Advokaten 5 Sysette Vinding Kruse

Print Print
25-06-2015

 

 

Giv de svage en chance
Sysette Vinding Kruses hjerte banker for de svage i samfundet. Allerede for 30 år siden startede hun sammen med fagfolk på misbrugsområdet en klinik for afvænning af narkomaner, som hun stadig er formand for.
- Jeg mener ikke, man kan straffe folk ud af stofmisbrug. På klinikken arbejder vi primært med ‘harm reduction’, det vil sige, at vi prøver at minimere følgeskaderne af stofmisbruget. Her er det især vigtigt at hjælpe stofmisbrugerne til at holde sig ude af kriminalitet, og dermed medvirke til at give dem et bedre liv, forklarer Sysette Vinding Kruse.
Som formand for Advokatrådets Strafferetsudvalg prioriterer hun at holde fanen højt på alle retssikkerhedsmæssige felter. For eksempel var hun blandt de første til at slå bremsen i, da politikerne efter terrorangrebet i februar ville give Forsvarets Efterretningstjeneste lov til at foretage telefon- og rumaflytninger af mistænkte uden forudgående retskendelse.
- Det er meget indgribende at blive aflyttet af myndighederne, og begrundelserne herfor skal holde i retten. Ellers skrider retssikkerheden, og så er vi først ude på en glidebane, pointerer hun.
Sysette Vinding Kruse er også skribent på bloggen Ruleoflaw.dk, og her argumenterer hun blandt andet for det urimelige i, at samfundets svageste præsenteres for en stor regning på sagsomkostninger, så snart de løslades.
- Det er med til at fastholde dem i kriminalitet. De har ikke en chance for at kunne betale regningen, så det sender dem direkte ud i yderligere kriminalitet, forklarer hun.
Derfor har hun også været med til at udforme et lovforslag, der skal forandre systemet med sagsomkostninger og forelagt det for Folketingets Retsudvalg.
I samarbejde med Domstolsstyrelsen er Sysette Vinding Kruse også medarrangør af Folkemødet på Bornholm, hvor en straffesag blev gennemført med publikum som dommere.     
- Jeg vil gerne præge samfundet, og her er Advokatrådet et godt talerør, siger hun.Sysette Vinding Kruse
Advokat (H), dr. jur. Partner i Homann Advokater siden 2003. Medlem af Advokatrådet siden 2011.
Formand for Advokatrådets Strafferetsudvalg.
Bestrider en lang række formandsposter i forskellige fonde og selvejende institutioner.
Medlem af regeringens terrorkommission.
Gæsteforelæser ved Københavns Universitet i specialstrafferet, kriminologi, og parts- og vidneafhøring.
Formand for en behandlingsklinik for personer med langvarigt stofmisbrug.