Advokaten 4 - Leder

Print Print
08-05-2015

LEDERKære læser!

Da jeg afsluttede denne leder og trykkede på ‘send’ til Advokatens redaktion, var det den sidste af i alt 60 ledere, siden jeg tiltrådte som rådsformand i juni 2009.
Jeg har sat umådelig stor pris på denne mulighed for at komme til orde i det magasin, som vi fra Advokatrådets side er ret stolte af at kunne producere og levere direkte til vores mere end 6.000 medlemmer, samtlige advokatfuldmægtige, Folketinget, domstolene, centraladministrationen, en række organisationer og repræsentanter for erhvervslivet.
En vigtig opgave for Advokatsamfundet er at virke til gavn for retssikkerheden i det danske samfund, og her spiller Advokaten en helt central rolle. Takket være de dygtige medlemmer af redaktionspanelet, som består af en række repræsentanter for læserne og som mødes i Advokaternes Hus to gange om året for at brainstorme og idé-udveksle for kommende udgivelser, har vi i mine øjne et rigtig godt talerør for den samlede advokatstand, som jeg ved, at der rent faktisk også bliver lyttet til.
Kommunikation om retssikkerheden og vores branche og dens regulering er en vigtig opgave, som vi varetager fra Advokatsamfundets side. Jeg synes helt personligt, at Advokaten gør sig godt og stadig har sin berettigelse også i en tid med en rivende digital udvikling, hvor snart sagt al fornyelse inden for journalistikken sker på digitale platforme og langt fra rotationspressen og det glittede papir. Jeg tror, vi er mange, der påskønner, at vi stadig har en udgivelse i fysisk form, som man kan tage med i sofahjørnet eller hængekøjen som grundlag for fordybelse i artikler om væsentlige retssikkerhedsmæssige spørgsmål, ny praksis fra Advokatnævnet, ny lovgivning og meget andet interessant og relevant læsestof.
Selvfølgelig skal vi stedse have opmærksomheden rettet mod de moderne medier og kommunikationsplatforme – hvad vi da også har – men det er mit (nu ikke længere så lønlige) håb, at der også i fremtiden vil være opbakning til en udgivelse som Advokaten, idet jeg samtidig gerne vil opfordre alle jer læsere til at kommentere, bidrage og skrive om de mange retssikkerhedsmæssige emner, som optager jer. Kun på den måde sikrer vi, at magasinet fortsat har sin berettigelse og kan videreudvikles, så det forbliver en fast ledsager ind i sofahjørnet.

Fortsat god læselyst.