Advokaten 7 Velkommen til de nye advokater

Print Print
22-09-2015


Bobler i glassene og velmenende ord fra både justitsministeren, Højesterets præsident og Advokatrådets formand var med til at gøre Årsfesten for nyuddannede advokater til en højtidelig aften. Nationalmuseet var traditionen tro rammen om den festlige begivenhed, der markerer, at et hold nye advokater er blevet en del af advokatstanden.

Tekst Hanne Hauerslev
Foto: Morten Holtum  

Der blev festet, minglet, grinet og danset, da 120 festklædte advokater mødtes til den årlige fest for at fejre, at de har fået deres beskikkelse.
Mens der blev serveret champagne i Nationalmuseets gårdhave, bød Advokatrådets formand, Peter Fogh, de nyuddannede advokater velkommen til Advokatsamfundet: Med jeres advokattitel i hånden har I uanede muligheder for præcis at få det arbejdsliv, som I drømmer om – det er kun fantasien, som sætter grænser.
Uanset hvilken vej I vælger, uanset hvor forskelligt jeres arbejdsliv udvikler sig, så vil I dog altid have én ting til fælles – I er advokater! Det betyder, at I grundlæggende har et værdifælleskab, som ikke forsvinder, fordi man gennem tiden flyder i hver sin retning. Det er noget særligt at være advokat, understregede Peter Fogh, der også opfordrede de nye advokater til at engagere sig i arbejdet for advokatstandens uafhængighed og integritet – det er noget som ingen andre brancher kan matche.
- Jeg kan nemlig love jer, at I får rigtig, rigtig meget igen ved at deltage i dette arbejde. Udover at være med til at sikre standens fremtid og sætte retningen for advokatbranchen udvikling, vil I få rigtig meget tilbage både i form af netværk, sjove oplevelser, gode venner, faglig viden og personlig udvikling, som til overflod vil kompensere for den tid, som I vil komme til at bruge på det, sagde Peter Fogh.
Justitsminister Søren Pind var også blandt talerne og sagde: I er borgernes repræsentanter. Det er jer, der taler den enkeltes sag i retten. Og det er jer, der sørger for, at den enkelte får sine synspunkter lagt frem – ligesom det er jer, der sørger for, at retten har det rigtige grundlag at vurdere sagen på.
I udfylder også en rolle som samfundets vagthund. Advokatstanden er og skal være en overordentlig aktiv og engageret medspiller, når det drejer sig om mere generelle samfundsmæssige problemstillinger. Advokatsamfundet og Advokatrådet er i den forbindelse meget markante stemmer i det lovforberedende arbejde. Stor tak for det! I er altid konstruktive og kvalificerede.
Under festmiddagen holdt Højesterets præsident, Poul Søgaard, tale, hvor han kom med gode råd til de nye advokater, og mindedes den læresætning han selv som ung advokat havde fået indprentet af sin chef: Suaviter in modo – fortiter in re. Det er latin og betyder Blid i måden, stærk i sagen. Altså, du skal kende din sag til bunds, faktisk og juridisk, og du skal forfølge den på en ordentlig og anstændig måde.