Advokaten 5 Peter Fogh

Print Print
25-06-2015

 

Jeg sætter stor pris på at få et samarbejde til at fungere godt
Advokatrådet har fået ny formand. Han er hjemmevant i formandsstolen, blandt andet efter fire år som formand for Plesners bestyrelse, og kalder sig en mand ‘som er lige ud ad landevejen’. Den ny formand vil blandt andet arbejde for at få flere unge engageret i det kollegiale arbejde.


Hvad er din baggrund for at blive formand for Advokatrådet?
Selvom jeg ikke ligefrem havde forestillet mig at få den post, da jeg var fuldmægtig, så har jeg altid været involveret i det kollegiale arbejde. For mig handler det om at bevare standens integritet, og det arbejde deltager jeg gerne i – blandt andet interesserer advokatetik mig virkelig.
For ti år siden overvejede jeg at blive medlem af Rådet, da det lå naturligt i forlængelse af mit arbejde som formand for den lokale kredsbestyrelse. Men på det tidspunkt – som var før opdelingen af Advokatsamfundet – følte jeg ikke, at jeg havde så meget at bidrage med til de områder, der i dag ligger hos Danske Advokater. Efterfølgende var jeg fire år i Advokatnævnet. Herefter kom der nogle år uden kollegiale pligter – indtil jeg blev ringet op af Københavns Advokatforening, der spurgte, om jeg havde lyst til at være medlem af Advokatrådet. Jeg tænkte mig om en time. Så ringede jeg tilbage, og de fik et stort ja, for Rådet har i dag fokus på alt det, som jeg interesserer mig for – etik, tilsyn, advokaters anseelse og retssikkerhed.
Jeg tror ikke, at jeg havde været medlem i mange øjeblikke, før nogen begyndte at spørge til, om jeg ikke skulle være formand. Jeg fik også selv ambitionen ret hurtigt, men det har været en stor beslutning, som jo ikke bare er min egen. Tanken er blevet vendt med både min kone og firmaet her. Det er en stor investering for Plesner, for jeg kommer til at lægge mange timer i Advokatrådet.

Hvad ser du som Advokatrådets styrke?
Rådet er sammensat af advokater, der kommer fra hele landet, de er eksperter på vidt forskellige områder og nogle af landets skarpeste hjerner. Det ser jeg som en kæmpe styrke, fordi det giver nogle virkelig gode debatter – for eksempel på områder, hvor vi mener, at retssikkerheden skal styrkes, om grænserne for advokatetik og de generelle strømninger i samfundet.
Advokater er en gruppe mennesker, som oprigtigt interesserer sig for samfundet og har holdninger. Vi kommenterer på det, som vi finder vigtigt. For Advokatrådet er et eksempel retssikkerheden i forvaltningen, hvor vi netop har udgivet en rapport med en række anbefalinger til at løfte borgerens møde med forvaltningen. Den opgave er der faktisk ikke andre i samfundet, der påtager sig. På samme måde vil vi i min formandsperiode tage områder op, som gør en retssikkerhedsmæssig forskel.

Hvordan ser du Advokatrådets rolle udvikle sig?
Jeg kommer ikke og laver store revolutioner i Rådet, for der ligger jo helt faste opgaver her, som har deres rødder i retsplejeloven.
Men vi skal i nær fremtid se på vedtægten. Umiddelbart kan det måske lyde lidt kedeligt, ikke mindst for ikke-advokater, men det bliver et spændende arbejde, for det giver os en lejlighed til at gentænke hele strukturen, se på relationer til kredsene, advokatforeningerne og valgprocessen. Jeg tror, at når vi først begynder at se på hele strukturen, vil der stille og roligt ske en positiv udvikling.

Hvordan vil du præge Advokatsamfundet?
Jeg mener, at vi skal være endnu mere fokuseret på de fire ben – nemlig at værne om advokatens uafhængighed og integritet, tilsynet, uddannelsen og retssikkerheden i samfundet. Vi gør det allerede godt inden for mange områder – for eksempel strafferetten, men der er meget, som vi kunne tage fat på. Når det er sagt, er vi også nødt til at være selektive. Vi behøver ikke at kommentere på alt, men vi skal være de steder, hvor vi er stærke og allerede har markeret os, og hvor vi kan gøre en forskel.

Vil du fokusere på særlige områder?
Jeg vil meget gerne arbejde for at få flere yngre kolleger involveret i det kollegiale arbejde.
De fleste starter først, når de nærmer sig eller har passeret de 50 år, for så er børnene blevet store. Indtil da har du som advokat fokus på balancen mellem debiterbar tid og familie. Du er på hele tiden og har stort set ingen fritid. Så jo, jeg kan godt forstå, at det kan være svært at presse mere ind i kalenderen.
Men måske kan vi finde nye veje til at indgå i det kollegiale arbejde, sådan at vi kan få de unge advokater engageret uden at dynge dem til i arbejde. Jeg synes i alt fald, at det er vigtigt at være i bedre dialog med den gruppe. Et andet punkt, der fortsat er særdeles vigtigt, er fokus på økonomien i Advokatsamfundet.

Hvad byder du ind med personligt?
Når du er bestyrelsesformand er det vigtigt, at du ikke sidder med dine egne private dagsordener, og det er noget, jeg sætter en stor ære i.
Og så er jeg stærk i at samarbejde. Jeg synes selv, at det er ‘lige ud ad landevejen’ at samarbejde med mig. Hvis du spørger mine kolleger, tror jeg, at de fleste vil sige, at jeg er en flink fyr. Jeg sætter stor pris på at få et samarbejde til at fungere godt, og det irriterer mig altid, hvis folk står i vejen for det med forkerte motiver. Når det sker, er jeg ret god til at gennemskue det.
I det hele taget ser jeg mig selv som en fællesskabsorienteret person, som gerne vil have alle med, sådan at det ikke kun er en lille del af gruppen, der bidrager inden for det, de brænder for. Alle skal i spil, og jeg synes, at det er fantastisk, når folk selv tager initiativ, for vores arbejde bliver kun bedre af, at mange kommer med ideer og er med til at præge processen.

Hvordan ser du på forholdet mellem Danske Advokater og Advokatsamfundet?
Efter hele Strukturudvalgets arbejde og den rapport, der nu ligger færdig, synes jeg, at forholdet mellem Advokatsamfundet og Danske Advokater har fundet et fornuftigt leje, men begge organisationer har en vigtig plads. Hele processen i Strukturudvalget har betydet, at samarbejdet i dag fungerer meget bedre end for blot to år siden, og det er et klart fokus for mig, at den gode proces skal fortsætte. Vi er to organisationer med hver sine fokusområder, og jo, der er områder, der kan lappe over, hvis vi ikke får koordineret ordentligt og talt sammen. Derfor skal vi dyrke samarbejdet mere, for med to stemmer taler vi med større vægt. Sammen bliver vi ganske enkelt mindst dobbelt så gode.


Peter Fogh
Advokat (H), partner hos Plesner, hvor han også har været formand for bestyrelsen. Har blandt andet speciale i at føre voldgiftssager. Tidligere formand for den lokale advokatkredsbestyrelse og i fire år sad han i Advokatnævnet. Fra 2015 formand for Advokatrådet.
Privat er Peter Fogh gift med Bente Hyldahl Fogh, der er administrerende direktør i Lægeforeningen. Sammen har de to voksne børn. Fritiden bliver enten brugt i sommerhuset i Tisvilde, på golfbanen eller på en cykel.