Advokaten 8 De lokale rødder

Print Print
27-10-2015

 

Mere aktivitet i kredsene
Asger Nymann Nielsen, ny formand for bestyrelsen i 2. kreds, vil gerne skabe mere aktivitet i kredsene med blandt andet aktuelle foredrag. Det bør ikke kun være klagesagerne, der skal knytte båndene sammen i kredsen, mener han.

Af Dorthe Plechinger
Foto: Morten Holten

Jeg startede som selvstændig advokat som 60-årig. Jeg kunne enten gå på efterløn eller blive selvstændig. Det er jo ellers i den alder, hvor mange så småt begynder at tænke, hvad der skal ske inden for de næste ti år, men jeg besluttede mig for at blive ved, så længe jeg overhovedet havde helbred og lyst til det. Det er nu godt fire år siden. Jeg har været selvstændig som ejendomsmægler, så jeg var godt klar over, at det handlede om at kridte skoene, for man skal arbejde i mange timer. Men drivkraften er, at man er sin egen herre. I dag beskæftiger vi tre personer og forventer at kunne ansætte en jurist mere på kontoret inden årets udgang.
Jeg var 37 år, da jeg begyndte at læse jura på Københavns Universitet. Jeg læste om aftenen og passede mit arbejde som selvstændig ejendomsmægler om dagen og klarede studiet på normeret tid. Det handler om at være målrettet i det daglige arbejde, men så sandelig også på studiet. Som ejendomsmægler og forsikringsmægler, hvor der også er meget jura, tænkte jeg ofte, at der var ting, jeg gerne ville vide mere om. Derfor begyndte jeg at læse jura.  
Der er ingen, der kan løbe om hjørner med mig i sager om fast ejendom og byggeri. Jeg er oprindeligt uddannet som tømrer. Det giver mig en fantastisk fordel i byggesager, for jeg skal ikke spørge ind til de håndværksmæssige termer. Jeg har i øvrigt også arbejdet på revisionskontor i nogle år, hvor jeg fik en regnskabsmæssig baggrund, hvilket også har vist sig at være en stor fordel som advokat. Jeg har prøvet lidt af hvert, men med juraen har jeg fået det hele bygget sammen. Den røde tråd i det har været fast ejendom og byggeri. 
Det var nysgerrighed, der fik mig til at deltage i generalforsamlingen i 2. kreds i 2013. Her blev jeg valgt ind i bestyrelsen. Grunden til, at jeg gik ind i dette arbejde, var, at jeg – udover at være en nysgerrig person – selv var relativt nystartet som selvstændig. Jeg tænkte, at her kunne jeg lære meget om, hvordan jeg selv skulle virke som advokat.
Vi er ikke valgt for at gøre det sværere for advokatkollegerne. Men der, hvor de har trådt over stregen eller begået fejl, er vi nødt til at være konsekvente. Vi har haft spændende diskussioner i kredsbestyrelsen, og bølgerne har gerne gået lidt højt, da vi ikke altid har været enige om udfaldet af den enkeltes vurdering af sagen. Det er deri, det gode ligger!
De fleste sager er på mellem 100-200 sider, men enkelte sager kan være mere omfattende. Det er altså ikke lige noget, vi læser igennem på to timer. Vi i vores kreds har haft omkring 30-40 sager i alt om året, og umiddelbart mener jeg, at kredsene uden for København burde bestå af flere medlemmer, så arbejdsopgaverne kunne fordeles bedre.
Som kredsformand vil jeg gerne arbejde for, at advokaterne kan undgå de mange klagesager i Advokatnævnet. Det står helt klart i den ‘bibel’ om de advokatetiske regler, som alle advokater har fået udleveret fra Advokatsamfundet, at hvis man ikke har udleveret en ordrebekræftelse eller ikke har angivet en timepris inklusive moms til klienten, får klageren som oftest medhold. Og hvis klienten bliver uvenner med advokaten eller synes, at regningen er for dyr – så har vi konflikten, og sagen kan havne i Advokatnævnet. 
Efter min mening burde der indføres et gebyr på 250-500 kroner for at anlægge en klagesag. Det har man ved flere andre nævn, så hvorfor ikke ved Advokatnævnet? Jeg tror, det ville få nogle klienter til at stoppe lidt op med at anlægge en klagesag. Vi havde en sag i kredsen, hvor en person klagede over at skulle betale for rådgivning hos en advokat. Han sendte en klage på 40 sider, fordi han skulle af med 3.600 kroner inklusive moms til advokaten. Jeg synes ikke, det er rimeligt, at man skal sætte hele det kæmpemæssige apparat i gang og bruge Advokatnævnet, tre advokater og offentlighedsrepræsentanten til sådan noget. Hver eneste sag koster omkring 10.000 kroner at behandle i Nævnet. Der kunne være en økonomisk minimumsgrænse for klagesager, og Advokatnævnet ville spare mange penge.
Jeg vil gerne skabe mere aktivitet i kredsene. Det bør ikke kun være klagesagerne, der skal knytte båndene sammen i kredsen. Jeg har tænkt på, om man skulle invitere nogle spændende personer, der beskæftiger sig med ting, der er relevante og aktuelle for os – digitaliseringen af retssagssystemet, statsforfatningsretten, grundloven, og den slags – til for eksempel et gå hjem-møde. Man kunne måske også bruge et kredsmøde til at fortælle om de advokatetiske regler om salær og adfærdsregler, så man undgår de mange klagesager. Men det er svært at aktivere kredsen. Det skal virkelig være spændende og anderledes og noget ud over det sædvanlige for at fange folk – fordi der sker så meget i de lokale advokatforeninger, som kører parallelt med kredsen, og de andre netværk, man er med i, kurser, der skal følges med mere.
Jeg sidder i den lokale advokatvagt fire gange om året. Det er en del af det at være medlem af den lokale advokatforening. Det er en samfundsmæssig gerning, fordi man kan give råd og vejledning til folk, der ikke har midler til at opsøge en advokat. Men derudover kan jeg godt lide det kollegiale og sociale samvær: At vi kan være sammen på en anden måde, sidde og få en god middag og snakke om alt mellem himmel og jord, end ved at mødes i retten – det er det gode ved at være med i Advokatforeningen.
 
Asger Nymann Nielsen
Er advokat og indehaver af Advokatfirmaet Furesøgruppen i Birkerød fra 2011.
Har været beskæftiget hos Ejendomsinvest, DSB Ejendomsudvikling samt Halsnæs kommune udviklingsafdeling samt selvstændig ejendomsmægler.
Er uddannet ved Københavns Universitet i 1993. Advokatfuldmægtig i et advokatfirma i Hellerup og beskikket advokat i 2011.
Beskæftiger sig primært med rådgivning om køb og salg af fast ejendom, byggeret, lejeret, selskabsret og rådgivning om køb og salg af små og mellemstore virksomheder.