Advokaten 6 Kort Nyt

Print Print
26-08-2015

 

Censor ved den skriftlige advokateksamen
Advokatsamfundet afholder fire gange årligt den skriftlige advokateksamen, som skal bestås som betingelse for at opnå beskikkelse som advokat. Opgavebesvarelserne rettes af censorer fra en fast gruppe af advokater, og til denne gruppe på pt. otte censorer søges nu yderligere to advokater. Eksamensopgaverne stilles i de emner, de advokatfuldmægtige undervises i på advokatuddannelsen. Der indgår altid en opgave i god advokatskik, og herudover kan der være opgaver inden for for eksempel retssagsbehandling, kommunikation, klientkontovedtægten og regnskabsforståelse. De nye censorer forventes at have interesse og forudsætninger for disse emner, særligt god advokatskik.
Kontakt advokat Lise Ravnkilde, lra@advokatsamfundet.dk inden 1. oktober 2015 ved interesse for hvervet. Nærmere information om advokatuddannelsen og eksamen findes på Advokatsamfundet.dk under Uddannelse. Censorerne udpeges endeligt af Justitsministeriets Kursusudvalg.

Røde Kors søger mentorer for løsladte
Mange løsladte oplever tiden før, under og efter løsladelse som kaotisk. Det er en af grundene til, at Røde Kors søger frivillige til en ny mentorordning for løsladte, som starter i Aarhus til august.
Som frivillig mentor kan du vise vej i det kaos. Du kan hjælpe med tillidsfuld sparring omkring økonomi, misbrug og nye sociale netværk. Du kan støtte i jagten på bolig og job eller uddannelse.  
Bor du i eller omkring Aarhus? Har du stor livserfaring, og er din faglighed en gevinst for en løsladt? Og har du tre til fem timer om ugen til opgaven? Så skriv til mentor@rodekors.dk for at høre mere.
Mentorordning er støttet af TrygFonden.

Ny barselsordning for selvstændige
En ny ordning, Barselsudligning for Selvstændige, vil fra oktober 2015 udbetale kompensation til selvstændige og honorarmodtagere med B-indkomst, der går på barsel. Formålet med ordningen er at fremme ligestilling mellem selvstændige og lønmodtagere og give kvinder bedre muligheder som selvstændige.
Ordningen kommer alle selvstændige, der har ret til barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark, til gode. Det vil sige, at man blandt andet skal leve op til beskæftigelseskravet for at få barselsdagpenge.
Barselsudligning for Selvstændige er en obligatorisk ordning for alle selvstændige mellem 18 og 64 år. Der opkræves bidrag første gang 1. september 2015. Ca. 210.000 selvstændige og honorarmodtagere med B-indkomstmodtagere vil indbetale til ordningen.
Læs mere på borger.dk/barselsudligning.

HUSK, AT… tilmelde dig Årsfest for nye advokater, der holdes 11. september 2015. Tilmeld dig hos Gitte Skov på gsk@advokatsamfundet.dk.