssag.
For igen at få en reel, kvalificeret og landsdækkende retshjælpsordning skal vi have advokaterne på banen. For selv om retshjælpskontorerne gør et godt stykke arbejde, så er advokaterne – som de eneste aktører i retshjælpsordningen – til stede i ethvert hjørne af landet og kan fortsat dække retshjælpsbehovet i hele landet.
At retssikkerheden er under pres i visse egne af landet, kan ses på domstolenes statistikker for udviklingen i civile sager siden 2009. Der har generelt været et fald i antallet af civile sager, men faldet har været meget markant i retskredsene Bornholm, Holstebro, Esbjerg, Nykøbing F. og Næstved, mens det mindste fald har været i København, Frederiksberg og Århus. Der kan være flere forklaringer på det store fald i sagstilgangen, herunder finanskrisen, men man kan frygte, at tallene også tegner et billede af, at borgerne uden for de største byer ikke har den fornødne adgang til at få deres sager behandlet ved domstolene – og her spiller den nuværende retshjælpsordning givet en væsentlig rolle.
Retshjælpsarbejdet ligger i advokaternes DNA – se bare på det store frivillige arbejde i landets 86 advokatvagter.  At få retshjælpen op på et acceptabelt niveau kræver derfor blot to ting: At der bliver skabt rammer for retshjælpsordningen, som betyder, at den i praksis er et retskrav for borgeren og ikke blot på papiret. Og at der til enhver tid er advokater i alle egne af Danmark, som vil stå klar til at hjælpe. Det sidste, er jeg overbevist om, er tilfældet.

Rigtig glædelig jul!