Advokaten 7 Bedre retssikkerhed på skatteområdet

Print Print
22-09-2015

 

Advokatrådets Skatteudvalg er indstillet på at tage det lange, seje træk, der skal til for at forbedre retssikkerheden for skatteborgerne. Det handler blandt andet om at arbejde for, at den grundlæggende kvalitet i lovgivningsarbejdet er i orden, mener den ny formand for Skatteudvalget.

Tekst: Hanne Hauerslev
Foto: Sif Meincke

Når skatteminister Karsten Lauritzen flere gange i løbet af sommeren har udtalt i pressen, at han vil sætte særligt fokus på retssikkerhed, føles det som et stort skulderklap til Advokatrådets Skatteudvalg, der har arbejdet på at højne retssikkerheden på skatteområdet igennem en årrække. Det mener Kim Pedersen, der er ny formand for Skatteudvalget.
- Samtidig med at jeg blev formand, har vi fået en ny minister, der i høj grad har sat retssikkerhed på dagsordenen. Jeg kan se, at han læner sig op ad de ideer, som vi har udviklet igennem de sidste mange år. Det gælder for eksempel afskaffelse af SKAT’s frie adgang til folks private haver, som vi kritiserede helt tilbage i 2012, ligesom det gælder udvalgets ønske om et mere nuanceret regelsæt for omkostningsgodtgørelse.
Det er positivt, mener formanden. Men dermed er ikke sagt, at Skatteudvalgets opgave er løst.
- Vi har tænkt os at bide os fast i haserne på ministeren for at sikre, at han rent faktisk også indfrier de løfter, som han kommer med nu. Vi holder stadig øje og bidrager til det lovforberedende arbejde, ligesom vi tilbyder vores viden. Ministeren har et åbenlyst behov for at lytte til praktikere på skatteområdet, hvis han rent faktisk mener, at retssikkerheden skal sættes i højsædet. Det er et arbejde, som vi rigtig gerne vil deltage i, understreger Kim Pedersen.
Selv har han arbejdet i krydsfeltet skat og erhvervsjura, siden han nærmest ved et tilfælde i slutningen af sin uddannelse tog et kursusfag i skatteret og fik smag for faget. Det førte ham til Københavns Kommunes skatteforvaltning, hvor han hurtigt så behovet for at højne retssikkerheden.
- Vi var en gruppe jurister, der som de første tilrettelagde kurser med basal viden inden for forvaltningsretten, fordi der simpelthen var et behov for at højne kvaliteten i sagsbehandlingen. Det var dengang den juridiske vejledning var én bog ved navn Ligningsvejledningen, og hvor der blev gennemført en omfattende kontrol og service, der under tiden gik under navnet ‘Torskegilde’ – alt sammen gennemført af medarbejdere med dyb faglig indsigt på skatteområdet, siger Kim Pedersen, der i dag er meget bevidst om, at man i det nuværende SKAT bør værne om den specialviden, der er, uden at man dog på nogen måde skal skrue tiden tilbage til den gamle, stive stil.

Pas på fagspecialisterne
Han mener nemlig, at det er et retssikkerhedsmæssigt problem, at der ikke er mange fagspecialister tilbage i SKAT, og at man tilsyneladende har svært ved at holde på dem, der er tilbage.
- Igennem de senere år har SKAT udviklet sig fra at være en offentlig myndighed med fokus på fagligt kompetente medarbejdere til primært at sætte fokus på at høste stordriftsfordele og indrette sig som en sædvanlig større erhvervsvirksomhed. Ledelsen består af fremragende medarbejdere – men det er også medarbejdere uden nødvendigvis dyb indsigt i de komplicerede skatteregler, de er sat til at administrere.
Udflytninger og besparelser på navnlig fagpersoner – iværksat med henblik på at ‘trimme’ koncernen – har medført, at man har mistet en række indsigtsfulde fagpersoner. Skattemyndighederne skal passe på, at man i sin iver for at spare ikke kommer til at smide fagligheden ud med badevandet. Det er væsentligt, at der findes midler i systemet til at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere, siger Kim Pedersen, der vil bruge sin formandspost til at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen på området.
- Den grundlæggende kvalitet i det lovforberedende arbejde er afhængig af, at der er nogle rimelige høringsfrister. Som praktikere vil vi meget gerne deltage i det arbejde. Det er ofte kompliceret stof, som kræver særlig grundighed, og det kræver både tid og mulighed for at inddrage praktikere og interesseorganisationer.

Revitaliser det tidligere Skattelovråd
Af samme grund foreslår Kim Pedersen, at ministeren kunne overveje at revitalisere det tidligere Skattelovråd eller en anden form for advisory board med eksterne eksperter, og hvor formålet er at tænke retssikkerhed ind fra A til Z i ny lovgivning.
- Folketinget, ministeren og vel også samfundet har et behov for et kobbel vagthunde, der også kan være med til at inspirere til ny lovgivning, der giver klare retningslinjer for skatteborgerne.
Netop det lovforberedende arbejde førte i sin tid Kim Pedersen selv ind i det kollegiale arbejde.
- Skat udgør en betydelig del af samfundets husholdningsbudget og påvirker os alle, og efterhånden får man øjnene op for, hvor svært det er at få kvalitet ind i regelanvendelsen. Det fik mig i sin tid til at tage del i Skatteudvalgets arbejde, for det er jo her, du skal tage fat, hvis du vil have et system, hvor borgeren ikke kommer i klemme på grund af uhensigtsmæssig lovgivning, siger Kim Pedersen, der gerne opfordrer andre skatteadvokater til at kontakte ham, hvis de har lyst til at prøve kræfter med udvalgsarbejdet.
- Vi vil rigtig gerne have flere og gerne yngre kræfter i Skatteudvalget. Selv synes jeg, at jeg får meget ud af det frivillige, kollegiale arbejde – jeg arbejder også pro bono for andre organisationer og er for eksempel næstformand i Danish International Adoption, der er med til at sikre adoptanters og børns rettigheder. Hvis man har mulighed for det, bør man engagere sig i det omgivende samfund – det kan være her i Skatteudvalget eller et andet sted.

Kim Pedersen
Advokat (H), partner, Sirius Advokater. Formand for Advokatrådets Skatteudvalg, som han har været medlem af i otte år. Han arbejder med skatteret, navnlig skattestrafferet og rådgivningsansvar samt generationsskifte og strukturering af små og mellemstore virksomheder. Deltager i pro bono arbejde i Danish International Adoption og er næstformand i Hovedorganisationen for personel af reserven i Danmark.

Kontakt Kim Pedersen på kip@siriusadvokater.dk eller tlf. 88 88 85 04, hvis du har lyst til at høre mere om, hvilke muligheder der er for at komme til at deltage i Skatteudvalgets arbejde.