Advokaten 4 - Kort Nyt

Print Print
08-05-2015


Advokatrådet repræsenteret i regeringens udvalg vedrørende terrorbekæmpelse
Formand for Advokatrådets Strafferetsudvalg, Sysette Vinding Kruse, er valgt som medlem af regeringens udvalg vedrørende den danske terrorbekæmpelse. Udvalget skal gennemgå de danske myndigheders nuværende indsats og beredskab med hensyn til at bekæmpe terror, herunder beskrive de lovgivningsmæssige og administrative virkemidler som politiet blev tildelt i forbindelse med blandt andet terrorpakke I og II. På baggrund af gennemgangen skal udvalget vurdere, om der er behov for andre eller nye elementer i den eksisterende terrorbekæmpelse. Udvalget skal i den forbindelse overveje de retssikkerhedsmæssige aspekter af elementerne i den danske indsats, ligesom udvalget skal overveje, om den eksisterende indsats fortsat udgør et tilstrækkeligt effektivt og robust værn mod terror.
Udvalget skal desuden vurdere, om den hidtidige ressourceanvendelse står mål med indsatsen på området samt resultatet heraf.
Udvalgets arbejde forventes færdigt i foråret 2016.

Nye advokatkapper til retterne
Så længe nogen kan huske tilbage, har det været Advokatsamfundet, der leverer advokatkapper til retterne og betaler for rens og reparation. Der bliver passet godt på kapperne, som går i arv og får nye navnemærker alt efter, hvem der bruger dem. Alligevel kan der være behov for udskiftning og i Vestre Landsret desuden ekstra kapper i forbindelse med udvidelse.
Nu er der 77 nye kapper på vej til landsretterne – såvel Østre, Vestre som Sø- og Handelsretten. Den samlede udgift, som er på godt 300.000 kroner, har Dreyers Fond besluttet at dække med et legat. 

Kortlægning af sager om diskrimination på baggrund af etnicitet og handicap
Ankestyrelsens Enhed for Antidiskrimination har iværksat en kortlægning af anlagte og afgjorte sager om diskrimination på baggrund af etnicitet og handicap. Kortlægningen skal give et indblik i sager, som er anlagt og afgjort ved danske nævn og domstole i perioden 2009 til 2014 på grundlag af civile ligebehandlingslove samt straffelovens § 266b og § 81 stk. 6.
Da det ikke har været muligt at få et retvisende indblik i antal og typer af sager fra eksisterende registersystemer, er det besluttet at kontakte relevante fagpersoner direkte. Medlemmer af Advokatsamfundet, som har kendskab til sager, der er blevet anlagt og afgjort ved de danske domstole inden for perioden, kan henvende sig til konsulent Brigitte Dragsted Mutengwa på bdm@alsresearch.dk.