Advokaten 7 Kort Nyt

Print Print
22-09-2015

 

Ideer til det 41. nordiske Juristmøde
De nordiske Juristmøder har været afholdt hvert 3. år siden 1870’erne på skift mellem de fem nordiske hovedstæder, og det 41. nordiske Juristmøde afholdes i Helsingfors den 24. og 25. august 2017.
På møderne, der normalt samlet omkring 1000 deltagere, diskuteres juridiske og retspolitiske spørgsmål af interesse for jurister i de nordiske lande. En vigtig del af forberedelserne til mødet består i at få udvalgt de emner, der skal behandles på juristmødet. Som led i dette forarbejde vil den danske styrelse meget gerne modtage forslag til emner.
Forslag til emner - ledsaget af en kort præsentation af emnet og bemærkninger om, hvorfor emnet egner sig for en diskussion i et nordisk forum - bedes sendt til den danske afdelingssekretær, dommer Susanne Skotte Wied, Retten i Hillerød, Søndre Jernbanevej 18B, 3400 Hillerød, mail: ssw@domstol.dk. Emneforslagene bedes fremsendt inden den 15. oktober 2015.
Information om det 41. nordiske Juristmøde vil blive lagt på mødets hjemmeside: www.njm2017.fi.

 

Advokatnævnet: De gode takter fortsætter - gennemsnitlig sagsbehandlingstid fortsat nede på 5,6 måneder
I august måned 2015 indkom 76 nye klager og genoptagelsessager til Advokatnævnet. I samme periode er der afsluttet 85 sager. Antallet af verserende sager udgjorde ved udgangen af august måned 522 sager. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid til og med august måned er fortsat nede på 5,6 måneder, hvilket er under målsætningen i Nævnets forretningsorden på 6 måneder.

 

Udvalg skal gennemgå Advokatsamfundets vedtægter
Advokatrådet har på sit møde 27. august besluttet at nedsætte et Vedtægtsudvalg, der skal vurdere såvel Advokatsamfundets vedtægter som klientkontovedtægten. Det sker efter både anbefaling fra det af Advokatrådet og Danske Advokater nedsatte Strukturudvalg, og efter at en arbejdsgruppe under Rådet i 2013 afgav en rapport, der konkluderede, at advokaters ansvarsforsikring og garantistillelse kan give anledning til såvel praktiske som juridiske problemstillinger. 

Læs mere om udvalgets sammensætning på Advokatsamfundet.dk.