Advokaten 6 Undervisning i gymnasierne

Print Print
26-08-2015

 

De stiller spørgsmål, som man ikke har fået i 20 år!

Domstolsstyrelsens undervisningsmateriale ‘Kend din ret’ skaber engagement og begejstring hos gymnasieeleverne, siger udviklingsdirektør i styrelsen Merethe Eckhardt. Byretterne har stort set alle meldt sig til, og forsvarsadvokaterne byder også ind for at medvirke i forløbet og indvie de unge i, hvad de og retterne arbejder med. Det får de også noget ud af selv.

Af Dorthe Plechinger

Da en gymnasieklasse før påske besøgte en byret som led i undervisningsforløbet ‘Kend din ret’, blev de så engagerede, at de havde svært ved at forlade retten igen.
- Både dommeren og retspræsidenten måtte til sidst sige, at jamen, nu er vi altså færdige – eleverne ville bare ikke gå, selvom de skulle på påskeferie bagefter, siger Merethe Eckhardt, udviklingsdirektør i Domstolsstyrelsen.
- Sådan oplever vi det faktisk ofte med det her forløb, så vi har åbenbart udviklet en metode at undervise på, som kalder på engagement.
Dét, der startede med en ‘lille idé’ om et anderledes forløb i samfundsfag for gymnasieklasserne om, hvad den tredje statsmagt er, og hvordan den arbejder, er nu et fuldt udviklet tilbud et år efter det første pilotprojekt. Alle involverede er tilsyneladende begejstrede for forløbet, der dels er interaktivt, dels involverer besøg i retten og af en dommer og en forsvarsadvokat i klassen samt for eksempel rollespil.
- Jeg var faktisk spændt på, om dommerne havde lyst til og mod på at stille op. Men de synes, det her er værd at bruge tid på og siger, at det er spændende at få lov at fortælle noget, de ved så meget om. Det bliver på en anden måde vedkommende og sætter tingene i et nyt perspektiv, at der sidder nogle nysgerrige og interesserede unge hoveder, der stiller spørgsmål, som de ikke har hørt i 20 år. Det er jo dét, der skal motivere, og glæden ved at kunne gøre det er faktisk så stor, at projektet nu sælger sig selv ved mange domstole, siger Merethe Eckhardt og tilføjer, at det eneste, der er kommet bag på hende og de øvrige involverede, er, at det har været nødvendigt at sælge projektet til gymnasielærerne.
- Jeg havde forestillet mig, at de ville flokkes om det… Men de har en presset hverdag, en stor agenda og mange krav, så det kræver en lidt håndholdt indsats at få flere med, siger Eckhardt forud for det nye gymnasieår.

40 gymnasier er med
Status for 2015 er dog allerede nu, at 40 gymnasier har meldt sig til i alt 63 forløb, der enten er afviklet, under afvikling eller planlagte for året. 23 ud af 24 byretter har meldt sig til at være med, og den ene byret, der har meldt pas, har understreget, at det kun skyldes, at de ikke har tiden til det, for “ellers synes de, det er vedkommende,” fortæller Merethe Eckhardt:
- Alle har indtil videre været begejstrede, motiverede og engagerede. Jeg tror, at det har ramt noget, som ikke er tal- og målfikseret, men som rigtig mange mennesker oplever, er vigtigt.

Hvorfor udviklede I dette tilbud?
- Det er en del af rollen som samfundsborger, at alle danskere ved, hvordan retterne arbejder, og at de forstår, hvordan domstolenes rolle som tredje statsmagt bliver udmøntet i et demokrati. Rollen som den dømmende myndighed er tung, og den forpligter til at være åben og transparent, så alle kan se os over skulderen og se, hvordan det fungerer. Åbenhed er en bærende pille og ligger også i det overordnede princip om offentlighed i retsplejen, siger udviklingsdirektøren og forklarer, at det er helt afgørende for systemet, at befolkningen har tillid til den måde, vi forvalter vores rolle på.

Advokater spiller også en rolle i forløbet. Hvad er dit bedste argument for, at de skal gå ind i det her?
- Alle vi, der arbejder i den sektor, der hedder retssystemet, har jo en fælles interesse i at højne kendskabet til det danske retssystem. Også advokaterne. Og det er det her forløb med til at understøtte, siger Merethe Eckhardt og fremhæver Advokatsamfundet og advokat Lise Ravnkilde herfra, der har forfattet bogen ‘Ret og Rimelighed’, som nu bliver brugt som grundmateriale i forløbet.
- Det har højnet kvaliteten betragteligt, at gymnasieeleverne kan læse og lære via materiale fra bogen, så det ligger mig på sinde at sige mange tak for det, siger Merethe Eckhardt og tilføjer, at der heldigvis også har været en helt ‘spontan interesse’ fra flere forsvarsadvokater, der vil være med i undervisningen. De finder ad flere kanaler frem til projektlederen på Kend din ret for at tilbyde deres medvirken.
- Der er heldigvis mange forsvarsadvokater, der er utrolig interesserede i det her, og som synes, det er sjovt. Og de skal være så hjertelig velkomne!

Er du aldrig bange?

Esben Skjernov fra Advokatfirmaet Scheibel i Hillerød blev involveret i pilotprojektet til ‘Kend din ret’, da retspræsidenten i Hillerød sendte en forespørgsel ud til alle beneficerede advokater i retskredsen for at høre, om nogen var interesserede. Og selvom han næsten dagligt bliver ringet op af nogen, der vil have ham med i et netværk ‘eller det ene og det andet og tredje’, meldte han sig straks under fanerne.

- Jeg har altid godt kunnet tænke mig at undervise, men ikke fået gjort noget ved det. Og det her virkede uformelt og ikke nødvendigvis som hardcore jura-diskussioner. Jeg så min rolle i forløbet med de unge mennesker som mere overordnet og generel og med almindelige spørgsmål. Det vil sige ikke fagligt i dybden, men på bredden. Det var præcist dét, der skete, og det var vildt sjovt og hyggeligt på den gode måde.
Sådan lyder det fra advokat Esben Skjernov, der vurderer, at han brugte to timer på forløbet. Det krævede ikke mange ressourcer rent forberedelsesmæssigt, for “man skal bare stille sit hoved til rådighed,” som han siger:
- Og så er det jo sjovt at opleve de unge mennesker på et gymnasium. Især den del, som er meget engagerede, og som stiller gode og fornuftige spørgsmål. Han tilføjer, at han dog også oplevede mange, som sad og ‘filede negle og stirrede ud ad vinduet’.
- Men det må de jo selv om, for det var simpelthen en fornøjelse at møde dem, der var engagerede i undervisningen. De bar det, konstaterer han. 
Esben Skjernov underviste sammen med retspræsidenten fra Hillerød, der fortalte om, hvordan domstols-systemet virkede, og hvad dommerne lavede i hverdagen, og Esben Skjernov gjorde det samme – fra advokatens side af bordet. Der var mange spørgsmål fra eleverne om, hvordan retten og advokaten arbejder. Og faktisk udviklede det sig også til en slags paneldiskussion mellem retspræsidenten og Esben Skjernov, fordi de havde forskellige måder at se tingene på.
- Der kom helt sikkert en dynamik i, at vi var to med forskellig tilgang. Der var blandt andet spørgsmål om oplysninger om klienten, tavshedspligt og den fortrolighed, der er mellem advokat og klient, som betyder, at man ikke giver oplysninger videre til dommerne. Her måtte vi nogle gange kigge på hinanden, retspræsidenten og jeg, og vi var hverken sikre på svaret, eller hvor de forskellige grænser gik. 
- Vi havde nogle fine drøftelser med de unge mennesker, og de kunne sagtens forstå dilemmaet: At en sigtet eller tiltalt skal have tiltro til, at man kan fortælle sin advokat alt, at denne har tavshedspligt og ikke bare kan gå videre med det.

Har givet anledning til refleksion
De havde også den klassiske diskussion om, hvordan man som advokat kan forsvare én, når man ved, klienten er skyldig, og her gav Esben Skjernov sit sædvanlige svar, at der altid er flere elementer i den slags sager.
- Sagen er jo aldrig bare sort og hvid, som når man læser det i Ekstra Bladet. Der er altid en person bag historien, en tragisk hændelse – det er sjældent folk gør noget, uden at der er en årsag til det. Og det kunne eleverne sagtens forstå, siger han.

Havde du indtryk af, at du ændrede deres verdensopfattelse med dit besøg?
- Ja, hos dem, der var interesserede, stillede spørgsmål og var aktive. Jeg er sikker på, at både retspræsidenten og jeg har rykket ved deres opfattelse af, hvordan domstolene fungerer, og hvad det vil sige at være en advokat. De har i hvert fald fået et mere nuanceret billede af det, siger Esben Skjernov og tilføjer, at han også selv lærte noget.
- Der var især spørgsmål fra to drenge, der betød, at jeg måtte grave dybere i både mine egne etiske regler og min tilgang til sagerne for at kunne komme med et fornuftigt svar. Så det har helt sikkert fået mig til at reflektere over nogle ting i min egen praksis. De ser og tænker måske anderledes på tingene, end jeg gør, fordi jeg går i det til hverdag og tænker, at sådan er spillereglerne jo…
Der var også et andet spørgsmål, som kom bag på Esben Skjernov. En af eleverne ville vide, om han aldrig var bange. Et meget banalt, men også godt spørgsmål, mener han.
- Nogle af mine klienter er involveret i banderelateret kriminalitet, og også rockere, men jeg har aldrig været bange for dem. Det reflekterede jeg over, om jeg burde være. Men i bund og grund er jeg til for at hjælpe dem. Den eneste, de har i den situation, er mig, så de gør alt for, at vi får et godt samarbejde. Bange for dem – nej, det har jeg aldrig været, fandt jeg ud af.

Vil du opfordre andre advokater til at melde sig til et forløb?
- Jeg vil opfordre alle, der brænder for deres fag, til at stille op og få en alternativ måde at tale med nogle unge mennesker om det her på. Og jeg vil til enhver tid selv stille op igen, hvis jeg får muligheden.

 

Kend din ret
Undervisningsmaterialet ‘Kend din ret’ er udviklet af Domstolsstyrelsen som led i arbejdet med at styrke danskernes kendskab til, hvordan domstolene fungerer. Der er tidligere udviklet materiale til folkeskolens 8. og 9. klasse, men i 2014 gik man i gang med at udvikle et undervisningsforløb for gymnasieeleverne med forløb om demokrati, menneskerettigheder og det politiske system med fokus på retsvæsenet. Det skal fremme elevernes lyst og evne til at forholde sig til og deltage i den demokratiske debat samt engagere dem i forhold til det danske retssamfund.
Undervisningsforløbet er bygget op om lærebogsmateriale (Ret og Rimelighed af advokat Lise Ravnkilde fra Advokatsamfundet), videoer, quizzer, opgaver og debatspørgsmål. Domstolene tilbyder, at klassen overværer en retssag, får besøg af en dommer og en advokat samt gennemfører et rollespil bygget over en fiktiv voldssag fra nattelivet. Se mere på kenddinret.dk

 Vil du også undervise i gymnasierne?
Gymnasieklasser, der arbejder med ‘Ret og Rimelighed’ uden samtidig at indgå i forløbet ‘Kend din ret’, kan også invitere en advokat på besøg, for at få indblik i retssystemet og advokatens arbejde. Gymnasielærerne henvender sig direkte til Advokatsamfundet for at få kontakt til en lokal advokat. Har du lyst til at komme på listen over advokater, der tager ud i klasserne, bedes du sende en mail til Lise Ravnkilde på lra@advokatsamfundet.dk.

‘Ret og Rimelighed’ er en internetbaseret iBog udgivet i samarbejde med forlaget SYSTIME og med støtte fra Dreyers Fond.