Advokaten 7 For alle, der gerne vil gøre en forskel – og have noget igen

Print Print
22-09-2015

 

“Det vigtigste, som du får til gengæld for din gratis indsats, er social kapital. Du får netværk.”
Sådan lyder det fra forsker Torben Fridberg fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, i dette nummer af Advokaten, hvor vi sætter fokus på advokaters frivillige arbejde.
Danskerne har nærmest verdensrekord i at yde en indsats til gavn for samfundet efter arbejdstid. Det gælder ikke mindst advokater, der har en god uddannelsesmæssig baggrund og en lang tradition for at bidrage med klassisk pro bono arbejde – som for eksempel gratis retshjælp – eller juridisk støtte til særligt udsatte grupper.
Men også her i Advokatsamfundet bliver der lagt masser af arbejdstimer af engagerede kolleger fra hele landet, der gør en frivillig indsats – ikke blot for at bidrage til samfundet – men også til det kollegiale arbejde.
Faktisk har vi tidligere undersøgt, hvor mange arbejdstimer, der hvert år investeres i det frivillige kollegiale arbejde og værdien heraf. Resultatet var ret enestående, for det viste sig, at der bliver lagt svarende til 20 millioner kroner i frivillige arbejdstimer alene i Advokatsamfundets regi. Det kan være ved, at der er lagt timer i de lokale kredse, der løfter en kæmpe opgave med ikke mindst at forberede nævnssager, det kan være ved at bidrage til at udarbejde høringssvar indenfor et særligt kompetenceområde eller ved at deltage i udvalgsarbejde.
Når jeg læser de tre interviews med kolleger, der deltager i frivilligt arbejde her i bladet, så hæfter jeg mig særligt ved, at de på hver deres måde giver udtryk for, at de får mindst lige så meget igen for deres indsats.
Personligt synes jeg, at der er mange glæder forbundet med at deltage i det frivillige arbejde – det gælder for eksempel det netværk, som nærmest pr. automatik følger med. Du bliver også fagligt udfordret, når du ser forhold, som du ellers som advokat ikke ville blive konfronteret med inden for dit fagområde. Og ikke mindst får du lejlighed til at give noget tilbage til hele samfundet – for det er vigtigt at huske på, at det at være advokat er et privilegium.
Som undersøgelser fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd dokumenterer, så er den personlige opfordring den allervigtigste vej ind i frivillige arbejde.
Derfor vil jeg dels opfordre jer til at invitere en kollega med ind i jeres frivillige netværk – dels vil jeg hermed selv sende opfordringen videre til at kaste sig ind i det frivillige arbejde i Advokatsamfundets regi.
Det er ikke svært at komme i gang! Kontakt os, hvis du har lyst til at gøre en forskel – det kan være i et af Advokatrådets udvalg eller som en af de eksperter, vi har brug for i det lovforberedende arbejde, for det frivillige arbejde – eller pro bono arbejdet – er hverken forbeholdt en udvalgt skare eller er en lukket klub. Det er for alle, der gerne vil gøre en forskel – og have noget igen.