Advokaten 5 Jørgen Merrild Bie

Print Print
25-06-2015

 

Slut med de lange sagsbehandlingstider
Tættere bånd mellem den lokale kreds og Advokatrådet.
Det er et af de formål, som Jørgen Merrild Bie har, når han vælger at lægge arbejdstimer i Advokatrådet.
- For mig er det vigtigt, at advokaternes arbejde og forhold også ses i en større sammenhæng. Det gælder lokalt i Danmark, men også i forholdet til resten af EU, siger han.
I Responsumudvalget er han engageret i at rådgive kolleger om god advokatskik og i at vejlede i sager om salær. Også selvom der ikke er indgivet klage, giver det god mening, at Rådet kan bruges vejledende, mener han.
- Jeg vil gerne være med til at udbrede kendskabet til de muligheder for rådgivning, der findes i både Responsumudvalget og i Advokatrådet, siger Jørgen Merrild Bie, der af samme grund lægger vægt på, at der er en vis faglig spredning.
En mærkesag for ham er retssikkerheden, herunder især de meget lange sagsbehandlingstider ved domstolene.
- Jeg vil gerne kæmpe for, at der bliver lagt et loft over, hvor lang tid en sag må udsættes. Man ser af og til sager, der trækker ud i fem til syv år. Det fastholder klienten i en yderst uheldig situation, i mange tilfælde kan han simpelthen ikke komme videre med sit liv, før sagen er afsluttet. Det bør vi kunne gøre bedre, siger Jørgen Merrild Bie.
Jørgen Merrild Bie er gift og har tre voksne børn. Og siden hans kone for år tilbage lokkede ham med til Rom, er de to vendt tilbage til forskellige områder af Italien utallige gange. 
- Det er både maden, sproget og kulturen, vi er begejstrede for. Og der bliver ved med at være nyt at udforske, siger Jørgen Merrild Bie.

Jørgen Merrild Bie
Advokat (H) og partner i Advodan Horsens siden 1995. Hans arbejdsfelt er dødsboer, testamenter, skilsmisser og bodelinger, samt straffesager og sager om personskadeerstatning. Firmaet tæller syv advokater, og en af dem er sønnen, Søren Merrild Bie.
Medlem af Advokatrådet siden 2011. Har siddet i kredsbestyrelsen i to perioder.
Gift, har tre børn, bor i Horsens.