Advokaten 5 Kristian Dalsgaard

Print Print
25-06-2015

 

Det kollegiale arbejde? Det skal man da!
Når man spørger Kristian Dalsgaard om, hvorfor han deltager i kollegialt arbejde, kommer svaret prompte og med sædvanligt lune:
- Det skyldes kun dumhed – og så selvfølgelig også lyst!
Selvom han bruger en del arbejdstimer på at rejse fra Holstebro til København for at deltage i møder i Advokatrådet, gør han det gerne. Kristian Dalsgaard er – som han selv siger – flasket op med det.
- Helt fra min allerførste ansættelse var det bare en helt naturlig ting, at ‘det skal man da’. Jeg synes, at det er vigtigt at bidrage med egne synsvinkler i forbindelse med det kollegiale arbejde. Selvom det ikke umiddelbart bidrager til bundlinjen, så giver det jo noget andet. For eksempel personlig udvikling, og så selvfølgelig det, at man bliver mere synlig og mere kendt.
For Kristian Dalsgaard er det vigtigt, at alle specialer er repræsenteret i Advokatrådet, og også at der er en naturlig geografisk spredning blandt medlemmerne.
Selv har han speciale i selskabsret, virksomhedsoverdragelser, konkursret og betalingsstandsninger. Han har siddet i Justitsministeriets Skifteretsudvalg som Advokatrådets repræsentant, og som medlem af Certificeringsudvalget mener han, at det er yderst vigtigt, at det er advokater, som har erfaring på området, der fungerer som kuratorer.
Inden han trådte ind i Advokatrådet, var han medlem af Advokatsamfundets fagudvalg II fra 1993-99, og dernæst i bestyrelsen og formand for Advokatsamfundets daværende 8. kreds. Når næste rådsperiode er slut, har han besluttet, at han efter 18 år med faste kollegiale hverv – udover ad hoc opgaver – vil bruge sin fritid fuldt og helt på jagt, som er hans store passion.
- Jeg tør slet ikke afsløre, hvor meget tid jeg kunne bruge på jagt, fiskeri og naturoplevelser – når jeg engang får tid.

Kristian Dalsgaard
Advokat (H) og partner i Smith Knudsen Advokatfirma, Holstebro. Medlem af Advokatrådet siden 2011. Medlem af Organisationsudvalget, Samarbejdsudvalget og Advokatsamfundets Fond.
Censor til den skriftlige advokateksamen. Har i en årrække undervist på Fuldmægtiguddannelsen under den gamle ordning, samt undervist i insolvensretlige emner.
Beskæftiger sig hovedsageligt med rådgivning til erhvervsvirksomheder og finansielle institutter, rådgivning om rekonstruktion og konkurs samt bestyrelsesarbejde. Formand for Danske Insolvensadvokaters certificeringsudvalg.
Bor i Struer. Gift og far til tre voksne børn.