Advokaten 1 Leder Tale er sølv, men tavshed er….

Print Print
01-02-2016

 

“For mig er tavshedspligten essensen af det, som vi advokater markedsfører os på i vores daglige virke. Det er ikke så tit, vi taler om den, men den ligger hele tiden i underbevidstheden.”
Sådan lyder det fra advokat Christian Laubjerg her i årets første nummer af Advokaten, hvor han fortæller om en sag, som startede med en telefonopringning, hvor han blev stillet nogle få spørgsmål om sin klient. En sag som Advokatrådet fandt fundamental for advokatetikken, og som rådet valgte at følge tæt hele vejen til Højesteret.
Nogle gange kan værdier synes så indlysende, at vi tager dem for givet og i princippet aldrig skænker dem en tanke, før de kommer under voldsomt pres. Tavshedspligten er netop en af de værdier – det er næppe noget advokater sidder og diskuterer hen over frokosten eller går og husker hinanden på hele tiden. Men selvom vi ikke forholder os til den i dagligdagen, kan vi hurtigt blive enige om, at tavshedspligten er helt grundlæggende for vores virke som advokater. Som det fremgår af De Advokatetiske Regler, er det ikke alene af hensyn til klienten, men  også i retssamfundets interesse, at klienten har fuld frihed til at dele alle oplysninger med sin advokat. Det ikke alene oplyser sagen – i sidste ende giver det også alle parter en materiel retssikkerhed.
Med Højesterets afgørelse er vi gået hele vejen for at værne om denne værdi – og jo, det har været en krævende proces, især for Christian Laubjerg, som har lagt rigtig mange timer i en sag, der endte med at blive prøvet ikke mindre end fem gange – og som dermed har ydet en kæmpe indsats til gavn for hele standen. Derfor vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak til Christian Laubjerg for indsatsen, som jeg ved også har kostet en del nattesøvn undervejs.
Som en direkte udløber af sagen har Advokatrådet besluttet at nedsætte en task force, der skal arbejde for at beskytte tavshedspligten. Opgaven er i Advokatrådet forankret hos Sysette Vinding Kruse, Karen Larsen og Randi Bach Poulsen. Deres opgave bliver blandt andet at følge udviklingen i national og international lovgivning, som vil kunne indebære en risiko for indgreb i advokaters tavshedspligt. Task forcen har også mulighed for at bistå advokater i konkrete sager, hvor der kan være risiko for uberettiget indgreb i tavshedspligten. Derfor vil jeg opfordre til at tage direkte kontakt til sekretariatet, hvis du bliver i tvivl om grænserne for din tavshedspligt, eller hvis du opdager uberettigede indgreb.