Advokaten 6 Iværksætterne

Print Print
26-08-2015

 

Så gør vi det bare selv

I en tid med tendens til stadig større kontorer og specialisering vælger nogle yngre advokater at gå deres egne veje ved at etablere sig med egen lille virksomhed. Ofte sker det for at få familie- og arbejdsliv til at gå bedre op, men mere glæde ind i arbejdslivet står ofte også på ønskelisten. Måske ligger tanken om at være selvstændig ikke langt fra det at være advokat, som én af de nye, selvstændige advokater udtrykker det. Mød Kasper Ingemann Larsen og to andre, der har taget det store spring, og som gerne deler deres erfaringer og giver gode råd til, hvordan andre kommer i gang.

Temaet er skrevet af Dorthe Plechinger

 

Det er positivt for klienterne, at advokaten selv tager telefonen
Man skal kende sin begrænsning, og 46-årige Christian Blixen-Thiele har valgt at delegere mange opgaver ud og henvise til andre. Men han tøver lidt ved sekretærfunktionen, for han kan lide den direkte kontakt. Han bruger gerne faciliteterne i Advokatsamfundet og har sørget for at alliere sig med professionelle sparringspartnere i sit selvstændige job.
Det passer bare bedre ind i tilværelsen med fire små og halvstore børn at have arbejdsbase i lejligheden i Hellerup. Den tid, Christian Blixen-Thiele skulle bruge på transport, kan han i stedet bruge på dem. Og det vigtige samarbejde og sparring med kolleger og andre fagpersoner inden for specialet familieret og strafferet har han sikret sig ved blandt andet faste samarbejdsaftaler, for som han siger: Flere øjne ser altid bedre.
- Der er så store komplikationer i sager om børn, at det ofte er meget vigtigt at tale med andre. I nogle tilfælde en erfaren kollega inden for familieret, i andre en god børnepsykolog, siger Christian Blixen-Thiele om denne beslutning og tilføjer, at han bruger samme model i sit andet område – strafferetten.
- Det er helt grundlæggende, at man har en sparring, som man kan trække på hurtigt og præcist.
Det var både-og en beslutning om at blive selvstændig, da fuldmægtigtiden var slut. Christian Blixen-Thiele var blevet for gammel til traditionelle førsteårs-advokatjobs – for “de ville have nogle yngre”.
- Men jeg har også altid drømt om at være alene og starte min egen forretning. Og der er et stort potentiale i det område, jeg har, og den model, jeg giver folk til at løse sagerne med. Klienterne er simpelthen så tilfredse bagefter – begge parter. Og det er usædvanligt. Jeg har oplevet, at en modpart har ringet nogle år efter og spurgt, om de godt må henvise til mig.
Modellen er meget enkel, forklarer Christian Blixen-Thiele. I bund og grund handler det i skilsmissesager om at få folk til at tænke sig om og behandle hinanden ordentligt. Også i bodeling. Begge parter skal komme godt ud af det, siger han og tilføjer, at han har fundet ud af, at hvis man i børnesagerne får en god løsning for børnene, løser resten ofte sig selv.
- Men det er det, de ikke kan finde ud af – de skændes, så det brager. Ofte må jeg også have fat i min egen klient og sige, at jeg synes nu, vedkommende skal sadle om og starte på en frisk.

Man skal køre det meget disciplineret
Christian Blixen-Thiele har haft en god ballast i en bred erfaring fra det system, han skal vejlede i – har været ansat i både kommune, stat og ved domstolene. Dermed kender han reglerne og myndighederne, og ved, hvordan de arbejder. Indtil for to år siden sad han i kontorfællesskab for at få den vigtige sparring med kolleger, men gjorde op med sig selv, at det var meget naturligt at komme videre derfra og forsøge at skabe sit helt eget.
- Det var også, fordi jeg har så mange børn, siger han og slår en latter op med henvisning til fire af slagsen på henholdsvis tre, seks, ti og tolv år.
- De er så små, at jeg har valgt ikke at arbejde meget mere, end jeg gør nu. Det giver en nærhed til børnene, at man er mere hjemme, men jeg har møder ud af huset hver dag. Min arbejdsbase er her, det er her, jeg kan koncentrere mig, lige sætte telefonsvarer til en halv dag og knokle igennem. Det er fint, hvis man bare strukturerer det – man skal køre det meget disciplineret, har jeg fundet ud af.
Christian Blixen-Thiele har også benyttet sig af Advokatsamfundets tilbud om at låne lokaler og faciliteter samt bibliotek. Her har han holdt flere møder, for det er meget vigtigt med gode og rolige rammer.
- Det er jo meget hårde sager for klienterne, og det stiller virkelig krav til, at man tager en lukket dør meget alvorligt. Og det gør man i Advokatsamfundet. Forleden handlede det om en tvangsfjernelsessag, hvor moderen er rigtig, rigtig ked af det – hun står til at miste sit barn – og det er man nødt til at tage meget alvorligt. De rammer leverer de fuldt ud i Advokatsamfundet.

Hent sparring i Advokatsamfundet
Christian Blixen-Thiele har også brugt de ansatte i Advokatsamfundet til sparring. Især i starten og blandt andet i etiske problemstillinger. For eksempel om modstridende interesser i konkrete sager.
- En gang imellem er der gråzoneområder, hvor man kan idømmes en bøde, hvis man overtræder retningslinjerne. Her er det altid rart på forhånd at have afklaret, om der er en problemstilling, og det har jeg brugt Advokatsamfundet til og fået svar i løbet af kort tid, siger Christian Blixen-Thiele.

Hvad har været de største udfordringer?
- At man skal sørge for at kunne gøre alt. Eller kende sin begrænsning. Jeg har for eksempel hyret en dygtig revisor til at assistere mig med bogholderi, økonomi og regnskab samt indsendelse til rette tid, siger Christian Blixen-Thiele, som dog ikke har ansat en sekretær.
- Min erfaring er, at det et eller andet sted er rart og positivt for klienterne, at de ringer på et nummer, og så er det advokaten selv, der tager telefonen. Der er en mere direkte adgang. Til gengæld sørger jeg for ikke at tage flere klienter ind, end jeg kan klare, og jeg siger nej til mange. Dem, jeg har, passer jeg til gengæld godt på. De må gerne ringe på skæve tidspunkter, hvis situationen er til det.

Christian Blixen-Thieles bedste råd
Det er vigtigt, at du har et område, du brænder for, og som du gerne vil sidde med hele tiden.
Kend din begrænsning og henvis til andre specialister, men sørg for at finde de bedste og mest erfarne, som du kan anbefale.
Brug Advokatsamfundets tilbud om mødefaciliteter og sparring – og lav samarbejdsaftaler med andre, som du kan sparre med. Du må også gerne ringe til mig!

Christian Blixen-Thiele
Uddannet jurist i 1997 og har en fortid ved både kommune (Frederiksberg) samt staten (Landsskatteretten under Skatteministeriet) og domstolene (Retten i Tåstrup, som det hed tidligere).
Har været i de to advokatkontorer, Landwell, samt Jordan & Løgstrup på Vesterbrogade i København.
Har arbejdet i kontorfællesskab indtil 2013, hvor han startede for sig selv.
Har taget faget Mediation på universitetet og vil tilmelde sig mediatoruddannelsen, da planen er at blive uddannet mægler-mediator som supplement til advokatuddannelsen.

 

Jeg prøver at skille mig ud

Det er sin sag som lille nystartet enkeltmandsfirma at tage kampen op med de store i et felt som udbudsret. Men Kasper Ingemann Larsen på 35 år tog springet for mindre end et år siden, fordi han mener at kunne tilbyde en anden måde at gøre tingene på. Og han er langsomt ved at få fodfæste.
Han sparede op til et års satsning – og valgte bevidst en ‘exit-strategi’, så han kunne komme ud af det med livet i behold, som han siger. Det vil sige uden at han og hustruen og de tre børn skulle forlade hus og hjem. Men i dag – efter trekvart år – ser det både ud til, at huset i Nødebo i Nordsjælland kan forblive på familiens hænder, og at det ikke længere er nødvendigt at lade sig nøje med en ‘kradser’ ved pølsevognen. 
- Efterhånden betyder summen af de kunder, som var en lille smule interesserede, og dem, der var lidt mere interesserede, at jeg er begyndt at få fodfæste på markedet. Det er jo bare et spørgsmål om, at man skal være tålmodig. Men jeg er glad for, at jeg havde sparet sammen til et år. Jeg kan godt forestille mig, at nogle af de følere, jeg lagde ud i oktober sidste år, først efter sommerferien i år begynder at røre på sig. Det tager tid, og så gælder det om at være heldig og lige ramme ind i det, når der ligger et behov.
Kasper Ingemann Larsen tog endelig springet ud i det selvstændige 1. oktober sidste år, fordi han bare måtte prøve for sig selv, og lejede sig ind i et kontorfællesskab i Hillerød. Det skete også for at få tingene og logistikken til at hænge bedre sammen. 
- Jeg er et familiemenneske og har tre børn, der skal afleveres og hentes. Og det er lettere nu, fordi kontoret ligger tættere på, og jeg har større frihedsgrader til at tilrettelægge arbejdet selv, siger han, der har speciale i IT-kontrakter, udbudsregler og persondatabeskyttelse. Se, det er jo også ret smart, når man har kontor dér, hvor store offentlige kontorer, regionerne og flere kommuner ligger, og dem har han måttet prøve at tale sig ind hos – ‘med større eller mindre held’, siger han.

En hård økonomisk nyser at starte selv
Er det ikke svært at komme ind på netop dét marked i konkurrence med de store og kendte firmaer?
- Jo. Dem går de fleste da efter. Men nogle kan godt se ideen i at tage en mindre advokat, som i al beskedenhed har en erfaring, der matcher de bedste. Jeg kan sagtens konkurrere videns- og prismæssigt, men kan selvfølgelig ikke slå de store i forhold til kapaciteten og det beredskab, der følger med et kontor med ti advokater, der kun beskæftiger sig med udbud, it og kontrakter, siger Kasper Ingemann Larsen.
- Det, jeg kan tilbyde, er en anden måde at arbejde på, fordi jeg er lille og ikke så dyr. Jeg kan lave nogle lidt længerevarende forløb, hvor kunderne kan få mere for pengene. Mit speciale er i grænsefeltet mellem advokat- og konsulentarbejde og erfaringerne fra det kommunale it-område. På den måde prøver jeg at skille mig ud i forhold til de andre, siger Kasper Ingemann Larsen, der kan henvise til en fortid i Konkurrencestyrelsen og en treårig ansættelse uden for advokatverdenen, nemlig som chefjurist i KOMBIT, der er kommunernes indkøbscentral for it. Noget, der nu er en fordel rent arbejdsmæssigt, men også har været en ulempe.
Det var nemlig en hård nyser økonomisk at starte selv. Det kom bag på Kasper Ingemann Larsen, at mængden af småudgiftsposter var stor. Der var alle etableringsudgifterne som telefon, computer, it, møbler, kontorhold, men dertil kom så udgifter til obligatorisk efteruddannelse. Kasper Ingemann Larsen havde deponeret sin bestalling i de tre år, han arbejdede som chefjurist, og de kurser, han havde fulgt i sin ansættelse som ikke-advokat, talte ikke med i den obligatoriske pulje.
- Uddannelse er en af de poster, der er rimelig stor. Jeg tror 10-15.000 kroner om året, hvis jeg skal med på de relevante kurser. Det er jo ikke småpenge. Og som nystartet er der så mange andre ting, man skal tage sig af. Jeg kan ikke forstå, hvorfor man ikke kan overføre de kurser, som jeg jævnligt var på som jurist. Her var der også advokater, siger Kasper Ingemann Larsen, der derfor efterspørger mere fleksible tilgange til efteruddannelsesspørgsmål.
- Jeg synes også, det kunne være rart, hvis nogle af udgifterne til for eksempel den dyre forsikring, man skal have, eller medlemskabet af Advokatsamfundet, kunne sættes ned det første år, man var selvstændig. En slags økonomisk håndsrækning, siger han, der dog var så heldig at få et stort legat, han havde søgt – nemlig Ole Winther-Nielsens Mindefond. Dét har lunet.

Exit-strategi
Han kunne selvfølgelig have valgt selv at spare på udgifterne ved at sidde hjemme. Men det er meget vigtigt for ham at have en arbejdsplads. Han kunne måske også have fået et billigere kontorfællesskab i Hillerød, men er gået efter et fagligt fællesskab med andre advokater, og det har han fået med tre andre. Hvilket måske i sidste ende har været en bedre forretning, fordi han har fået sager af dem.
- Her er man del af et fagligt fællesskab og et markedsmæssigt fællesskab – vi kompletterer hinanden. Og det sociale betyder også noget for mig. Jeg kan godt lide at have et sted, hvor man kan sidde og snakke sager. De advokater, jeg sidder sammen med, betragter det også som en investering, at flere kommer ind. Jeg tror, de ser det som en styrkelse af deres egen position at få lidt backup ind. 

Men du havde givet det her en vis prøvetid?
- Ja! Jeg havde besluttet, at i september måned i år skulle jeg finde ud af, om jeg skulle fortsætte. Det var meget bevidst at lave sådan en exit-strategi med livet i behold, hvis det skulle vise sig, at det ikke var sagen. Det har jo indflydelse på vores privatøkonomi, så min kone og jeg aftalte, at jeg skulle prøve at arbejde forretningen op i et år, uden at vi blev nødt til at gå fra hus og hjem. Og det er end ikke i nærheden af at være tilfældet. Det er klart, at jeg ikke lige nu kan købe en ny bil, men mindre kan også gøre det. Jeg har selvfølgelig ambitioner om at komme til at tjene det samme, som jeg gjorde før, og det kommer nok også til at ske på et tidspunkt.

Kasper Ingemann Larsens bedste råd
Spar op og giv den nye virksomhed et vist tidsrum til at klare sig.
Hav tålmodighed. Ting tager tid!
Mød folk ansigt til ansigt. Telefon og mail har kun begrænset effekt. Mød folk i andre sammenhænge. Gå for eksempel efter de kurser, hvor der er potentielle kunder og tag en uformel snak med dem i pausen. 

Kasper Ingemann Larsen
Uddannet jurist i 2005. Fik kort efter job på Bornholm, hvor han skulle lave et udbudsprojekt. Det banede vejen for specialet, udbudsregler. Herefter arbejdede han i Konkurrencestyrelsen, senere i Cowi som konsulent, og herefter i Molt Wengel Advokatfirma, hvor han blev uddannet advokat. De sidste tre år har Kasper Ingemann Larsen arbejdet som chefjurist i KOMBIT, hvorfra han har fået stor viden om offentlige it-kontrakter og for eksempel persondatabeskyttelse. Den 1. oktober sidste år startede han som selvstændig i advokatfællesskabet Schultz Advokater i Hillerød. Kasper Ingemann Larsen underviser også i udbudsreglerne generelt og i it-udbud i særdeleshed. www.advokatingemann.dk

 

Jeg vil være en moderne advokat
42-årige Henriette Houmann-Hammer fra Næstved kunne bedst få opfyldt sine tre mål med arbejdslivet – specialisering, arbejdsglæde og bedre balance mellem arbejde og privatliv – som selvstændig med egen virksomhed. Hun måtte dog lige et par ekstra overvejelser igennem, før og efter at hun sagde sit gode faste job op. En beslutning, hun ikke et øjeblik har fortrudt.
Henriette Houmann-Hammer gav sin nye advokatvirksomhed ét år: På denne korte tid skulle det vise sig, om AdvoA i Næstved kunne klare sig eller ej. Ellers ville hun søge fast arbejde. Det var 1. august sidste år.
I dag – et år efter – går advokatvirksomheden imidlertid så strygende, at hun har ansat en 30-timers sagsbehandler som en del af teamet, og alligevel har begge stadig ‘lynende travlt’. Så Henriette Houmann-Hammer, der betegner sig selv som lidt af en forsigtigper, kan altså ånde lettet op og konstatere, at det er gået så langt over forventning, at kassekreditten kun sporadisk er blevet rørt i begyndelsen, og at hun samtidig har fået opfyldt sine tre største ønsker til arbejdslivet. Dem, som hun formulerede i et uddannelsesforløb i personligt lederskab på sit tidligere job i en advokatkæde.
- Jeg fandt ud af, at de tre vigtigste ting for et godt arbejdsliv for mig er, at jeg vil være specialist inden for mit område, familieretten. Jeg vil have arbejdsglæde, og jeg vil være en advokat, der også har tid til at passe min familie. Det er et must for mig, at jeg har balance mellem arbejdsliv og privatliv. Og det har jeg også fået nu – samtidig med friheden ved at være selvstændig, siger hun.
Det var dog en længere proces at tage beslutningen om at blive selvstændig og i første omgang måske mere et fravalg end et tilvalg. Så da hun sidst i april sidste år sagde sit gode job op, var hun endnu ikke helt afklaret om, hvorvidt hun skulle søge ansættelse i et andet firma eller stå på helt egne ben. Hun fik hurtigt nogle henvendelser fra andre advokatvirksomheder om ansættelse, der kunne have ført til et partnerskab på sigt, men det var ikke det rigtige, og Henriette Houmann-Hammer blev stadig mere afklaret om, at hun ville prøve for sig selv. 

Det er som at få en ny baby
- Det ligger nok i stillingen som advokat, at det udvikler sig i den retning – at blive selvstændig. I hvert fald når man er på et advokatkontor i provinsen. Efter lange drøftelser med min mand spurgte vi os selv, hvad det værste var, der kunne ske. Det var jo, at det ikke gik. Og jeg havde fået beviser på, at jeg ville kunne få andre fastansættelser, siger Henriette Houmann-Hammer og tilføjer, at hun nok ville have fortrudt, hvis hun ikke havde prøvet det.
Da beslutningen om at blive selvstændig var truffet, var der pludselig mange ting at tage stilling til. Hun startede fra scratch og skulle have lavet en hjemmeside, så klienterne kunne finde hende, en forretningsplan for, hvad hun ville, og om der overhovedet var en forretning for hende i området og inden for specialet familieret, samt et budget.
Det var også vigtigt for Henriette Houmann-Hammer at finde et ikke for dyrt, men præsentabelt kontor, så kunderne let kunne komme til hende og ikke blev mødt af en lukket dør, hver gang hun var i retten. Hun skulle selv sørge for alt det administrative, sætte sig ind i klientkontoregler for selvstændige advokater, bogføring, it-systemer, registrering, skat… Alt sammen opgaver, som har udfordret hende og gjort hende klogere på, hvad det vil sige at drive advokatvirksomhed.
- Men det er jo også sjovt, når det er ens eget. Det er som at få en ny baby eller være nyforelsket: Man bruger rigtig meget energi på det, men får også så meget igen. Og når sagerne kommer ind, eller man får den første æske chokolade fra en tilfreds klient, bliver man bare så glad og stolt.

Jeg kan arbejde alle steder fra
Umiddelbart skulle man tro, at du er kommet til at arbejde mere – hvad med balancen til familielivet?
- Det er da rigtigt, at jeg arbejder mere, men til gengæld er man topmotiveret, når det er ens eget, og jeg kan arbejde, når jeg synes, det skal gøres. Jeg kan køre hjem en dag klokken 12, for jeg har trådløst kontor og kan arbejde alle steder fra. Jeg vil være en moderne advokat, der tænker ud af boksen i forhold til, hvordan jeg er tilgængelig. Det samme gælder min medarbejder. Hun har også frihed til selv at tilrettelægge sit arbejde og arbejde hjemmefra. Det vigtigste er, at man er serviceminded, passer sine klienter godt og gør sig umage. Og det gør jeg hver dag, siger Henriette Houmann-Hammer.

Tendensen er jo specialisering og storkontorer, hvordan har du det med det?
- Det har bekymret mig meget. Men jeg må bare konstatere, at her i Næstved har mange brug for en familieadvokat! Jeg har netop gjort mig tanker om specialisering, det er dét, jeg selv har gjort, men jeg mener ikke nødvendigvis, storkontorer altid er den bedste løsning. I spørgsmålet om, hvorvidt jeg kan klare alt det praktiske og administrative, som hører med, for eksempel tinglysning og bogføring, har jeg måttet sige til mig selv: Én dag og én opgave ad gangen. Og der er meget få gange, jeg har været nødt til at få hjælp. Jeg kan godt selv. Det er en meget stor glæde og motiverende for at fortsætte – og så er det en stor fordel selv at have indsigt i sin økonomi og de praktiske opgaver på kontoret. Det gør det også nemmere at give opgaverne videre. 

Henriette Houmann-Hammers bedste råd
Forbered dig ordentligt og få struktur på din forretning. Før eventuelt en logbog over de opgaver, der er forbundet med at starte. Det er vigtigt, at du skaber dig et overblik på den måde.
Beslut dig for, hvad din forretning skal bestå af, og stå ved det. Henvis til en anden god advokat, hvis det er uden for området. Sørg for at holde dig uddannet og opdateret inden for dit speciale. ´
Lej dig gerne ind i et kontorfællesskab, så klienter altid kan møde en åben dør. Det er vigtigt med sparring, selvom det ikke nødvendigvis er med én fra branchen.
Få et godt netværk af kolleger inden for samme område eller andre fagspecialister, som du kan ringe til. Jeg har selv haft meget stor glæde lokalt af min sparring i kvindenetværket Zonta med 35 kvinder inden for forskellige erhvervsområder. Det er i det hele taget meget vigtigt at engagere sig i det lokale erhvervsliv.

Henriette Houmann-Hammer
Har haft familiesager som den røde tråd igennem sit arbejdsliv, siden hun blev færdig som cand. jur. på Københavns Universitet i 2006.
Hun har blandt andet været ansat i Statsforvaltningen, hvor hun havde med familiesager at gøre, og som juridisk konsulent i Roskilde Kommune med ansvar for alle tvangsanbringelser af børn og unge samt for de socialrådgivere, der arbejdede med disse børnesager. Uddannet konfliktmægler ved Familiestyrelsen.
Siden 2009 har hun arbejdet som fuldmægtig og siden advokat hos Advodan i Næstved, indtil hun i august 2014 stiftede sit eget firma AdvoA v/Henriette Houmann-Hammer i Næstved.
Henriette Houmann-Hammer er gift og har to børn på henholdsvis 15 og 11 år.

 

DET SKAL DU HUSKE
Dine nye data
Ved opstart af ny advokatvirksomhed skal du inden fire uger underrette Advokatsamfundet om 

·         firmanavn
·         cvr-nummer
·         postadresse
·         telefonnummer
·         firmamailadresse
·         hjemmeside
·         startdato
·         navn på advokater og advokatfuldmægtige, der arbejder i firmaet (og nye mailadresser + eventuel sikker mailadresse for disse)

Forsikringer
Når du skifter fra ansættelse til selvstændig advokatvirksomhed, skal du huske at tegne ansvarsforsikring og garanti, der gælder fra det øjeblik, du ikke længere er dækket af din tidligere arbejdsgivers forsikring. Reglerne herom kan du finde i Advokatsamfundets vedtægt § 61 og 62.

Klientkontoforhold
Som selvstændig er det dig, der har ansvaret for virksomhedens klientmidler. Alle midler, du oppebærer for klienters regning, skal indsættes på en klientbankkonto. Der følger forskellige pligter med at have en klientbankkonto. Eksempelvis skal klientbogholderiet føres dagligt, og du skal dagligt sikre, at der er overensstemmelse mellem det samlede klienttilsvar i henhold til dit bogholderi og indeståendet på klientbankkontoen.
Hvis du i årets løb som selvstændig har haft klientmidler, skal du benytte formular I, som kræver revisormedvirken, når du efter årets udløb skal indsende klientkontoerklæring. Som ansat har du været vant til at indgive formular II – en såkaldt nul-erklæring – som du selv kunne udfylde og underskrive.
Se reglerne og find formularer på Advokatsamfundets hjemmeside under Advokatregulering og Klientkonto.

Interessekonflikter
Det at begynde som selvstændig kræver som andre firmaskift, at du er særlig opmærksom på risikoen for interessekonflikter. Når du i dit tidligere job har repræsenteret en klient, kan du eksempelvis ikke som selvstændig påtage dig en repræsentation af nogen, som har interessemodsætning med dine tidligere klienter. Reglerne om interessekonflikter er samlet i de advokatetiske regler, se Advokatsamfundets hjemmeside under Advokatregulering og Link til regler.

Advokatselskaber
Hvis du vælger at drive din virksomhed i selskabsform, skal du være opmærksom på de begrænsninger, der er for advokatselskaber i forhold til andre selskaber. Det gælder ejerforhold, navn, bestyrelse, direktion, formål mv. Reglerne finder du i retsplejelovens §§ 124 – 124 g og i advokatselskabsbekendtgørelsen, se Advokatsamfundets hjemmeside under Advokatregulering og Advokatselskaber.

Råd og vejledning
Husk, at du også som selvstændig er velkommen til at kontakte Advokatsamfundet, hvis du har behov for råd eller vejledning om, hvordan du overholder advokatreglerne. Du kan ringe på tlf. 33 96 97 98 eller sende en mail til samfund@advokatsamfundet.dk.