Advokaten 5 Leder

Print Print
25-06-2015

 

Store skiftedag

Den 29. maj 2015 holdt vi et vellykket Advokatmøde med generalforsamling, en spændende faglig eftermiddag i gode kollegers selskab og en dejlig gallamiddag om aftenen.
Advokatmødet markerer på flere måder nye tider. På generalforsamlingen havde jeg den store ære at blive valgt som ny formand for Advokatrådet. Jeg er både stolt og glad over at blive mødt med kollegernes tillid til en så vigtig kollegial post, og jeg vil gøre mit bedste for at leve op til forventningerne.
Desuden indebærer Advokatmødet, at de mange valg, der er gennemført i de otte advokatkredse i løbet af foråret, træder i kraft, og det betyder nye ansigter i kredsbestyrelserne, i Advokatnævnet og i Advokatrådet, hvor der er kommet ikke mindre end syv nye kolleger til. Jeg har planer om at komme rundt i landet og håber at få mødt så mange af de nye kolleger i kredsene, som overhovedet muligt, i løbet af sommeren og efteråret.
I Advokatrådets skriftlige beretning for 2013-2014, som blandt andet er tilgængelig på Advokatsamfundets hjemmeside, kan man dels få et indtryk af de væsentligste opgaver, som Advokatrådet har beskæftiget sig med i de to år, der er gået siden det sidste Advokatmøde, dels læse nærmere om de fire overordnede anbefalinger, som det afgående Advokatråd pegede på som vigtige temaer for Advokatsamfundet i de kommende to år. Det drejer sig om et stærkt medlemsfokus, hvor vi blandt andet vil se på mulighederne for et mere risikobaseret tilsyn, ligesom vi også vil være optaget af at fastholde den overordentlig gode udvikling, som Advokatnævnet er inde i. Retssikkerhedsmæssige spørgsmål vil også være et særdeles vigtigt omdrejningspunkt for det nye Advokatråd, ikke mindst aktualiseret af folketingsvalget, ligesom vi vil lægge afgørende vægt på at fastholde balancen i Advokatsamfundets økonomiske forhold. Og så skal vi have taget hul på et tiltrængt eftersyn af Advokatsamfundets vedtægter. Det bliver en stor og omfattende opgave, hvor vi skal hele vejen rundt i organisationen.
Nu er det op til det nye Advokatråd at lægge sig nærmere fast på, hvorledes de fire temaer kan realiseres i de kommende to år, og i den forbindelse vil jeg gerne invitere til en fri og åben debat med jer om disse ting.

Tak for valget – og på gensyn!