Advokaten 1 Kort nyt

Print Print
01-02-2016

 

Ved Advokatsamfundet, hvor du bor?
Sekretariatet gør opmærksom på, at det er vigtigt, at advokater orienterer Advokatsamfundet om nye kontaktoplysninger ved f.eks. jobskifte.

Giv derfor altid sekretariatet besked ved at sende en mail til samfund@advokatsamfundet.dk ved ændring i

  • Ansættelsesforhold (oplys kontaktoplysninger, dato for firmaskift og nye forsikringsoplysninger)
  • Mailadresse og telefonnummer, herunder mobiltelefonnummer, hvis dette ønskes med på advokatnøglen.dk 
  • Eget navn (medsend dokumentation)

Det er desuden vigtigt, at der er overensstemmelse mellem de oplysninger om firmaet, der er i henholdsvis CVR-registret og Advokatsamfundet. Hvis et firma skifter navn eller adresse, er det vigtigt, at ændringen registreres begge steder.
Også advokatfuldmægtige skal huske at give besked, når de skifter ansættelsessted. Advokatsamfundet skal have nye adresseoplysninger for at kunne kontakte fuldmægtigen om f.eks. advokatuddannelsen.
Af Advokatsamfundets vedtægter § 45, stk. 3 fremgår, at advokaten har en frist på 14 dage til at meddele ændringer til sekretariatet.

Læs mere på Advokatsamfundet.dk

 

Advokatnævnets sagsbehandlingstid falder fortsat
En foreløbig opgørelse viser, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Advokatnævnet i 2015 var på 5,5 måneder, hvilket er under den målsætning på seks måneder, som fremgår af nævnets forretningsorden.
Samtidig er der sket et fald i sagsbehandlingstiden på tre måneder i forhold til 2014, hvor sagsbehandlingstiden var ca. 8,5 måneder. De foreløbige tal viser også, at antallet af verserende sager for fjerde år i træk er nedbragt, idet der i 2015 indkom 1.230 nye sager, mens der blev afsluttet 1.315 sager.Højesterets dom vedrørende lang sagsbehandlingstid
Højesteret stadfæstede 16. december 2015 Advokatnævnets kendelse af 3. juli 2012, hvorefter en advokat var ikendt bøde for at have tilsidesat god advokatskik. Den samlede sagsbehandlingstid i Advokatnævnet var på ca. 22 måneder fra klagens modtagelse. Højesteret fandt ikke tilstrækkeligt grundlag for at nedsætte bøden som følge af den lange behandlingstid. Både byretten og landsretten havde tiltrådt, at advokaten tilsidesatte god advokatskik, men halverede bøden på grund af sagsbehandlingstiden i Advokatnævnet.

Læs mere om Højesterets afgørelse på Advokatsamfundets Videndatabase

 

Nye blanketter til syn og skøn
Domstolsstyrelsen oplyser, at en ny bekendtgørelse om anvendelse af blanketter i forbindelse med syn og skøn trådte i kraft 1. januar 2016. Fra denne dato vil det være obligatorisk at anvende de nye blanketter i forbindelse med syn og skøn.
Domstolsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til blanketterne ved syn og skøn, hvori der blandt andet findes en oversigt over fremsendelsesrækkefølgen samt vejledning vedrørende udfyldelse af blanketterne. Vejledningen ligger på Domstol.dk.