Advokaten 5 Advokatmødet 2015

Print Print
25-06-2015

 

Advokatmødet præget af formandsskifte
Det var tredje gang, at Søren Jenstrup, Advokatrådets formand, igennem seks år afgav sin beretning, da mere end 200 advokater var mødt op på Advokatmødet 2015.
Han benyttede lejligheden til at sige tak til kolleger, Sekretariatet i Advokatsamfundet og Dreyers Fond.
- De seks år har virkelig været en fornøjelse, og jeg er glad for at forlade en styrket organisation, som er fleksibel og kompetent, og som leverer varen. Det er fantastisk, hvordan kolleger fra hele landet lægger mange timers arbejde ulønnet i Advokatsamfundet, og jeg ved, hvordan især kredsbestyrelserne har knoklet i Advokatnævnet for på en gang at højne kvalitet og få sagspuklen til livs, sagde Søren Jenstrup, der også pegede på Advokatsamfundets forankring i det omkringliggende samfund, som en af de store styrker for advokatstanden.

Nye medlemmer af Advokatrådet
Der var store skiftedag i Advokatrådet på Advokatmødet 2015, da seks advokater stoppede efter seks år og da Peter Fogh gik fra menigt medlem til formandsposten. Som stedfortræder for Peter Fogh, indtrådte advokat Karen Larsen fra 1. kreds. Fra 1. kreds indtrådte desuden Martin Lavesen, Randi Bach Poulsen og Johnnie Schmidt. Fra 6. kreds indtrådte Lone Møller, fra 4. kreds Jan Hollmén Olesen og fra 8. kreds Susan Sørensen.

Advokatrådets Journalistpris 2015 til Ritzau-journalist
Niels Northroup fra nyhedsbureauet Ritzau modtog Advokatrådets Journalistpris 2015 på 20.000 kroner for kvalificeret formidling af retsstoffet igennem mange år.
Niels Northroup har gennem en meget lang årrække arbejdet med retsjournalistik. Han har skaffet sig et særdeles godt kendskab til justitsvæsenet og lovgivningen, og det er kendetegnende for ham, at han i enestående grad altid har sat sig ind i de konkrete sager, sådan at hans formidling af nyheder om sagerne og afgørelserne holder et meget højt niveau.
I Advokatrådets begrundelse lød det blandt andet: Man er som aktør i retten tryg ved en meget kvalificeret formidling af sin sag, når man ser Niels Northroup blandt tilhørerne. Hans artikler er ikke alene omhyggelige og kompetente, de er også velskrevne og letlæste. Derfor fortjener han at blive anerkendt som en væsentlig del af den samfundsmæssige folkeoplysning. 

Årets pris er finansieret af Dreyers Fond.

En økonomi i balance
Næstformand, Jørgen Holst, fremlagde Advokatsamfundets regnskab inden han i forbindelse med Advokatmødet udtrådte af Rådet efter seks år.
Budgettet for den kommende rådsperiode blev enstemmigt vedtaget.
- Der er iværksat mange tiltag omkring økonomien, som betyder, at den er i balance efter en periode med negative tal, sagde Jørgen Holst og understregede, at økonomien ikke alene er afhængig af faste udgifter, men kan svinge alt efter antallet af sager i Advokatnævnet.
- Der er nødt til at være balance i regnskabet, og derfor vil der være en lille stigning på 250 kroner i henholdsvis 2016 og 2017. Behandling af en sag i Advokatnævnet koster gennemsnitligt 10.000 kroner, derfor siger det sig selv, at det er helt afgørende for vores økonomi, hvordan udviklingen i sagsantallet bliver, forklarede Jørgen Holst, der hermed appellerede til en begrænsning af klager.

Peter Fogh: Jeg glæder mig til at overtage faklen
Advokatrådets ny formand takkede for valget.
- Jeg er både stolt og bevæget over at blive valgt som ny formand. Jeg glæder mig til at overtage faklen efter Søren Jenstrup. Han har ydet en formidabel indsats og brænder om nogen for sagen og standen, sagde Peter Fogh i sin tale, hvor han også benyttede lejligheden til at sige tak til de nye medlemmer af Advokatrådet.
- Det nye Advokatråd får en sammensætning, hvor der er god og solid repræsentation fra alle dele af landet. Det er nogle stærke folk, vi har fået ind, og jeg ser frem til samarbejdet, sagde en ny formand, der i sin formandsperiode blandt andet vil have et stærkt medlemsfokus, sikre forsvarlig og transparent økonomi og desuden give vedtægten – Advokatsamfundets grundlov – et servicetjek.
- Det er også min dagsorden at inddrage mange forskellige interessegrupper, ligesom jeg ser det som et vigtigt parameter at få inddraget de yngre advokater i det kollegiale arbejde.

Advokatsamfundets Fonds hæderspris gik til en sand ildsjæl
Skattelovgivning er kompliceret og et emne, der er svært at formidle. Der er dog en stemme indenfor retssikkerhed og skat, som har været både høj og klar i samfundsdebatten. Den tilhører tidligere formand for Advokatrådets Skatteudvalg, Poul Bostrup, som fik tildelt Advokatsamfundets Fonds Hæderspris på 50.000 kroner.
- Jeg opfatter prisen som en anerkendelse for hele Skatteudvalgets arbejde. Det er et udvalg, hvor der er masser af både diskussion og humor. Vi har larmet, så det har genlydt i hele huset, og bølgerne er ofte gået højt, og så har vi haft det privilegium at få besøg af spændende gæster – herunder flere skatteministre, sagde Poul Bostrup og understregede, at der stadig er mange emner at tage fat på.
- Vi har udarbejdet et retssikkerhedsprogram, hvor punkterne – bortset fra et enkelt – ikke er løst. Til gengæld har vi med glæde konstateret, at andre har taget vores tanker til sig.

Generalsekretæren takkede for samarbejdet
Advokatsamfundets generalsekretær takkede Søren Jenstrup for et både varmt og meget fortroligt samarbejde.
- Det er helt karakteristisk for dig, at du kæmper for advokatstanden, når modstanden er størst. Du stiller trofast op til alt, og altid med godt humør. Det er der blevet lagt mærke til i Sekretariatet, og det er påskønnet. Af alle er du blevet opfattet som en, der tegner hele butikken, sagde Torben Jensen, der samtidig ønskede held og lykke til livet efter Advokatrådet.

Formanden for Danske Advokater takkede for samarbejdet
Lotte Eskesen takkede for, at samarbejdet mellem Advokatsamfundet og Danske Advokater er kommet godt fra start.
- Det er et godt forløb, der er startet, som skal fortsætte, og som vi ser frem til at deltage i. Der er en god koordinering på formandsniveau og et godt samarbejde, når det gælder pressekontakt – hvor det er vigtigt, at vi reagerer hurtigt og undgår udsagn i modstrid med hinanden. Der er også et godt samarbejde vedrørende det tværministerielle samarbejde, der sker på reguleringen af advokatbranchen, og det ser jeg frem til at fortsætte med den ny formand, sagde Lotte Eskesen.

Eftermiddagens program: Mads og advokatens dilemmaer
Hvis du fra en tidligere sag ved, at en erklæring er baseret på en løgn – hvad gør du så, når du står i retten, og ved, at modparten lyver?
Det var et af dilemmaerne, som to paneler skulle tage stilling til på Advokatmødet, hvor Mads Steffensen guidede deltagerne igennem eftermiddagens faglige program. De to paneler blev sat over for de dilemmaer, som deltagerne havde indsendt. Det handlede om alt fra advokatens tavshedspligt til sexchikane på jobbet.
Det var advokaterne Mads Pramming, Kirsten Reimers-Lund, Christian de Jonquières, Pernille Backhausen, Henrik Høpner og Merethe Stagetorn, der havde sagt ja til at stille op som paneldeltagere og dermed øse af personlige erfaringer. Kirsten Reimers-Lund fortalte blandt andet, at hun havde oplevet tavshedspligten gøre ondt.
- Det oplevede jeg i en sag om tvangsfjernelse, hvor jeg fik engageret Mødrehjælpen, der overtalte en bedstemor til at fortælle, hvor hendes selvmordstruede barn og barnebarn befandt sig. Her var livet på spil, og det har været nogle af de længste timer i mit liv.