Advokaten 10 - Kort Nyt

Print Print
19-12-2016

 

Advokater yder frivillig rådgivning på Lesbos
Advokat Jens Bruhn-Petersen og advokat Hannah Krog, som begge har grundigt kendskab til udlændingeret, har i efteråret ydet frivillig juridisk rådgivning til flygtninge og migranter på Lesbos. Udsendelsen er sket via sammenslutningen af advokatsamfund i Europa, CCBE, der i juni åbnede op for, at advokater fra hele Europa kunne udsendes.
CCBE har indtil nu modtaget mere end 200 ansøgninger fra europæiske advokater, som ønsker at yde en frivillig indsats på Lesbos, og indtil videre har 14 advokater været af sted. Ved udgangen af oktober havde advokaterne behandlet i alt 278 sager, herunder blandt andet 41 sager om familiesammenføring af uledsagede mindreårige og 102 sager om familiesammenføring af voksne.
Advokatsamfundet har indtil nu modtaget fem ansøgninger fra advokater, som ønsker at bidrage, og det er stadig muligt at søge, da arbejdet på Lesbos fortsætter i det nye år. Ansøgning indsendes til Advokatsamfundet, der videresender den til CCBE´s sekretariat i Bruxelles.
Det er en forudsætning for at blive udsendt, at man har et grundigt kendskab til udlændingeret, herunder reglerne om asyl. Endvidere er det en forudsætning, at man taler og skriver flydende engelsk, ligesom kendskab til arabisk er en fordel.
Fra dansk side har Dreyers Fond doneret 75.000 kroner til projektet.

ICMA i København
Voldgiftsinstituttet er vært for International Congress of Maritime Arbitrators (ICMA) som holdes fra 25. til 29. september 2017 i København. Kongressen, som holdes for 20. gang, forventes at bringe omkring 300 advokater, voldgiftsdommere, eksperter og repræsentanter for industrien fra hele verden til København. Udover det sociale program for deltagere og ledsagere vil der være et omfattende fagligt program om forskellige sø- og voldgiftsretlige emner.
For at kunne planlægge konferencens faglige program, opfordrer ICMAs ‘Topics and Agenda Committee’ alle interesserede til at indsende et kort oplæg til et emne, som man mener, bør inkluderes i programmet.

Læs mere på http://icma2017copenhagen.org


Ny hvidvasklov får betydning for advokater
Lovforslaget til ny hvidvasklov er nu fremsat. Ikrafttrædelsen var oprindelig annonceret til 1. januar 2017, men er rykket til 26. juni 2017 i lovforslaget.  Advokatrådet har afgivet høringssvar. Den kommende lov er baseret på 4. hvidvaskdirektiv og indeholder en række ændringer, som vil få betydning for advokater.
Der er blandt andet blevet vedtaget regler om risikobaseret identifikation og legitimering af klienter, strengere krav til advokaternes risikostyring med videre, reviderede regler for reelle ejere samt regler om, at firmaer med flere end fem ansatte skal etablere en whistleblowerordning.

Advokatsamfundet informerer løbende om den ny hvidvasklov i den kommende tid.

Danmark er nummer et i retssikkerhed
Danmark indtager en førsteplads, når det gælder retssikkerhed på The World Justice Project (WJP) Rule of Law Index 2016. Indekset baserer sig på generelle befolkningsundersøgelser og ekspertvurderinger på verdensplan. I hælene på Danmark ligger Norge, Finland og Sverige.

Ny advokat til advokatvagt på Sundby Bibliotek
Advokatvagten på Sundby Bibliotek på Amager stoppede med udgangen af november 2016. Sundby Bibliotek vil meget gerne kunne fortsætte dette gode og velbesøgte tilbud, og vil derfor gerne have kontakt til en advokat, som er interesseret i at overtage advokatvagten.

Kontakt biblioteket på AA0K@kff.kk.dk


Nye kendelser i Vidensdatabasen
Husk, at Advokatsamfundets Vidensdatabase, som er tilgængelig på Viden.advokatsamfundet.dk, løbende bliver opdateret med ny praksis om god advokatskik!