Advokaten 5 Claus Guldager

Print Print
25-06-2015

 

Vi skal værne om uafhængigheden
Advokaters uafhængighed. Det er et af de emner, der vil være i fokus, når advokat Claus Guldager starter sin anden periode som rådsmedlem efter Advokatmødet.
Han bliver nemlig ikke bare provokeret – men rigtig ærgerlig – når politikere og andre foreslår tiltag, der rokker ved advokaters uafhængighed.
- At vi advokater skal være helt uafhængige, er en vigtig præmis, som mange tilsyneladende ikke forstår betydningen af. EU-Domstolen har forstået præmissen. Den har i en dom fastslået, at advokaterne skal kunne handle uafhængigt af offentlige myndigheder, af andre erhvervsudøvere og af tredjemænd, hvis påvirkning advokaten aldrig må være underlagt. Forestil dig lige, at du som borger har en sag mod staten, og at det samtidig er staten, der fører tilsyn med din advokat. Det er ikke nogen holdbar situation – og det er grunden til, at vi skal opretholde et uafhængigt tilsyns- og disciplinærsystem, som det vi har i dag, siger Claus Guldager. Tilsyns- og disciplinærsystemet, som det er etableret ved retsplejeloven, er en hovedhjørnesten i advokaternes uafhængighed – og den sten skal ikke flyttes!
I Advokatrådet vil Claus Guldager også fremover gøre en indsats for at sikre den bedst mulige advokatuddannelse, ligesom han vil være med til at sikre, at kravene til obligatorisk efteruddannelse følger med tiden.
Som advokat lægger han vægt på at opbygge og vedligeholde et nært forhold til sine klienter.
- Først når man kender klientens værdigrundlag og forretning, er man bedst i stand til at yde den mest værdiskabende rådgivning. Hvis det for eksempel drejer sig om at forhandle den rigtige fratrædelsesordning, er det vigtigt, at man kender klienten så godt, at man – uden at spørge – ved, at det måske er vigtigere for klienten, at medarbejderen kommer videre på en pæn og ordentlig måde, end at finde den billigste løsning, forklarer han.
Privat lægger han vægt på at være i god form og han løber to-tre gange om ugen. Når formen skal testes, løber han gerne en maraton.
- Når man har et mål at træne henimod, er det ikke til diskussion, om man skal træne. Og så giver det jo overskud, når træningen er en naturlig del af hverdagen, siger han. 

Claus Guldager
Advokat (H). Partner i Andersen Partners Kolding 2014. Medlem af Advokatrådet siden 2013.
Bor i Aabenraa. Gift, far til to teenagedrenge.
Medforfatter til folderen ‘Den gode Proces’. Underviser i ‘God advokatskik I’ på Advokatuddannelsen.