Advokaten 5 Henrik Oehlenschlæger

Print Print
25-06-2015

 

Vi finder en løsning
Henrik Oehlenschlæger er typen, der hellere ringer end skriver en mail. For – som han siger – så finder man hurtigere en løsning.
Helt i samme ånd lyder svaret på, hvad hans væsentligste bidrag til Advokatrådet er.
- Jeg deltager i møderne, vi diskuterer tingene, og vi finder som regel en løsning.
Derfor har han også fundet sin plads i Responsumudvalget, hvor omdrejningspunktet er god advokatskik.
- De skal opføre sig ordentligt, siger Henrik Oehlenschlæger om kollegerne. Det skader jo standens omdømme meget, hvis en advokat for eksempel forlanger et alt for stort salær. Det giver os samlet set et ry som grådige.
Når det sker, ser Responsumudvalget blandt andet på, hvor meget tid der er brugt på sagen, og hvilken betydning den har haft for de implicerede. Ud fra den vurdering kommer udvalget med en anbefaling, siger Henrik Oehlenschlæger, der brænder for den gode advokatskik.
Til hverdag er Henrik Oehlenschlæger specialiseret i ejendomsret og foreningsret, der lovmæssigt er temmelig ureguleret. Ofte er han dirigent på generalforsamlinger i andelsboligforeninger og andre foreninger, hvor det har betydning, at man kan læse og forstå vedtægterne, samt at man kan formulere dem.
- Her skal man bruge sin sunde fornuft, det kan jeg godt lide, siger han.
I fire år var han formand for kredsbestyrelsen i 2. kreds, indtil han trådte ind i Advokatrådet i 2013.
Det er vigtigt for ham også at have tid til andet end advokatarbejdet og det faglige engagement. I fritiden holder han af at hjælpe sin kone og datter med opdræt af araberheste. Hans egen passion er at køre på motorcykel.
- Jeg sætter mig kun op på noget, der har kobling og bremser, tilføjer han.

Henrik Oehlenschlæger
Advokat (H). Startede som advokatfuldmægtig hos Johan Valentin i 1976 og er i dag medindehaver af firmaet, der er blevet til Rialto Advokater. Specialiseret i ejendomsret og foreningsret.
I Advokatrådet siden 2013. Tidligere formand for kredsbestyrelsen i Advokatrådets 2. kreds. Fra 2008-11 formand for Foreningen af Advokater med Ejendomsadministration.
Bor nær Hillerød sammen med familien, der avler araberheste. Selv har han en passion for motorcykler og kører hvert år til Le Mans i Frankrig.