Advokaten 8 Kort Nyt

Print Print
27-10-2015


Cvr-nummer og mobiltelefon på Advokatnøglen.dk
Advokatsamfundet har modtaget mange henvendelser fra advokater, som gerne ville have oplysningerne på Advokatnøglen.dk suppleret med advokatens personlige mobiltelefonnummer. Dette ønske kan nu imødekommes, og samtidig har Advokatnøglen også fået advokatfirmaernes cvr-nummer med.
Med retternes indførelse af digital kommunikation er det blevet meget vigtigt, at en advokat er registreret på det eller de rigtige cvr-numre i Advokatsamfundet, da retterne modtager oplysning om, hvortil digital post kan sendes, via Advokatsamfundet. Som advokat kan man nu selv kontrollere sine cvr-oplysninger på Advokatnøglen.dk.
Advokatsamfundet har registreret mobiltelefonnummer på lidt mere end ti procent af advokaterne.  Vil du gerne have dit mobilnummer med på Advokatnøglen.dk – eller ikke have nummeret offentliggjort – kan du tjekke dine oplysninger på hjemmesiden og derefter kontakte Advokatsamfundets reception på telefon 33 96 97 98 eller samfund@advokatsamfundet.dk med ændringer. Advokatsamfundet arbejder på en tilsvarende udvidelse af advokatnøgle-app’en.
Sker der ændringer i dine forhold, har du pligt til at holde Advokatsamfundet informeret om din aktuelle arbejdsadresse – eller privatadresse, hvis du i en periode ikke har en arbejdsadresse. Pligten til at orientere Advokatsamfundet om adresseændringer fremgår af Advokatsamfundets vedtægt § 45, stk. 3, og fristen er 14 dage efter flytningen.

Nye kendelser fra Advokatnævnet
Hold dig opdateret om Advokatnævnets nyeste kendelser i Advokatsamfundets Vidensdatabase på Viden.advokatsamfundet.dk.

Medhold i sag om domænenavn
Advokatrådet har 15. september 2015 fået medhold i en sag ved Klagenævnet for Domænenavne.
Advokatrådet klagede over, at en person, der var frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed, fortsat benyttede advokattitlen som del af adressen på sin hjemmeside. I henhold til retsplejelovens § 120, stk. 1, 1. pkt., må man ikke anvende advokattitlen eller anden betegnelse – eksempelvis advokatfirma – såfremt man ikke har retten til at udøve advokatvirksomhed. Personen havde ikke reageret på Advokatsamfundets forudgående henvendelse.
Klagenævnet fastslog, at domænenavnet var i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af dette derfor skulle slettes indenfor fire uger.

Fokus på rets- og forligsmægling
Danmarks domstole har for 2015 og 1. halvår af 2016 valgt ”Rets- og forligsmægling” som fokusområde.
I den forbindelse har Domstolsstyrelsen antaget konsulentfirmaet Implement Consulting Group til at udarbejde en analyse af områderne rets- og forligsmægling.
Analysen er udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som omfattede 600 domstolsjurister og 300 advokater. Spørgeskemaet blev besvaret af 565 personer. Analysen bygger endvidere på en interviewrunde og to workshops.
Til fokusområdet rets- og forligsmægling er der tilknyttet en intern referencegruppe, hvis opgave er at kvalificere indsatsen for at fremme brugen af rets- og forligsmægling. Referencegruppen er sammensat af medlemmer udpeget af de faglige organisationer under Danmarks Domstole samt fra Domstolsstyrelsen.
Til brug for analysen og det videre arbejde i fokusområdet har Domstolsstyrelsen haft tæt dialog med Advokatsamfundet, Danske Advokater og Danske Mediatoradvokater. 

Læs analysens resultater på Domstol.dk

Studieophold i Skotland
Kunne du tænke dig at opleve det skotske retssystem og få en særlig internationalt orienteret oplevelse? European Lawyers Association (ELA) udbyder igen i 2016 European  Lawyers’ Programme i Edinburgh.
Igennem et spændende tre måneders forløb fra 29. marts 2016 til 24. juni 2016, der rummer både teori og praktikophold hos advokater, domstole mv., opnår du et akademisk og praktisk kendskab til skotsk ret.
Du kan få tilsendt informationsmateriale ved henvendelse til advokat Flemming Keller Hendriksen, KELLER Advokatfirma, på fkh@kellerlaw.dk eller 46 35 07 70. Ansøgningsfristen er fredag 20. november 2015.

Læs mere om ELA på www.european-lawyers.org .